ul. Joachima Lelewela 23/7

Wrocław, 53 - 505

+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

Blog adwokata Iwo Klisz z Wrocławia

Czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć

o postępowaniu w sprawach o przestępstwo i wykroczenie

O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy z Wrocławia  oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

więcej …

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl
strona www: adwokat-wroclaw.biz.pl

O blogu

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą.

Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Mój blog jest po to, żebyś wiedział jak możesz się przed takim podejściem obronić.

Główne Tematy

Moje pozostałe blogi

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Problem alkoholizmu, podobnie jak narkomanii, uznawany jest za jedną z patologii społecznych. Z tej przyczyny ustawodawca zdecydował się na przeciwdziałanie im także drogą prawodawstwa.

Środki zaradcze przeciw narkomanii wprowadzone zostały ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Natomiast problematykę zwalczania alkoholizmu normuje ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wskazana ustawa, którą na potrzeby niniejszego wpisu nazywać będziemy ustawą o wychowaniu w trzeźwości, zawiera także zespół przepisów karnych, które mają niejako wymuszać na społeczeństwie pożądane zachowania sprzyjające trzeźwości.

Przepisy karne w ustawie o wychowaniu w trzeźwości – zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych

Przepisy karnoprawne umieszczone zostały w rozdziale 3 w art. 43-47 ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

Wśród przedmiotowych przepisów znajduje się jedno z najbardziej „popularnych” wykroczeń jakim jest spożywanie alkoholu w miejscu publicznym. Wskazany przepis brzmi następująco:

Art.  43 ustawy o wychowaniu w trzeźwości

 1. Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2a-6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania,

podlega karze grzywny.

 1. Usiłowanie wykroczenia określonego w ust. 1 jest karalne.
 2. W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1 można orzec przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy.

Przywołany powyżej art. 14 ust. 1 i 2a-6 określa miejsca, w których zabronione jest spożywanie alkoholu. Złamanie tego zakazu stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny. Wśród miejsc wskazanych w powyższym przepisie znajdują się ulice, place, parki.

Jak wydać wykroczeniem jest nie tylko spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, ale także nabywanie i spożywanie alkoholu w miejscach jego nielegalnej sprzedaży, a także spożywanie własnych napojów alkoholowych w miejscu przeznaczonym do jego sprzedaży.

Czy to znaczy, że jeśli spożywamy w lokalu własny alkohol to popełniamy wykroczenie?

Warto pamiętać o tym, że policja może „skonfiskować” nielegalnie spożywany alkohol. W praktyce przyjmuje to postać polecenia wyrzucenia go do śmieci.

Stan po użyciu alkoholu i stan nietrzeźwości w ustawie o wychowaniu w trzeźwości

Innym istotnym przepisem jest art. 46 ustawy definiujący „stan po użyciu alkoholu” czyli stan, w którym prowadzenie pojazdów stanowi wykroczenie opisane w art. 87 k.w.

Przytoczony przepis definiuje także stan nietrzeźwości, istotny przy ustalaniu odpowiedzialności karnej za występek z art. 178a k.k.

Więcej na ten temat we wpisach:

Omawiany przepis brzmi następująco:

Art.  46 ust. 2 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości:

Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

1) stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo

2) obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

W ustępie 3 wspomnianego przepisu określono, kiedy mamy do czynienia ze stanem nietrzeźwości. Zachodzi on, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

1) stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo

2) obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Inne przepisy karne w ustawie o wychowaniu w trzeźwości

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości zawiera także przepisy karne dotyczące kwestii takich jak  sprzedaż, podawanie lub spożywanie napojów alkoholowych na terenie zakładu pracy czy nielegalny obrót hurtowy napojami alkoholowymi.

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz

Mam nadzieję, że ten artykuł wyjaśnił Tobie kilka rzeczy. Jeżeli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Adwokat Iwo Klisz i Wspólnicy). Dla Ciebie to tylko "kliknięcie", a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania :)

Poradzisz sobie na sali sądowej?

Kancelaria Klisz i Wspólnicy - doświadczeni adwokaci z Wrocławia

 

adwokat wrocław

ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl
strona www: adwokat-wroclaw.biz.pl

ZOSTAW NAM SWÓJ NUMER – ODDZWONIMY

O KANCELARII Zespół Kancelarii “Klisz i Wspólnicy z Wrocławia” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy prowadzący sprawy z zakresu prawa karnego i występujący przed sądami, policją i prokuraturą jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
 • REPREZENTUJEMY PODEJRZANYCH W SPRAWACH PRZED POLICJĄ I PROKURATURĄ
 • WYSTĘPUJEMY JAKO OBROŃCY OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
 • REPREZENTUJEMY OSOBY SKAZANE PRZED SĄDEM PENITENCJARNYM
 • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU NIESŁUSZNEGO SKAZANIA, TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I ZATRZYMANIA
DLA OFIAR PRZESTĘPSTW
 • SKŁADAMY W IMIENIU POKRZYWDZONYCH ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW
 • REPREZENTUJEMY OSOBY POKRZYWDZONE PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA
 • WYSTĘPUJEMY JAKO PEŁNOMOCNICY POKRZYWDZONYCH I OSKARŻYCIELI POSIŁKOWYCH I OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH PRZED SĄDEM
 • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ OD SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

© 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o rozwodzie, alimentach i podziale majątku