O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

więcej …

ZAPRASZAM NA MÓJ KANAŁ YOUTUBE

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Dominikańska 7/4

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą.

Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Mój blog jest po to, żebyś wiedział jak możesz się przed takim podejściem obronić.

Główne Tematy

Czynny udział pokrzywdzonego w postępowaniu karnym

Czynny udział pokrzywdzonego w postępowaniu karnym

Pokrzywdzony często nie bierze udziału w postępowaniu.

W większości spraw karnych pokrzywdzony nie bierze czynnego udziału w sprawie. Jego rola zwykle sprowadza się do złożenia zeznań przed organem postępowania przygotowawczego i powtórzeniu ich w sądzie. Nie należy zapominać, że jednym z celów postępowania karnego jest uwzględnienie prawnie chronionych interesów pokrzywdzonego przy jednoczesnym poszanowaniu jego godności. Ten wpis, podobnie jak cała seria wpisów o prawach pokrzywdzonego, kierowana jest do was. Do pokrzywdzonych. Przedstawię Ci dlaczego moim zdaniem pokrzywdzeni nie biorą czynnego udziału w procesie i nie korzystają z pełni swoich praw. Przeczytaj go i zastanów się czy w Twojej sprawie nie jest podobnie. Mam nadzieję,  że zachęcę Cię też do brania czynnego udziału w procesie karny, który skoro jesteś pokrzywdzonym dotyczy Ciebie bezpośrednio.

Dlaczego pokrzywdzeni nie biorą czynnego udziału w procesie karnym?

 1. Pokrzywdzeni nie są odpowiednio informowani o swoich prawach. Z doświadczenia wiem, że pouczenie pokrzywdzonego na Policji lub Prokuraturze następuje poprzez wręczenie mu pliku kartek z wyciągiem z przepisów. Organy prowadzące postępowanie nie uczulają na istnienie najważniejszych instytucji. Nie zwracają uwagi na terminy prekluzyjne, z których upływem pokrzywdzony traci niektóre uprawnienia. Wreszcie, nie tłumaczą, często zawiłych przepisów prawa. Czy można to uznać za odpowiednie pouczenie? W mojej ocenie nie.
 2. Pokrzywdzeni w wielu wypadkach nie wiedzą, że mają prawo być reprezentowanym przez zawodowego i profesjonalnego pełnomocnika. Wiąże się to z brakiem odpowiedniego informowania pokrzywdzonych o ich prawach. A przecież z pomocy adwokata może korzystać nie tylko podejrzany i oskarżony, ale także pokrzywdzony i to na każdy etapie postępowania. Zastanów się. Czy znasz się dostatecznie na prawie karnym? Wiesz kiedy i o co wnieść, a na co zwracać uwagę? Czy brak pełnomocnika nie powoduje Twojej rezygnacji wzięcia udziału w procesie?
 3. Wielu pokrzywdzonych uważa, że nie stać ich na profesjonalnego pełnomocnika. Znowu, poprzez wadliwe pouczenia nie wiedzą oni, że mogą się starać o ustanowienie dla nich pełnomocnika z urzędu, za którego nie będą musieli zapłacić. Wynagrodzenie pełnomocnika wypłaci mu Skarb Państwa. Wystarczy, że pokrzywdzony złoży wniosek o ustanowienie dla niego pełnomocnika z urzędu wraz z oświadczeniem o stanie jego majątku. I znów, pokrzywdzeni często nie są w sposób zrozumiały informowani o tym uprawnieniu.
 4. Pokrzywdzeni boją się także, że ich udział w procesie będzie się wiązał z kosztami. Jednakże jest to przekonanie błędne, bowiem co do zasady pokrzywdzony nie ponosi żadnych kosztów postępowania.
 5. O ile pokrzywdzony jest stroną postępowania przygotowawczego, o tyle w postępowaniu sądowym stroną procesu już nie jest. Aby uzyskać status strony pokrzywdzony musi zgłosić swój udział w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Termin do złożenia takiego oświadczenia jest jednak terminem prekluzyjnym, co oznacza, że jego upływ powoduje utratę uprawnienia. Jest to termin nieprzywracalny i jeżeli pokrzywdzony nie zgłosi swojego udziały w rozprawie to później nie będzie już mógł tego zrobić. Zdarza się, że pokrzywdzeni nie wiedzą o tym, lub wiedzą ale wstydzą się zgłosić, są nieporadni, zagapią się lub nie wiedzą jak złożyć taki wniosek.
 6. Jedną z przyczyn jest także brak zaufania do organów postępowania. Choć jednym z celów postępowania jest uwzględnienie interesów pokrzywdzonego, oni sami nie wierzą, iż organy postępowania się nimi zainteresują, potraktują odpowiednio.
 7. I na koniec ostatni czynnik: strach. Pokrzywdzeni w wyniku przestępstwa już raz stali się ofiarami. Boją się walczyć o swoje prawa, aby znowu nie ucierpieć. Pokrzywdzeni obawiają się także oskarżonego i kontaktu z nim. Na sali sądowej siedzą przecież naprzeciwko siebie, często oko w oko z osobą, która wyrządziła im wielką krzywdę. Czy warto jednak się bać? Biorąc aktywny udział w procesie pokazujesz, że nie zgadzasz się na zachowanie sprawcy, że się nie boisz. Dajesz świadectwo tego, że niewłaściwe zachowanie powinno się wiązać z represją, a nie aprobatą. Moim zdaniem warto przemóc strach.

We wpisach z tej serii opowiadam Ci o uprawnieniach jakie ma pokrzywdzony. Znajomość swoich praw pomoże Ci w procesie oraz w podjęciu decyzji o braniu w nim czynnego udziału. Jeżeli jeszcze nie zapoznałeś się z wpisem o trzech krokach, o których powinien pamiętać pokrzywdzony zrób to koniecznie teraz!

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu prawa karnego?
Zadwoń do mnie: 695 560 425

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O KANCELARII Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy z Wrocławia” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy prowadzący sprawy z zakresu prawa karnego i występujący przed sądami, policją i prokuraturą jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
 • REPREZENTUJEMY PODEJRZANYCH W SPRAWACH PRZED POLICJĄ I PROKURATURĄ
 • WYSTĘPUJEMY JAKO OBROŃCY OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
 • REPREZENTUJEMY OSOBY SKAZANE PRZED SĄDEM PENITENCJARNYM
 • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU NIESŁUSZNEGO SKAZANIA, TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I ZATRZYMANIA
DLA OFIAR PRZESTĘPSTW
 • SKŁADAMY W IMIENIU POKRZYWDZONYCH ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW
 • REPREZENTUJEMY OSOBY POKRZYWDZONE PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA
 • WYSTĘPUJEMY JAKO PEŁNOMOCNICY POKRZYWDZONYCH I OSKARŻYCIELI POSIŁKOWYCH I OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH PRZED SĄDEM
 • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ OD SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o sprawach karnych