+ 695 560 425

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

Blog adwokata Iwo Klisz z Wrocławia

Sprawy karne

Czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć

o postępowaniu w sprawach o przestępstwo i wykroczenie

adwokat Wrocław prawo karne

Adwokat Iwo Klisz

Adwokat obrońca oskarżonych

Lubię pracę adwokata, szczególnie w sprawach karnych. Bo to właśnie w sprawie karnej adwokat jest z reguły jedyną osoba, która wierzy w niewinność oskarżonego. Oskarżonego, który jest sam przeciwko wszystkim. Policja, prokuratura i inne organy ścigania najczęściej już dawno uznały Cię za winnego i wydały wyrok. Nikt nie jest ciekawy Twojej wersji, ani Twojej historii.

Możesz zmienić swoją sytuację na sali rozpraw, jednak musisz zyskać zainteresowanie sędziego. W przeciwnym razie podejdzie do sprawy na zasadzie, że jeśli prokurator złożył akt oskarżenia, to znaczy, że coś jest na rzeczy i najprawdopodobniej uzna Cię za winnego dla świętego spokoju.

Wiem, że to brzmi nieprawdopodobnie, ale właśnie tak dzieje się bardzo często.

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą. Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć. Mało kto dba o to, żeby spotkał Cię sprawiedliwy wyrok. Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Nieważne, czy dostaniesz to na co zasłużyłeś. Nieważne, że ktoś za podobne przestępstwo został potraktowany znacznie łagodniej. Nieważne, że ktoś w identycznej sytuacji uzyskał wyrok w zawieszeniu, a Ty musisz obywać karę pozbawienia wolności. Nikogo to nie obchodzi.

Biorąc udział w procesie karnym jako podejrzany czy oskarżony naprawdę potrzebujesz pomocy. A ja lubię być potrzebny, dlatego lubię prawo karne.

Mogę walczyć o to, żeby wydany wyrok nie był nadmiernie surowy, a jeśli taki nie jest, zaskarżyć go apelacją. Mogę przekonywać sąd, że sprawa powinna zostać umorzona lub warunkowo umorzona. Mogę przedstawiać argumenty przemawiające za tym, żeby zawiesił wykonanie wymierzonej kara pozbawienia wolności.

Dbam o to, żeby wymierzona grzywna lub inne obowiązki nakładane na oskarżonego nie były nazbyt dolegliwe powołując się przy tym na przykłady z innych spraw i innych sądów, albo żeby zapadły wyrok można było jak najszybciej wykreślić z rejestru skazanych.

Adwokat dla pokrzywdzonych

Jako adwokat mam możliwość niesienia pomocy nie tylko dla oskarżonym czy podejrzanym o popełnienie przestępstwa. Dla osoby pokrzywdzonej przestępstwem postępowanie karne też może być bardzo nieprzyjemnym doświadczeniem. Pewnie słyszałeś wiele historii o tym, jak osoby dotknięte zachowaniem sprawcy przestępstwa nie uzyskiwały z tego tytułu żadnej rekompensaty. Bo policja umorzyła sprawę, albo bo sąd nie dopatrzył się czegoś w aktach sprawy.

Właśnie w takich wypadkach zabrakło adwokata, który może zmieniać losy swojego Klienta. Mogę dopilnować, żebyś w toku sprawy karnej uzyskał odpowiednie zadośćuczynienie za swoje krzywdy, w tym także rekompensatę finansową.

Dlatego właśnie lubię pracę adwokata.