O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

więcej …

ZAPRASZAM NA MÓJ KANAŁ YOUTUBE

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Dominikańska 7/4

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą.

Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Mój blog jest po to, żebyś wiedział jak możesz się przed takim podejściem obronić.

Główne Tematy

Warunkowe zwieszenie wykonania kary po wyroku – art 152 kkw

Warunkowe zwieszenie wykonania kary po wyroku - art 152 kkw

W poprzednim wpisie wspomniałem, że warunkowe zawieszenie można uzyskać nie tylko w wyroku skazującym. Możliwa jest sytuacja, kiedy sąd nie przychyli się do argumentacji obrony i wymierzy karę bez warunkowego zawieszenia. Co do zasady skazany trafi wówczas do zakładu karnego.

Istnieje jednak instytucja pozwalająca skazanemu na karę pozbawienia wolności czasowo uniknąć pobytu w zakładzie karnym.

Przy spełnieniu pewnych warunków skazany może w ogóle nie trafić do zakładu karnego.

Warunkowe zawieszenie wykonania kary a odroczenie jej wykonania?

Całą procedurę mającą na celu uniknięcie pozbawienia wolności należy zacząć od uzyskania odroczenia wykonania kary.

Więcej: Odroczenie wykonania kary

Uzyskując odroczenie wykonania kary początkowo jedynie przesuwamy w czasie moment rozpoczęcia odbywania kary w zakładzie karnym. Oznacza to, że z upływem okresu na jaki udzielono odroczenia, kara podlegać będzie wykonaniu. Jeżeli jednak łączny okres na jaki udzielono odroczenia trwał co najmniej jeden rok, wówczas jest to podstawą do starania się o warunkowe zawieszenie wykonania kary na podstawie art. 152 kkw.

Nie bez przyczyny wspomniałem o “łącznym czasie trwania” odroczenia wykonania kary. Sąd może udzielić takiego odroczenia kilkukrotnie. Wbrew dosłownemu brzmieniu przepisów, wskazany okres liczy się od wydania pierwszego postanowienia o udzieleniu odroczenia.

Kiedy warunkowe zawieszenie wykonania kary po wyroku?

Warunki uzyskania warunkowego zawieszenia wykonania kary w tym trybie nie różnią się zbytnio od warunków, które trzeba spełnić żeby uzyskać zawieszenie w zwyczajnym trybie (orzeczenia warunkowego zawieszenia wykonania kary w wyroku skazującym). Orzeczona kara nie może przekraczać roku, a sąd musi uznać że taki wymiar kary spełni jej cele.

Skazany (już nie oskarżony) musi jednak pamiętać, o uwzględnianym przez sąd orzekający w przedmiocie warunkowego zawieszenia wykonania kary „zachowaniu sprawcy po popełnieniu przestępstwa„. Kryterium to nie tylko rozciąga się na zachowanie po wydaniu wyroku lecz w zasadzie koncentruje się na tym okresie!

Analizując orzeczenia zapadłe w przedmiocie udzielenia warunkowego zawieszenia wykonania kary w omawianym trybie zauważyć można pewną pułapkę. Jeżeli zachowanie skazanego zostanie uznane za uchylanie się od rozpoczęcia wykonywania kary wówczas nie ma szans na uzyskanie zawieszenia jej wykonania. Ważne jest zatem roztropne podejmowanie działań w tym zakresie.

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu prawa karnego?
Zadwoń do mnie: 695 560 425

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O KANCELARII Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy z Wrocławia” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy prowadzący sprawy z zakresu prawa karnego i występujący przed sądami, policją i prokuraturą jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY PODEJRZANYCH W SPRAWACH PRZED POLICJĄ I PROKURATURĄ
  • WYSTĘPUJEMY JAKO OBROŃCY OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
  • REPREZENTUJEMY OSOBY SKAZANE PRZED SĄDEM PENITENCJARNYM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU NIESŁUSZNEGO SKAZANIA, TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I ZATRZYMANIA
DLA OFIAR PRZESTĘPSTW
  • SKŁADAMY W IMIENIU POKRZYWDZONYCH ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY OSOBY POKRZYWDZONE PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA
  • WYSTĘPUJEMY JAKO PEŁNOMOCNICY POKRZYWDZONYCH I OSKARŻYCIELI POSIŁKOWYCH I OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH PRZED SĄDEM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ OD SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o sprawach karnych