O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

więcej …

ZAPRASZAM NA MÓJ KANAŁ YOUTUBE

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Dominikańska 7/4

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą.

Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Mój blog jest po to, żebyś wiedział jak możesz się przed takim podejściem obronić.

Główne Tematy

Rozprawa karna – jak wygląda ona w praktyce ?

jak wygląda rozprawa w sprawie karnej

Droga do najbardziej typowego zakończenia postępowania karnego czyli wydania wyroku wiedzie przez rozprawę.

Często spotykam się z pytaniem jak wygląda rozprawa karna?

Zauważyłem także, iż w potocznym wyobrażeniu jest tak jak na amerykańskich filmach, czyli długie i porywające mowy obrońcy i oskarżyciela, skupiona ława przysięgłych, słowem atmosfera pełna napięcia.

W rzeczywistości rozprawa karna jest znacznie mniej widowiskowa, jednakże wciąż jest to bardzo ważna część postępowania. Poniżej kilka słów o tym jak w praktyce wygląda przebieg takiej rozprawy.

Pisząc modelowo wyjdziemy z założenia, że mowa o pierwszej rozprawie w sprawie. Rozprawa może być przerywana celem wypoczynku lub wezwania kolejnych świadków. Przerwa – wbrew intuicyjnemu rozumieniu – może trwać nawet wiele dni. Po przerwie rozpraw jest kontynuowana.

Po wywołaniu sprawy, czyli po tym jak protokolant wyjdzie na korytarz i wyczyta „sprawa oskarżonego Jana Nowaka” wszyscy zainteresowani wchodzą na salę.

W dalszej kolejności Sąd sprawdza obecność. Odbywa się to w ten sposób, że odczytuje nazwiska osób, które wezwał na rozprawę, czyli oskarżonego, świadków, pokrzywdzonego. Katalog osób wezwanych na rozprawę zależy oczywiście od tego czego sprawa dotyczy.

Po sprawdzeniu obecności do akcji wkracza prokurator odczytując akt oskarżenia a w zasadzie swego rodzaju streszczenie tego aktu.

W tym momencie uwaga Sądu skupia się na oskarżonym, który odnosi się do usłyszanych zarzutów i składa wyjaśnienia. W zależności od przyjętej linii obrony może to być wypowiedz niezwykle krótka „Tak, zrozumiałem zarzut, nie przyznaję się i odmawiam składania wyjaśnień” jak również szeroko przedstawiająca wersję wydarzeń oskarżonego ze wskazaniem dowodów na ich poparcie.

W dalszej kolejności Sąd podejmuje decyzje co do wnioskowanych przez strony dowodów. W zależności od sprawy mogą to być dowody z dokumentów, nagrań, zdjęć oraz oczywiście zeznań świadków.

Przeprowadzenie dowodu z dokumentu polega na tym, że Sąd informuje strony, iż dowód taki przeprowadził co oznacza, że zapoznał się z jego treścią i będzie brał ją pod uwagę przy wyrokowaniu. Oczywiście strony mają prawo zapoznać  się z treścią dokumentu jeżeli nie byłą im ona wcześniej znana. Bywa i tak, że sąd odczytuje treść dokumentów urzędowych lub prywatnych, a także odpowiednie protokoły przesłuchań.

Po postanowieniach dowodowych przychodzi pora na coś co dla każdego oczywiste czyli zeznania świadków. Wbrew ogólnemu wyobrażeniu świadkowie mogą zeznawać także na korzyść oskarżonego, więc nie jest to jedynie seria „ciosów” w oskarżonego jak mogłoby się wydawać.

Na koniec Sąd udziela głosu stronom. Tak, chodzi o słynne mowy końcowe.

W polskim wydaniu jest to po prostu podsumowanie tego co wynika z dowodów. Oskarżenie podsumowuje co świadczy na niekorzyść oskarżonego natomiast obrona przeciwnie, wskazuje na okoliczności korzystne dla podsądnego. Zdarzają się oczywiście bardziej wzruszające stanowiska końcowe choć należą one do rzadkości.

Rozprawę kończy wydanie wyroku, które często sąd odracza o 7 dni.

Powyższy przebieg rozprawy przedstawiony jest w pewnym uproszczeniu. W praktyce postępowanie dowodowe trwa na przestrzeni nawet kilku rozpraw, na których przeprowadzane są określone dowody.

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu prawa karnego?
Zadwoń do mnie: 695 560 425

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O KANCELARII Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy z Wrocławia” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy prowadzący sprawy z zakresu prawa karnego i występujący przed sądami, policją i prokuraturą jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY PODEJRZANYCH W SPRAWACH PRZED POLICJĄ I PROKURATURĄ
  • WYSTĘPUJEMY JAKO OBROŃCY OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
  • REPREZENTUJEMY OSOBY SKAZANE PRZED SĄDEM PENITENCJARNYM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU NIESŁUSZNEGO SKAZANIA, TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I ZATRZYMANIA
DLA OFIAR PRZESTĘPSTW
  • SKŁADAMY W IMIENIU POKRZYWDZONYCH ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY OSOBY POKRZYWDZONE PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA
  • WYSTĘPUJEMY JAKO PEŁNOMOCNICY POKRZYWDZONYCH I OSKARŻYCIELI POSIŁKOWYCH I OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH PRZED SĄDEM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ OD SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o sprawach karnych