O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

więcej …

ZAPRASZAM NA MÓJ KANAŁ YOUTUBE

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Dominikańska 7/4

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą.

Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Mój blog jest po to, żebyś wiedział jak możesz się przed takim podejściem obronić.

Główne Tematy

Wzajemny akt oskarżenia – czyli ważna broń procesowa.

Wzajemny akt oskarżenia

Przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego należą do tzw. „małej przestępczości”. Są to zwykle drobne przestępstwa najczęściej polegające na zniesławieniu, bądź znieważeniu drugiej osoby. Mogą one także polegać na naruszeniu nietykalności cielesnej oraz na lekkim uszkodzeniu ciała, którego skutki trwają krócej niż 7 dni. Bardzo często się zdarza, że sprawca i ofiara dobrze się znają, a przyczyną popełniania takich przestępstw jest konflikt pomiędzy nimi.

W takich sytuacjach nierzadko ofiara jest równocześnie sprawcą czynu zabronionego.

Przykład:

Jan Marecki znieważył i uderzył Adama Nowaka, który wniósł prywatny akt oskarżenia do sądu. Gdy Jan Marecki dowiedział się, że jest oskarżonym, wniósł oskarżenie wzajemne wskazując, że Adam Nowak uprzednio zniesławił go, pomawiając go o nieprawdziwe i wstydliwe czyny przed innymi mieszkańcami wsi, na której obaj panowie mieszkają. Oba czyny pozostają ze sobą w związku. Każdy z nich jest równocześnie sprawcą i ofiarą czynu zabronionego.

Dzięki rozpoznaniu w jednym postępowaniu obu spraw możliwe jest zaoszczędzenie czasu sądu, stron oraz świadków. Ponadto, daje do szansę stronom na wyrażenie swoich stanowisk i wzajemne pojednanie, dzięki czemu być może uda się zażegnać konflikt pomiędzy nimi. Co więcej, jeżeli oskarżyciel prywatny za nic nie chce się pojednać, wyciągnięcie na wierzch jego przewinień i wniesienie wzajemnego aktu oskarżenia może skłonić go do pojednania i umorzenia sprawy.

Poniżej przedstawiam Ci najważniejsze informacje dotyczące wzajemnego aktu oskarżenia:

 1. Wzajemny akt oskarżenia może wnieść jedynie osoba, która jest oskarżonym, a więc przeciwko której wniesiono akt oskarżenia lub skargę na Policji. Należy pamiętać, że wzajemny akt oskarżenia również podlega opłacie w postaci zryczałtowanej równowartości wydatków – 300,00 PLN. Nieopłacone oskarżenie wzajemne nie wywołuje skutków prawnych i równoznaczne jest z brakiem skargi uprawnionego oskarżyciela.
 2. Wzajemny akt oskarżenia powinien spełniać wszystkie wymagania formalne dotyczące pisma procesowego oraz wskazywać co najmniej osobę oskarżonego, zarzucany mu czyn oraz dowody, na których opiera się oskarżenie wzajemne.
 3. Wzajemny akt oskarżenia musi być skierowany przeciwko oskarżycielowi prywatnemu, a nie przeciwko innej osobie.
 4. Uprawnienie do złożenia wzajemnego aktu oskarżenia ograniczone jest terminem. Jest to termin nieprzywracalny. Możesz wnieść wzajemny akt oskarżenia do chwili rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej. Przewód sądowy rozpoczyna odczytanie oskarżenia. Nim to się stanie Sąd pyta, czy są jeszcze jakieś wnioski przed rozpoczęciem przewodu sądowego – bądź uważny i nie przegap tego momentu. Wniesienie wzajemnego aktu oskarżenia po tym terminie jest możliwe, jednak sprawa zostanie rozpoznana w innym postępowaniu.
 5. Wzajemny akt oskarżenia musi dotyczyć czynu, który jest czynem zabronionym ściganym z oskarżenia prywatnego, a nie jakiegokolwiek przestępstwa. Musi on także pozostawać w związku z czynem, którego dotyczy prywatny akt oskarżenia wszczynający postępowanie. Chodzi tu o pozostawanie obu czynów w zakresie jednego zdarzenia, wobec czego związek może polegać na wzajemnych wyzwiskach, działaniach odwetowych, wywołaniu jednego czynu przez drugi.
 1. Po wniesieniu wzajemnego aktu oskarżenia oskarżyciel prywatny staje się jednocześnie oskarżonym, a oskarżony jednocześnie oskarżycielem prywatnym. Obaj oskarżyciele prywatni korzystają ze wszystkich uprawnień procesowych jakie przysługują oskarżonemu. Pierwszeństwo zadawania pytań i przemówień przysługuje temu oskarżycielowi prywatnemu, który pierwszy wniósł akt oskarżenia.
 2. Oskarżenie wzajemne jest niedopuszczalne, jeżeli prokurator wcześniej wszczął postępowanie albo przyłączył się do postępowania.

Jeżeli interesuje Cię temat prywatnego aktu oskarżenia przeczytaj koniecznie inne moje wpisy:

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu prawa karnego?
Zadwoń do mnie: 695 560 425

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O KANCELARII Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy z Wrocławia” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy prowadzący sprawy z zakresu prawa karnego i występujący przed sądami, policją i prokuraturą jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
 • REPREZENTUJEMY PODEJRZANYCH W SPRAWACH PRZED POLICJĄ I PROKURATURĄ
 • WYSTĘPUJEMY JAKO OBROŃCY OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
 • REPREZENTUJEMY OSOBY SKAZANE PRZED SĄDEM PENITENCJARNYM
 • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU NIESŁUSZNEGO SKAZANIA, TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I ZATRZYMANIA
DLA OFIAR PRZESTĘPSTW
 • SKŁADAMY W IMIENIU POKRZYWDZONYCH ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW
 • REPREZENTUJEMY OSOBY POKRZYWDZONE PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA
 • WYSTĘPUJEMY JAKO PEŁNOMOCNICY POKRZYWDZONYCH I OSKARŻYCIELI POSIŁKOWYCH I OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH PRZED SĄDEM
 • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ OD SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o sprawach karnych