O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

więcej …

ZAPRASZAM NA MÓJ KANAŁ YOUTUBE

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą.

Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Mój blog jest po to, żebyś wiedział jak możesz się przed takim podejściem obronić.

Główne Tematy

Sprzeciw od wyroku nakazowego – art. 506 k.p.k.

sprzeciw od wyroku nakazowego art 506 kpk

Co to jest postępowanie nakazowe?

Przepisy kodeksu postępowania karnego obok zwyczajnego trybu rozpoznawania spraw wraz z różnymi jego modyfikacjami przewidują także możliwość rozpoznania sprawy w ramach postępowania nakazowego.

Skorzystanie z niego ma przyspieszyć rozpoznawanie stosunkowo mało skomplikowanych spraw, w związku z czym uproszczono całą procedurę.

Sprawa rozpoczyna się w ten sposób, że pewnego dnia otrzymujesz przesyłką poleconą wyrok nakazowy.

Stajesz wtedy przed wyborem. Możesz zaakceptować rozstrzygnięcie, jeśli uważasz je za słuszne i sprawiedliwe. Wybierając taką opcję musisz wiedzieć, że nie będzie już żadnych rozpraw, ani przesłuchań. Wyrok się uprawomocni ze wszystkimi konsekwencjami (między innymi wpisem do krajowego rejestru karnego osób skazanych).

Jeśli uważasz, że wyrok jest dla Ciebie krzywdzący możesz wnieść sprzeciw od wyroku nakazowego

Sprzeciw do wyroku nakazowego

Środkiem odwoławczym od wyroku nakazowego jest sprzeciw. Warunki i tryb wnoszenia sprzeciwu określa art. 506 k.p.k.

 Zgodnie ze wskazanym przepisem:

„§  1.  Oskarżonemu i oskarżycielowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do sądu, który wydał wyrok nakazowy, w terminie zawitym 7 dni od doręczenia tego wyroku.

 • 2. Prezes sądu odmawia przyjęcia sprzeciwu, jeżeli został wniesiony po terminie lub przez osobę nieuprawnioną.
 • 3. W razie wniesienia sprzeciwu wyrok nakazowy traci moc; sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych.
 • 4. (uchylony).
 • 5. Sprzeciw może być cofnięty do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej.
 • 6. Sąd rozpoznający sprawę po wniesieniu sprzeciwu nie jest związany treścią wyroku nakazowego, który utracił moc.”

Przekładając powyższe na bardziej zrozumiały język:

Sprzeciw mogą wnieść obydwie strony tj. oskarżony i oskarżyciel i tylko oni.

Pamiętaj!

Sprzeciw może być wniesiony w terminie 7 dni (kalendarzowych, a nie roboczych) od dnia, w którym stronie został doręczony wyrok. Możliwa jest sytuacja, w której jednej ze stron już upłynie termin do wniesienia sprzeciwu a dla drugiej nie zacznie on jeszcze biec – wszystko zależy od dnia doręczenia wyroku.

Co ważne termin do wniesienia sprzeciwu jest terminem zawitym oznacza to, że po jego upływie nie jest możliwe skuteczne dokonanie czynności. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest jednak jego przywrócenie.

Skutkiem prawidłowego wniesienia sprzeciwu jest utrata mocy przez wyrok nakazowy i rozpoznanie sprawy na zasadach ogólnych. Będą przesłuchania, świadkowie, dowody itd.

Więcej o tym jak wygląda rozpoznanie sprawy zasadach ogólnych we wpisie Rozprawa karna – jak wygląda ona w praktyce ?

Sąd rozpoznający sprawę po wniesieniu sprzeciwu od wyroku nakazowego nie jest związany tym co orzeczono w wyroku nakazowym. Może dokonać odmiennych ustaleń faktycznych niż sąd ,który wydał wyrok nakazowy, może także inaczej ocenić zachowanie sprawcy.

Powyższe oznacza, że możliwe jest rozstrzygnięcie zupełnie innej treści niż w wyroku nakazowym i np. wydać wyrok uniewinniający.

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu prawa karnego?
Zadwoń do mnie: 695 560 425

Poradzisz sobie na sali sądowej?

Kancelaria Klisz i Wspólnicy - doświadczeni adwokaci z Wrocławia

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O KANCELARII Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy z Wrocławia” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy prowadzący sprawy z zakresu prawa karnego i występujący przed sądami, policją i prokuraturą jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
 • REPREZENTUJEMY PODEJRZANYCH W SPRAWACH PRZED POLICJĄ I PROKURATURĄ
 • WYSTĘPUJEMY JAKO OBROŃCY OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
 • REPREZENTUJEMY OSOBY SKAZANE PRZED SĄDEM PENITENCJARNYM
 • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU NIESŁUSZNEGO SKAZANIA, TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I ZATRZYMANIA
DLA OFIAR PRZESTĘPSTW
 • SKŁADAMY W IMIENIU POKRZYWDZONYCH ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW
 • REPREZENTUJEMY OSOBY POKRZYWDZONE PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA
 • WYSTĘPUJEMY JAKO PEŁNOMOCNICY POKRZYWDZONYCH I OSKARŻYCIELI POSIŁKOWYCH I OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH PRZED SĄDEM
 • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ OD SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o sprawach karnych

Zapraszam na mój Kanał YOUTUBE
Pobierz E-booka:
prywatny akt oskarżenia

W swojej praktyce często spotykam się z przestępstwami, które ścigane są jedynie w trybie prywatno-skargowym. Przestępstwa takie nie są ścigane z urzędu, a jedynie od determinacji pokrzywdzonego zależy czy sprawca zostanie ukarany. Pokrzywdzony działać musi jako oskarżyciel prywatny przyjmując niejako rolę prokuratora. Niniejsza publikacja jest krótkim przewodnikiem po postępowaniu prywatnoskargowym. Dowiesz się z niej kiedy warto wnieść prywatny akt oskarżenia, ile to kosztuje i odnośnie jakich przestępstw jest to możliwe. Opowiemy Ci także jak wygląda przebieg postępowania i czy warto mieć w tym postępowaniu profesjonalnego pełnomocnika – adwokata.

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.