+ 695 560 425

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

Blog adwokata Iwo Klisz z Wrocławia

Sprawy karne

Czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć

o postępowaniu w sprawach o przestępstwo i wykroczenie

adwokat wrocław prawo karne

Kancelaria Klisz i Wspólnicy z Wrocławia

Obrona oskarżonych i podejrzanych o popełnienie przestępstwa

Reprezentujemy osoby oskarżone i podejrzane o popełnienie przestępstwa występując przed sądami, a także uczestnicząc w przesłuchaniach na policji i prokuraturze.

W przypadku gdy stan sprawy i zgromadzone dowody przez ograny ścigania nie dają nadziei na uzyskanie wyroku uniewinniającego, podejmujemy działania zmierzające do uzyskania najniższego wymiaru kary bądź wyroku w zawieszeniu lub zakończenia postępowania poprzez jego umorzenie lub warunkowe umorzenie.

 

Reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem

Działamy jako pełnomocnicy ofiar przestępstw reprezentując pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych i prywatnych przed organami policji i prokuratury, a także przed sądami.

Nasze działania skupiają się na tym, aby sprawca przestępstwa został sprawiedliwie ukarany, a także, żeby ofiara przestępstwa uzyskała odpowiednie odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Pomoc skazanym

Występujemy w postępowaniu wykonawczym jako obrońcy osób skazanych w toku postępowań dotyczących warunkowego przedterminowego zwolnienia, przerwy w wykonaniu kary, zmiany orzeczonej kary, rozłożeniu grzywny na raty itp.

Odszkodowania dla pokrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości

Reprezentujemy osoby, które zostały niesłusznie skazane lub tymczasowo aresztowane w sprawach o odszkodowania przeciwko Skarbowi Państwa.

Działamy również jako pełnomocnicy osób domagających się unieważnienia orzeczeń komunistycznych i stosownych odszkodowań z tego tytułu.