Prawo karne

Prawo karne to jedna z tych dziedzin prawa, która tradycyjnie związana jest z zawodem adwokata. Prowadzenie obrony oskarżonego w sprawie karnej nie jest łatwym zadaniem. Często jest się jedyną osobą, która stoi po stronie osoby podejrzanej czy oskarżonej o popełnienie przestępstwa. Tymczasem przeciwników jest wielu - Policja, Prokuratura, oskarżyciel posiłkowy, skład sędziowski i inne organy biorące udział w postępowaniu.

Zdarza się, że adwokat - obrońca oskarżonego - spotyka się także z niechęcią osób postronnych, niebiorących udziału w postępowaniu karnym. Czasem ludzie pytają: "Dlaczego bronisz kogoś takiego?"

adwokat wrocław prawo karneNazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem i od początku mojej kariery odpowiedź na tak zadane pytanie jest dla mnie bardzo prosta: Zgodnie z art 42 ust. 3 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej "Każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu." W artykule 6 kodeksu postępowania karnego stwierdza się, że "Oskarżonemu przysługuje prawo do obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy obrońcy".

Prawo karne zakłada, że każdy ma prawo do skorzystania z pomocy obrońcy, którym może być adwokat.


radca-prawny-prawo-karne-wroclawNazywam się Anna Klisz i jestem radcą prawnym. Sprawy karne to nie tylko obrona oskarżonych, ale także reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwem. Zgodnie Art. 2 § 1. Kodeksu postępowania karnego: Przepisy niniejszego kodeksu mają na celu takie ukształtowanie postępowania karnego, aby: zostały uwzględnione prawnie chronione interesy pokrzywdzonego przy jednoczesnym poszanowaniu jego godności.

Pełnomocnikiem pokrzywdzonego w postępowaniu karnym może być adwokat lub radca prawny.


Niezależnie od tego, czy reprezentujemy oskarżonego czy pokrzywdzonego w sprawie karnej, kodeks etyki adwokackiej zobowiązuje nas obrony interesów swego klienta w sposób odważny i honorowy, przy zachowaniu należytego sądowi i innym organom szacunku oraz uprzejmości, nie bacząc na własne korzyści osobiste oraz konsekwencje wynikające z takiej postawy dla siebie lub innej osoby (§ 43 Zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu).

Prowadząc sprawy robimy wszystko, żeby nasi Klienci mogli jak najpełniej skorzystać z gwarantowanego przez Konstytucję prawa do obrony bądź wyegzekwować wszystkie prawa osoby pokrzywdzonej przestępstwem, a przy tym staramy się urzeczywistniać powyżej wskazane wytyczne pochodzące ze Zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu

Co oferujemy?

Obrona oskarżonych i podejrzanych o popełnienie przestępstwa

Reprezentujemy osoby oskarżone i podejrzane o popełnienie przestępstwa występując przed sądami, a także uczestnicząc w przesłuchaniach na policji i prokuraturze.

W przypadku gdy stan sprawy i zgromadzone dowody przez ograny ścigania nie dają nadziei na uzyskanie wyroku uniewinniającego, podejmujemy działania zmierzające do uzyskania najniższego wymiaru kary bądź wyroku w zawieszeniu lub zakończenia postępowania poprzez jego umorzenie lub warunkowe umorzenie.

Reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem

Działamy jako pełnomocnicy ofiar przestępstw reprezentując pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych i prywatnych przed organami policji i prokuratury, a także przed sądami.

Nasze działania skupiają się na tym, aby sprawca przestępstwa został sprawiedliwie ukarany, a także, żeby ofiara przestępstwa uzyskała odpowiednie odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Pomoc skazanym

Występujemy w postępowaniu wykonawczym jako obrońcy osób skazanych w toku postępowań dotyczących warunkowego przedterminowego zwolnienia, przerwy w wykonaniu kary, zmiany orzeczonej kary, rozłożeniu grzywny na raty itp.

Odszkodowania dla pokrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości

Reprezentujemy osoby, które zostały niesłusznie skazane lub tymczasowo aresztowane w sprawach o odszkodowania przeciwko Skarbowi Państwa.

Działamy również jako pełnomocnicy osób domagających się unieważnienia orzeczeń komunistycznych i stosownych odszkodowań z tego tytułu.

Kontakt

KONTAKT
Kancelaria Klisz i Wspólnicy

pl. Legionów 6/8

50 - 047 Wrocław

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

email: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

strona www: adwokat-wroclaw.biz.pl

Bądźmy w kontakcie!

facebook1twitter1googleplus1linkedin1

Formularz kontaktowy

Imię lub Nick

Adres email (na który odpiszę)

Numer telefonu (na który oddzwonię)

Treść wiadomości