O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

więcej …

ZAPRASZAM NA MÓJ KANAŁ YOUTUBE

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Dominikańska 7/4

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą.

Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Mój blog jest po to, żebyś wiedział jak możesz się przed takim podejściem obronić.

Główne Tematy

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

Wprowadzenie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Reagując na problem narkomanii polski ustawodawca uchwalił ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii (dalej u.p.n.).

Jej zasadniczym celem jest ochrona zdrowia publicznego poprzez zapobieganie zjawisku narkomanii. Jednym z środków mających przeciwdziałać narkomanii było wprowadzenie do ww. ustawy szeregu przepisów karnych mających skutecznie wymuszać na społeczeństwie określone zachowania.

Przestępstwa karne z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Najdalej idącym zakazem wprowadzonym przez omawianą ustawę było uznanie za przestępstwa samego posiadania narkotyku. Przy czym zrezygnowano z formalnego podziału na narkotyki „miękkie” oraz „twarde”. W to samo przestępstwo popełnia zarówno posiadacz niewielkiej ilości marihuany jak i heroinista.

Więcej temat przestępstwa posiadania narkotyków we wpisie: Posiadanie narkotyków – art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Pewną racjonalizacją karania za posiadanie środków odurzających było wprowadzenie rozwiązania umożliwiającego umorzenie postępowania wobec sprawcy posiadającego niewielką ilość narkotyku na własny użytek. O warunkach koniecznych dla takiego rozstrzygnięcia pisałem tutaj: Umorzenie postępowania w sprawie o posiadanie narkotyków – art. 62 a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii za przestępstwo uznaje nie tylko posiadanie narkotyku lecz także jego udostępnianie innym osobom. Surowszą sankcję przewidując za odpłatne udzielanie narkotyku, czyli mówiąc prościej za handel nimi. Nadto szczególnie surowo karane jest udzielanie środków odurzających osobie poniżej lat 18 czyli małoletniemu.

Więcej o przestępstwach związanych z udzielaniem narkotyków we wpisach:

Nie tylko posiadanie narkotyków jest karane wg ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Niejako związane ze ściganiem sprawców handlujących narkotykami jest opisane w art. 60 u.p.n. przestępstwo niepowiadomienia organów ścigania o obrocie narkotykami.

Jest to nakaz powiadomienia odpowiednich służb skierowany do właścicieli lub osób zarządzających lokalami (najczęściej chodzi o dyskoteki i nocne kluby), którzy posiadają wiarygodne informacje, iż w zarządzonym lokalu następuje obrót narkotykami.

Szerzej o tym obowiązku we wpisie: Art. 60 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – niepowiadomienie organów ścigania o obrocie narkotykami

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu prawa karnego?
Zadwoń do mnie: 695 560 425

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O KANCELARII Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy z Wrocławia” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy prowadzący sprawy z zakresu prawa karnego i występujący przed sądami, policją i prokuraturą jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY PODEJRZANYCH W SPRAWACH PRZED POLICJĄ I PROKURATURĄ
  • WYSTĘPUJEMY JAKO OBROŃCY OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
  • REPREZENTUJEMY OSOBY SKAZANE PRZED SĄDEM PENITENCJARNYM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU NIESŁUSZNEGO SKAZANIA, TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I ZATRZYMANIA
DLA OFIAR PRZESTĘPSTW
  • SKŁADAMY W IMIENIU POKRZYWDZONYCH ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY OSOBY POKRZYWDZONE PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA
  • WYSTĘPUJEMY JAKO PEŁNOMOCNICY POKRZYWDZONYCH I OSKARŻYCIELI POSIŁKOWYCH I OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH PRZED SĄDEM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ OD SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o sprawach karnych