O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

więcej …

ZAPRASZAM NA MÓJ KANAŁ YOUTUBE

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Dominikańska 7/4

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą.

Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Mój blog jest po to, żebyś wiedział jak możesz się przed takim podejściem obronić.

Główne Tematy

Wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne

Wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne

Kilka razy poruszaliśmy na blogu kwestię warunkowego umorzenia postępowania karnego.

Więcej:

W niniejszym wpisie kilka słów jak wygląda warunkowe umorzenie od strony proceduralnej, czyli „jak to się robi”.

Jak wygląda procedura warunkowego umorzenia postępowania?

Należy zacząć od tego, że warunkowe umorzenie postępowania karnego następuje w drodze wydania wyroku. Jak wiadomo wyrok musi wydać sąd.

W innym miejscu pisałem już o tym, że postępowanie karne składa się z dwóch etapów. Tzw. postępowania przygotowawczego prowadzonego przez prokuraturę i/lub policję i postępowania sądowego, w którym dominująca rolę ma sąd. To istotne, ponieważ procedura wydania wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne wygląda inaczej w zależności od tego, na jakim etapie jest sprawa.

W postępowaniu sądowym sąd może (albo z własnej inicjatywy bądź na wniosek oskarżyciela, oskarżonego lub jego obrońcy) wydać wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne.

Istnieje jednak szansa na to, żeby zainicjować wydanie takiego wyroku już w toku postępowania przygotowawczego, co znacznie skraca i upraszcza to postępowanie. Taka możliwość zachodzi wtedy, gdy prokurator kończąc postępowanie przygotowawcze wystąpi do sądu z odpowiednim wnioskiem. Żaden inny podmiot nie może zastąpić prokuratora w tym zakresie. Oczywiście – i tu jest szansa na aktywność podejrzanego lub jego obrońcy – można zawnioskować do prokuratora, aby wystąpił do sądu z takim wnioskiem.

Prokurator uznając, że zachodzą przesłanki do warunkowego umorzenia postępowania może zamiast z aktem oskarżenia wystąpić do sądu z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania. W ten sposób to właśnie opisywany wniosek jest efektem postępowania przygotowawczego i rozpoczyna etap sądowy. Z chwilą wniesienia opisywanego wniosku podejrzany zyskuje status oskarżonego.

W uzasadnieniu przedmiotowego wniosku prokurator zobowiązany jest wskazać co najmniej dowody wskazujące na winę oskarżonego oraz okoliczności uzasadniające warunkowe umorzenie postępowania. We wniosku prokurator może także zaproponować okres próby dla sprawcy. Warto więc już na etapie postępowania przygotowawczego postarać się aby proponowany okres próby był jak najkrótszy.

Wniosek prokuratora nie jest wiążący dla sądu. Może zatem być też tak, że prokurator (sam lub z inicjatywy podejrzanego) wystąpi z takim wnioskiem do sądu, jednak sąd go nie uwzględni.

Wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne wbrew woli oskarżonego?

Należy pamiętać, że oskarżony nie jest związany treścią wniosku prokuratora, który nie musi być wynikiem ich porozumienia (choć często tak właśnie jest). Oskarżony, który nie zgadza się z wnioskiem może sprzeciwić się proponowanemu sposobowi zakończenia postępowania, wówczas sprawa kierowana jest na rozprawę, a wniosek zastępuje akt oskarżenia. Tak samo dzieje się gdy sąd uznaje wniosek za nieuzasadniony.

Zakończenie postępowania w drodze jego warunkowego umorzenia uwzględnia także interesy pokrzywdzonego. Sąd ma możliwość przed uwzględnieniem wniosku przerwać lub odroczyć posiedzenie aby pokrzywdzony ustalił z oskarżonym sposób naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu prawa karnego?
Zadwoń do mnie: 695 560 425

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O KANCELARII Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy z Wrocławia” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy prowadzący sprawy z zakresu prawa karnego i występujący przed sądami, policją i prokuraturą jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY PODEJRZANYCH W SPRAWACH PRZED POLICJĄ I PROKURATURĄ
  • WYSTĘPUJEMY JAKO OBROŃCY OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
  • REPREZENTUJEMY OSOBY SKAZANE PRZED SĄDEM PENITENCJARNYM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU NIESŁUSZNEGO SKAZANIA, TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I ZATRZYMANIA
DLA OFIAR PRZESTĘPSTW
  • SKŁADAMY W IMIENIU POKRZYWDZONYCH ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY OSOBY POKRZYWDZONE PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA
  • WYSTĘPUJEMY JAKO PEŁNOMOCNICY POKRZYWDZONYCH I OSKARŻYCIELI POSIŁKOWYCH I OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH PRZED SĄDEM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ OD SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o sprawach karnych