O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

więcej …

ZAPRASZAM NA MÓJ KANAŁ YOUTUBE

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą.

Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Mój blog jest po to, żebyś wiedział jak możesz się przed takim podejściem obronić.

Główne Tematy

Spowodowanie wypadku drogowego

spowodowanie wypadku drogowego

W poprzednim wpisie opisałem podstawowe, wspólne dla przestępstw przewidzianych w art. 177 kodeksu karnego okoliczności, od zaistnienia których zależy czy w danej sytuacji mamy do czynienia z popełnieniem przestępstwa.

Przeczytaj: Art. 177 k.k. – wypadek drogowy jako przestępstwo

Dzisiejszy wpis poświęcony jest przestępstwu opisanemu w paragrafie pierwszym art. 177 k.k.

„§ 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157, § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”

Przestępstwo, o którym mowa popełnić może każdy uczestnik ruchu więc także pieszy! Kluczowe jest aby było to zachowanie związane z ruchem pojazdów, oznacza to, że w całym zdarzeniu tj. wypadku spowodowanym naruszeniem zasad bezpieczeństwa uczestniczyć musi przynajmniej jeden pojazd. Dla przykładu zderzenie dwóch pieszych niezależnie od skutków nie będzie przestępstwem z art. 177 § 1 k.k. ale już wypadek spowodowany przez pieszego, który wtargnął na jezdnię stanowić może przykład omawianego przestępstwa.

Naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu może być umyślne tj. jeżeli dana osoba chce zasady te naruszyć albo przewidując możliwość ich naruszenia, na to się godzi, jak i nieumyślne czyli zaszłe wskutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość naruszenia zasad bezpieczeństwa dana osoba przewidywała albo mogła przewidzieć.

Do zaistnienia przestępstwa z art. 177 § 1 k.k. konieczne jest wystąpienie skutku w postaci spowodowania wypadku, którego następstwem będzie naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający powyżej dni siedmiu. Jeżeli skutkiem wypadku są obrażenia łagodniejszego rodzaju, wówczas nie mamy do czynienia z przestępstwem z art. 177 § 1 k.k.

Ważnym choć łatwym do przeoczenia jest wymóg aby spowodowanie wypadku było skutkiem niezachowania ostrożności wymaganej w konkretnych okolicznościach. Oznacza to, że każdy wypadek oceniać należy indywidualnie, każdorazowo miarkując jaki stopień ostrożności wymagany był w danych okolicznościach. Inne rygory ostrożności zachować należy na pustej drodze w słoneczny dzień, a inne na krętej drodze podczas silnej mgły.

Pamiętajmy, że – choć nie wynika to z dosłownego brzmienia przepisu – w każdym wypadku zbadać trzeba czy naruszenie, chociażby znaczne, zasad ruchu drogowego było faktyczną przyczyną spowodowania wypadku. Możliwa jest sytuacja, w której wypadek zdarzyłby się niezależnie od przestrzegania przez kierowcę wszelkich zasad ruchu drogowego. Przykładem może być wypadek „spowodowany” przez kierowcę jadącego 120 km/h przy ograniczeniu do 90 km/h, jeżeli faktyczną przyczyną wypadku byłą awaria układu kierowniczego, która uniemożliwiałaby uniknięcie wypadku niezależnie od prędkości pojazdu. Mówiąc prościej sytuacja, w której wypadek zdarzyłby się niezależnie od zachowania kierującego. Tym samym naruszenie zasad ruchu nie było przyczyną wypadku.

Tytułem uzupełnienia, jeżeli pokrzywdzonym ww. przestępstwem jest osoba najbliższa dla sprawcy np. brat, wówczas ściganie uzależnione jest od jej wniosku. W pozostałych sytuacjach ściganie następuje z urzędu.

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu prawa karnego?
Zadwoń do mnie: 695 560 425

Poradzisz sobie na sali sądowej?

Kancelaria Klisz i Wspólnicy - doświadczeni adwokaci z Wrocławia

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O KANCELARII Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy z Wrocławia” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy prowadzący sprawy z zakresu prawa karnego i występujący przed sądami, policją i prokuraturą jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY PODEJRZANYCH W SPRAWACH PRZED POLICJĄ I PROKURATURĄ
  • WYSTĘPUJEMY JAKO OBROŃCY OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
  • REPREZENTUJEMY OSOBY SKAZANE PRZED SĄDEM PENITENCJARNYM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU NIESŁUSZNEGO SKAZANIA, TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I ZATRZYMANIA
DLA OFIAR PRZESTĘPSTW
  • SKŁADAMY W IMIENIU POKRZYWDZONYCH ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY OSOBY POKRZYWDZONE PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA
  • WYSTĘPUJEMY JAKO PEŁNOMOCNICY POKRZYWDZONYCH I OSKARŻYCIELI POSIŁKOWYCH I OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH PRZED SĄDEM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ OD SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o sprawach karnych

Zapraszam na mój Kanał YOUTUBE
Pobierz E-booka:
prywatny akt oskarżenia

W swojej praktyce często spotykam się z przestępstwami, które ścigane są jedynie w trybie prywatno-skargowym. Przestępstwa takie nie są ścigane z urzędu, a jedynie od determinacji pokrzywdzonego zależy czy sprawca zostanie ukarany. Pokrzywdzony działać musi jako oskarżyciel prywatny przyjmując niejako rolę prokuratora. Niniejsza publikacja jest krótkim przewodnikiem po postępowaniu prywatnoskargowym. Dowiesz się z niej kiedy warto wnieść prywatny akt oskarżenia, ile to kosztuje i odnośnie jakich przestępstw jest to możliwe. Opowiemy Ci także jak wygląda przebieg postępowania i czy warto mieć w tym postępowaniu profesjonalnego pełnomocnika – adwokata.

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.