O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

więcej …

ZAPRASZAM NA MÓJ KANAŁ YOUTUBE

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą.

Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Mój blog jest po to, żebyś wiedział jak możesz się przed takim podejściem obronić.

Główne Tematy

Wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego a apelacja oskarżonego

Wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego a apelacja oskarżonego

Instytucja skazania bez rozprawy przewidziana w art. 335 k.p.k. niesie dla oskarżonego szereg korzyści, w szczególności szybsze zakończenie postępowania i w praktyce często niższy wymiar kary. Więcej o przedmiotowej instytucji we wpisie: Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności.

Oskarżony decydujący się na takie zakończenie postępowania powinien jednak pamiętać o treści art. 447 k.p.k. ograniczającym ewentualną apelację od wyroku wydanego na skutek uwzględnienia wniosku, o którym mowa w art. 335  k.p.k.

Wskazany przepis w paragrafie piątym stanowi:

Podstawą apelacji nie mogą być zarzuty określone w art. 438 pkt 3 i 4, związane z treścią zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 343.

Przekładając powyższe na bardziej zrozumiały język oznacza to, że w apelacji oskarżony nie będzie mógł kwestionować ustaleń faktycznych w oparciu o które wydano wyrok jak również wysokości orzeczonej kary jako zbyt surowej. Nie będzie mógł twierdzić, że było inaczej, niż prokurator wskazał w akcie oskarżenia, nawet jeśli będzie miał na to świadków czy inne dowody.

Powyższe wynika z faktu, iż wniosek z art. 335 k.p.k. stanowi uproszczoną formę aktu oskarżenia możliwą jedynie w razie przyznania się oskarżonego do winy i zgody oskarżonego na proponowany we wniosku wymiar kary. Uznaje się zatem, że skoro oskarżony dobrowolnie przyznał się do winy i wyjaśnił okoliczności sprawy, jak również zgodził się na proponowaną karę nie jest zasadnym aby   później badać prawidłowość tych ustaleń.

Opisane rozwiązanie słuszne ogranicza bowiem umyślne przewlekanie postępowań. Trzeba jednak pamiętać, że wiąże się ono z ryzykiem dla oskarżonego. Przy braku fachowej pomocy może okazać się, że nie w pełni prawidłowo ustalono stan faktyczny co poskutkowało zbyt surową karą dla oskarżonego, a późniejsze odwrócenie skutków tych  braków w obronie jest znacznie utrudnione.

Podsumowując oskarżony powinien z dużą dozą ostrożności składać oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się instytucji opisanej w art. 335 k.p.k.

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu prawa karnego?
Zadwoń do mnie: 695 560 425

Poradzisz sobie na sali sądowej?

Kancelaria Klisz i Wspólnicy - doświadczeni adwokaci z Wrocławia

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O KANCELARII Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy z Wrocławia” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy prowadzący sprawy z zakresu prawa karnego i występujący przed sądami, policją i prokuraturą jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY PODEJRZANYCH W SPRAWACH PRZED POLICJĄ I PROKURATURĄ
  • WYSTĘPUJEMY JAKO OBROŃCY OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
  • REPREZENTUJEMY OSOBY SKAZANE PRZED SĄDEM PENITENCJARNYM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU NIESŁUSZNEGO SKAZANIA, TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I ZATRZYMANIA
DLA OFIAR PRZESTĘPSTW
  • SKŁADAMY W IMIENIU POKRZYWDZONYCH ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY OSOBY POKRZYWDZONE PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA
  • WYSTĘPUJEMY JAKO PEŁNOMOCNICY POKRZYWDZONYCH I OSKARŻYCIELI POSIŁKOWYCH I OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH PRZED SĄDEM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ OD SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o sprawach karnych

Zapraszam na mój Kanał YOUTUBE
Pobierz E-booka:
prywatny akt oskarżenia

W swojej praktyce często spotykam się z przestępstwami, które ścigane są jedynie w trybie prywatno-skargowym. Przestępstwa takie nie są ścigane z urzędu, a jedynie od determinacji pokrzywdzonego zależy czy sprawca zostanie ukarany. Pokrzywdzony działać musi jako oskarżyciel prywatny przyjmując niejako rolę prokuratora. Niniejsza publikacja jest krótkim przewodnikiem po postępowaniu prywatnoskargowym. Dowiesz się z niej kiedy warto wnieść prywatny akt oskarżenia, ile to kosztuje i odnośnie jakich przestępstw jest to możliwe. Opowiemy Ci także jak wygląda przebieg postępowania i czy warto mieć w tym postępowaniu profesjonalnego pełnomocnika – adwokata.

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.