+ 695 560 425

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

Blog adwokata Iwo Klisz z Wrocławia

Sprawy karne

Czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć

o postępowaniu w sprawach o przestępstwo i wykroczenie

Wszystko na temat: Zespół Kancelarii Prawa Karnego

Sfałszowanie podrobienie podpisu – art. 270 kk
Przestępstwa z kodeksu karnego
Zespół Kancelarii Prawa Karnego

Sfałszowanie, podrobienie podpisu – art. 270 kk

Kiedy mamy do czynienia z karalnym sfałszowaniem podpisu Przestępstwa związane z fałszerstwem dokumentów przybierają różnoraką postać. Jednym z wariantów fałszerstwa dokumentów jest właśnie sfałszowanie podpisu.

Czytaj dalej »
akt oskarżenia
Instytucje prawa karnego
Zespół Kancelarii Prawa Karnego

Akt oskarżenia

Kiedy następuje wniesienie aktu oskarżenia? Przebieg postępowania karnego można podzielić na dwie zasadnicze fazy: postępowanie przygotowawcze oraz postępowanie sądowe. Łącznikiem między nimi jest właśnie akt

Czytaj dalej »
ustawa o wychowaniu w trzeźwości
Przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
Zespół Kancelarii Prawa Karnego

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Problem alkoholizmu, podobnie jak narkomanii, uznawany jest za jedną z patologii społecznych. Z tej przyczyny ustawodawca zdecydował się na przeciwdziałanie im także drogą prawodawstwa.

Czytaj dalej »
Małoletni, nieletni czy młodociany
Instytucje prawa karnego
Zespół Kancelarii Prawa Karnego

Małoletni, nieletni czy młodociany?

Przepisy kodeksu karnego i innych ustaw karnych wielokrotnie posługują się różnymi pojęciami określającymi wiek sprawcy, ofiary czy świadka. Od tego czy dana osoba uznana będzie

Czytaj dalej »
Przesłuchanie podejrzanego
Instytucje prawa karnego
Zespół Kancelarii Prawa Karnego

Jak wygląda przesłuchanie podejrzanego?

Jak będzie wyglądało Twoje przesłuchanie? Podejrzany jest jedną z najważniejszych osób postępowania karnego. Prawa i obowiązki podejrzanego szczegółowo regulują przepisy prawa. W niniejszym wpisie kilka

Czytaj dalej »
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
Przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
Zespół Kancelarii Prawa Karnego

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

Wprowadzenie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Reagując na problem narkomanii polski ustawodawca uchwalił ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii (dalej u.p.n.). Jej zasadniczym celem jest ochrona zdrowia publicznego

Czytaj dalej »