O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

więcej …

ZAPRASZAM NA MÓJ KANAŁ YOUTUBE

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą.

Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Mój blog jest po to, żebyś wiedział jak możesz się przed takim podejściem obronić.

Główne Tematy

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

warunkowe umorzenie postępowania karnego

Czy naprawdę muszę zostać skazany, czyli warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Czym jest warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Nie zawsze ustalenie w toku sprawy karnej sprawstwa i winy oskarżonego musi powodować wydanie wyroku skazującego. W szczególnych sytuacjach kodeks karny umożliwia zakończenie postępowania karnego bez skazania oskarżonego nawet wtedy, gdy będzie oczywiste, że oskarżony dopuścił się przestępstwa.

Jednym z takich przypadków jest warunkowe umorzenie postępowania karnego. Taki sposób zakończenia sprawy karnej jest korzystny dla oskarżonego z kilku względów. O tym jak wygląda procedura prowadząca do wydania wyroku warunkowo umarzającego postępowanie przeczytasz w inny miejscu na naszym blogu.

Więcej: Wyrok warunkowo umarzający postępowanie

W tym wpisie wyjaśnię w jakich sytuacjach sąd może wydać wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne.

Kiedy możliwe jest warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Po pierwsze, o warunkowe umorzenie postępowania karnego może się ubiegać osoba, która nie była dotychczas skazana za przestępstwo umyślne. Przestępstwo umyślne polega najczęściej na tym, że sprawca zamierza podjąć jakieś działanie wiedząc o tym, że w ten sposób popełni przestępstwo (np. celowo zabiera cudzą rzecz dopuszczając się kradzieży). Uprzednie skazanie za takie przestępstwo uniemożliwia wydanie wyroku warunkowo umarzającego postępowanie.

Natomiast nie stanowi przeszkody w ubieganiu się o taki sposób zakończenia postępowania fakt skazania za przestępstwo nieumyślne. Sprawca popełnia przestępstwo nieumyślne, w sytuacji gdy wcale nie chce go popełnić, ale w danych warunkach nie zachowuje należytej ostrożności. Np. zbyt szybko prowadzi samochód, czym doprowadza do wypadku (nieumyślnie, bo przecież nie jedzie szybko po to, żeby spowodować wypadek).

Warto pamiętać, że zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego „w przypadku skazania sprawcy w innym procesie za przestępstwo umyślne, istotna jest w aspekcie możliwości zastosowania instytucji określonej w art. 66 k.k. (warunkowe umorzenie postępowania) nie data wydania wyroku, ale data, w której wyrok ten się uprawomocnił”.

Po drugie, warunkowe umorzenie postępowania karnego jest możliwe w sytuacji, kiedy okoliczności popełnienia przestępstwa zostały wyjaśnione (nie budzą wątpliwości). Sąd na podstawie zgromadzonych dowodów powinien mieć zatem pewność do tego, że oskarżony dopuścił się zarzuconego mu przestępstwa. Ważne jest to, że oskarżony nie musi przyznać się do winy, żeby liczyć na warunkowe umorzenie postępowania.

Kodeks karny mówi o tym, że warunkowe umorzenie postępowania jest możliwe, gdy stopień winy sprawcy i stopień społecznej szkodliwości czynu nie są znaczne. W skrócie oznacza to, że warunkowe umorzenie postępowania karnego jest możliwe w przypadku drobnych przestępstw, nie budzących zbytniego oburzenia społecznego, w których potrzeba ukarania sprawcy za popełnione zło, nie jest znaczna, a zachowanie sprawcy – choć sprzeczne z prawem – nie wymaga surowej represji karnej.

W przypadku jakich przestępstw można ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Warunkowe umorzenie jest możliwe tylko w przypadku przestępstw zagrożonych karą pozbawienia wolności do pięciu lat (np. przywłaszczenie 284 § 1 k.k., nieumyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 156 § 2 k.k., udział w bójce lub pobiciu 158 § 1 k.k., kradzież art. 278 § 1 k.k., umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu art. 157 § 1 k.k.)

Czy dalej będziesz popełniał przestępstwa?

Ostatnim warunkiem pozwalającym na skorzystanie z warunkowego umorzenia postępowania jest tzw. pozytywna prognoza kryminologiczna. Oznacza to, że Sąd tylko wtedy warunkowo umorzy postępowanie jeśli uzna, że właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz jego dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania sprawca będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

Przeczytaj także:

Kiedy sąd podejmie postępowanie warunkowo umorzone?

Warunkowe umorzenie postępowania a niekaralność

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu prawa karnego?
Zadwoń do mnie: 695 560 425

Poradzisz sobie na sali sądowej?

Kancelaria Klisz i Wspólnicy - doświadczeni adwokaci z Wrocławia

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O KANCELARII Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy z Wrocławia” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy prowadzący sprawy z zakresu prawa karnego i występujący przed sądami, policją i prokuraturą jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY PODEJRZANYCH W SPRAWACH PRZED POLICJĄ I PROKURATURĄ
  • WYSTĘPUJEMY JAKO OBROŃCY OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
  • REPREZENTUJEMY OSOBY SKAZANE PRZED SĄDEM PENITENCJARNYM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU NIESŁUSZNEGO SKAZANIA, TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I ZATRZYMANIA
DLA OFIAR PRZESTĘPSTW
  • SKŁADAMY W IMIENIU POKRZYWDZONYCH ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY OSOBY POKRZYWDZONE PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA
  • WYSTĘPUJEMY JAKO PEŁNOMOCNICY POKRZYWDZONYCH I OSKARŻYCIELI POSIŁKOWYCH I OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH PRZED SĄDEM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ OD SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o sprawach karnych

Zapraszam na mój Kanał YOUTUBE
Pobierz E-booka:
prywatny akt oskarżenia

W swojej praktyce często spotykam się z przestępstwami, które ścigane są jedynie w trybie prywatno-skargowym. Przestępstwa takie nie są ścigane z urzędu, a jedynie od determinacji pokrzywdzonego zależy czy sprawca zostanie ukarany. Pokrzywdzony działać musi jako oskarżyciel prywatny przyjmując niejako rolę prokuratora. Niniejsza publikacja jest krótkim przewodnikiem po postępowaniu prywatnoskargowym. Dowiesz się z niej kiedy warto wnieść prywatny akt oskarżenia, ile to kosztuje i odnośnie jakich przestępstw jest to możliwe. Opowiemy Ci także jak wygląda przebieg postępowania i czy warto mieć w tym postępowaniu profesjonalnego pełnomocnika – adwokata.

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.