ul. Joachima Lelewela 23/7

Wrocław, 53 - 505

+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

Blog adwokata Iwo Klisz z Wrocławia

Czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć

o postępowaniu w sprawach o przestępstwo i wykroczenie

O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy z Wrocławia  oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

więcej …

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl
strona www: adwokat-wroclaw.biz.pl

O blogu

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą.

Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Mój blog jest po to, żebyś wiedział jak możesz się przed takim podejściem obronić.

Główne Tematy

Moje pozostałe blogi

Unieważnienie komunistycznych orzeczeń – odszkodowania

Osoby represjonowane w okresie komunizmu w związku z działalnością na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego – możliwość rehabilitacji, unieważnienia represyjnych orzeczeń oraz dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia.

Czy wiesz, że jeśli Ty lub ktoś z Twojej najbliższej rodziny był w okresie od 1 stycznia 1944r. do 31 grudnia 1989 r. represjonowany przez reżim komunistyczny, poprzez wydanie przez organy ścigania lub organy sprawiedliwości orzeczenia w związku z działalnością na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego albo z powodu takiej działalności jak też za opór przeciwko kolektywizacji wsi oraz obowiązkowym dostawom, masz prawo złożyć wniosek o unieważnienie takiego wyroku. Dzięki ustawie z dnia 23 lutego 1991r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (tekst jedn. Dz.U.2014.1851) otwarta została możliwość zrehabilitowania osób represjonowanych przez reżim.

Stwierdzenie nieważności takiego orzeczenia jest równoznaczne z uniewinnieniem. Nieważność wyroku stwierdza Sąd Okręgowy, w którego okręgu (patrząc dzisiaj) wydano zostało przez organ I instancji orzeczenie, które jest przedmiotem postępowania o unieważnienie.

Stwierdzenie nieważności następuje na wniosek. Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest:

 1. Rzecznik Praw Obywatelskich
 2. Minister Sprawiedliwości
 3. Prokurator
 4. Organizacja zrzeszająca osoby represjonowane
 5. Osoba represjonowana
 6. Osoba uprawniona do składania na korzyść osoby represjonowanej środków odwoławczych
 7. W sytuacji gdy osoba represjonowana zmarła, jest nieobecna w kraju lub chora psychicznie, wniosek może zostać złożony także przez jej krewnego w linii prostej, przysposabiającego lub przysposobionego, rodzeństwo oraz małżonka.

Stwierdzeniu nieważności orzeczenia nie stoi na przeszkodzie fakt, iż kara została w całości lub w części wykonana lub zastosowana została amnestia, abolicja, zatarcie skazania, akt łaski, przedawnienie, zadośćuczynienie, osoba represjonowana zmarła. Chodzi tu bowiem przede wszystkim o rehabilitację osoby walczącej z reżimem komunistycznym. W tym celu, Sąd może na wniosek orzec również o podaniu treści postanowienia do publicznej wiadomości.

Razem z wyrokiem, osobie represjonowanej często zabierano mienie. Osoby skazane traciły też mieszkania. Osobie uprawnionej, w przypadku stwierdzenia nieważności takiego orzeczenia, zwraca się z mienie, którego przepadek lub konfiskatę orzeczono na rzecz Skarbu Państwa, oraz przedmioty zatrzymane w toku postępowania. W razie niemożności ich zwrotu, ich wartość wypłaca się ze środków Funduszu Reprywatyzacji.

Warto żebyś wiedział, że osobie, wobec której stwierdzono nieważność orzeczenia albo wydano decyzję o internowaniu w związku z wprowadzeniem w dniu 13 grudnia 1981r. w Polsce stanu wojennego, przysługuje od Skarbu Państwa odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, wynikłe z wykonania orzeczenia albo decyzji.

Ważne! W razie śmierci osoby represjonowanej uprawnienie to przechodzi na małżonka, dzieci i rodziców tej osoby.

Żądanie odszkodowania lub zadośćuczynienia należy zgłosić w Sądzie, który wydał uprzednio postanowienie o unieważnieniu orzeczenia, w terminie roku od dnia jego uprawomocnienia się.

Koszty postępowania ponosi Skarb Państwa.

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz

Mam nadzieję, że ten artykuł wyjaśnił Tobie kilka rzeczy. Jeżeli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Adwokat Iwo Klisz i Wspólnicy). Dla Ciebie to tylko "kliknięcie", a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania :)

Poradzisz sobie na sali sądowej?

Kancelaria Klisz i Wspólnicy - doświadczeni adwokaci z Wrocławia

Inni czytali również:

1 thought on “Unieważnienie komunistycznych orzeczeń – odszkodowania”

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

adwokat wrocław

ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl
strona www: adwokat-wroclaw.biz.pl

ZOSTAW NAM SWÓJ NUMER – ODDZWONIMY

O KANCELARII Zespół Kancelarii “Klisz i Wspólnicy z Wrocławia” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy prowadzący sprawy z zakresu prawa karnego i występujący przed sądami, policją i prokuraturą jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
 • REPREZENTUJEMY PODEJRZANYCH W SPRAWACH PRZED POLICJĄ I PROKURATURĄ
 • WYSTĘPUJEMY JAKO OBROŃCY OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
 • REPREZENTUJEMY OSOBY SKAZANE PRZED SĄDEM PENITENCJARNYM
 • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU NIESŁUSZNEGO SKAZANIA, TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I ZATRZYMANIA
DLA OFIAR PRZESTĘPSTW
 • SKŁADAMY W IMIENIU POKRZYWDZONYCH ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW
 • REPREZENTUJEMY OSOBY POKRZYWDZONE PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA
 • WYSTĘPUJEMY JAKO PEŁNOMOCNICY POKRZYWDZONYCH I OSKARŻYCIELI POSIŁKOWYCH I OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH PRZED SĄDEM
 • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ OD SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

© 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o rozwodzie, alimentach i podziale majątku