O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

więcej …

ZAPRASZAM NA MÓJ KANAŁ YOUTUBE

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Dominikańska 7/4

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą.

Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Mój blog jest po to, żebyś wiedział jak możesz się przed takim podejściem obronić.

Główne Tematy

Zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej – art. 75 k.k.

Zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej – art. 75 k.k.

Poprzednim wpisem [link] starałem się krótko opisać na czym w zasadzie polega warunkowe zawieszenie wykonania kary przewidziane w art. 69 k.k. popularnie zwane „zawiasami”.

Częste stosowanie tego środka przez sądy, wzbudziło powszechne przekonanie, że jest to instytucja zwyczajna, a skazanemu na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania zwyczajnie „upiekło się”. Nic bardziej mylnego !

Karę, której wykonanie warunkowo zawieszono można wykonać, w niektórych wypadkach będzie to wręcz obowiązkiem Sądu, o czym poniżej.

Jak zasygnalizowałem wcześniej, z warunkowym zawieszeniem wykonania kary wiąże się tzw. „okres próby” trwający zazwyczaj od roku do lat 3. Przez ten czas kara warunkowo zawieszona może zostać wykonana.

Wśród zdarzeń uprawniających sąd do zarządzenia wykonania kary znajdziemy dwa, które obligują sąd do zarządzenia wykonania akry, są nimi:

1) skazanie na karę pozbawienia wolności za podobne przestępstwo umyślne popełnione w okresie próby,

2) użycie przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej wspólnie zamieszkującej – przy czym dotyczy to jedynie osób których „zawieszona” kara wymierzona została właśnie za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej wspólnie zamieszkującej.

Zwrócić należy uwagę, że podstawa z pkt 2 nie wymaga skazania sprawcy ! Oznacza to, że podstawą do zarządzenia wykonania kary może być nawet wszczęcie awantury domowej, jeżeli ta ma drastyczny przebieg.

Z okresem próby na jaki zawiesza się wykonanie kary pozbawienia wolności najczęściej związane jest nałożenie na skazanego obowiązków i innych środków przewidzianych przez prawo karne. Ujmując to w nieco kolokwialny sposób zawieszenie wykonania kary udzielane jest pod pewnymi warunkami, ustalanymi indywidualnie w każdym wypadku. Niewywiązywanie się z tych warunków może stanowić podstawę do zarządzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej, a w wypadku nagminności takich naruszeń wręcz zobowiąże sąd do zarządzenia wykonania kary.

Podobnie rzecz ma się w wypadku tzw. „rażącego naruszenia prawa”, typowym przykładem takiego naruszenia jest popełnienie przestępstwa. W takiej sytuacji obojętne jest za jakie przestępstwo skazany uzyskał wyrok w zawieszeniu oraz jakiego czynu dopuścił się w okresie próby.

Jeżeli sąd nie będąc zobowiązany do zarządzenia wykonania kary, zarządza jej wykonanie nie przekreśla to szans skazanego. W takich sytuacjach nie bez znaczenia jest postawa sprawcy w okresie próby, ponieważ sąd opierając się na jej przebiegu może skrócić orzeczoną karę nawet o połowę !

Obowiązki płynące ze specyficznego kontraktu jakim jest warunkowe zawieszenie wykonania kary kończą się z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby, po tym czasie sąd nie może już zarządzić wykonania kary.

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu prawa karnego?
Zadwoń do mnie: 695 560 425

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O KANCELARII Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy z Wrocławia” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy prowadzący sprawy z zakresu prawa karnego i występujący przed sądami, policją i prokuraturą jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY PODEJRZANYCH W SPRAWACH PRZED POLICJĄ I PROKURATURĄ
  • WYSTĘPUJEMY JAKO OBROŃCY OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
  • REPREZENTUJEMY OSOBY SKAZANE PRZED SĄDEM PENITENCJARNYM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU NIESŁUSZNEGO SKAZANIA, TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I ZATRZYMANIA
DLA OFIAR PRZESTĘPSTW
  • SKŁADAMY W IMIENIU POKRZYWDZONYCH ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY OSOBY POKRZYWDZONE PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA
  • WYSTĘPUJEMY JAKO PEŁNOMOCNICY POKRZYWDZONYCH I OSKARŻYCIELI POSIŁKOWYCH I OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH PRZED SĄDEM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ OD SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o sprawach karnych