O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

więcej …

ZAPRASZAM NA MÓJ KANAŁ YOUTUBE

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Dominikańska 7/4

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą.

Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Mój blog jest po to, żebyś wiedział jak możesz się przed takim podejściem obronić.

Główne Tematy

Jak usprawiedliwić nieobecność w prokuraturze lub sądzie?

Jak usprawiedliwić nieobecność w prokuraturze lub sądzie?

Zostałeś wezwany w charakterze świadka w sprawie karnej? Na otrzymanym piśmie jest pewnie informacja, że Twoje stawiennictwo jest obowiązkowe. Nie ma żartów, musisz się stawić. O obowiązkach świadka pisałem tutaj. Najważniejszym obowiązkiem świadka jest stawienie się na wezwanie i złożenie zeznań. O tym kiedy świadek może odmówić złożenia zeznań dowiesz się w tym wpisie. Jeśli jednak nie możesz się stawić w sądzie powinieneś mieć usprawiedliwienie.

Kara porządkowa

Dlaczego tak bardzo musisz pilnować swojego obowiązku stawienia się na przesłuchanie? Na świadka, który bez należytego usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie organu prowadzącego postępowanie albo bez zezwolenia tego organu wydalił się z miejsca czynności przed jej zakończeniem, można nałożyć karę pieniężną w wysokości do 3000 złotych. Ponadto można zarządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie świadka. Karę pieniężną może nałożyć sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator. Wysokość kary porządkowej powinna uwzględniać sytuację majątkową świadka.

Więcej o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu opowiem Ci w kolejnym wpisie.

Należyte usprawiedliwienie

Aby nie została nałożona na Ciebie kara porządkowa powinieneś swoją nieobecność w sądzie należycie usprawiedliwić. Uwaga, to Ty masz usprawiedliwić nieobecność, Sąd nie będzie badać czy miałeś powody żeby się nie stawić. Sąd nie będzie Cię wzywać do wytłumaczenia się z nieobecności. Musisz zrobić to samemu! Usprawiedliwienie może nastąpić w ciągu tygodnia od daty doręczenia postanowienia wymierzającego karę pieniężną. Jeżeli to zrobisz, a przyczyny przez Ciebie wskazane zostaną uznane za wiarygodne i wystarczające, to kara pieniężna zostanie uchylona.

Tak, w piśmie musisz wskazać przyczynę Twojej nieobecności. Powinieneś przedstawić dowody świadczące o usprawiedliwionym niestawiennictwie. Gołosłowne twierdzenia nie zostaną uwzględnione. Czy łatwo usprawiedliwić nieobecność? W odpowiedzi na to pytanie mogą pomóc orzeczenia sądów:

  • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 17 listopada 1993r. II AKz 318/93: „Niestawiający się na wezwanie prawidłowo doręczone powinien swe niestawiennictwo usprawiedliwić bez oczekiwania na dodatkowe wezwanie. Sąd nie ma obowiązku upewniać się przed zastosowaniem odpowiednich środków przymusu, czy nie zaszły wyjątkowe przyczyny usprawiedliwiające niestawiennictwo wezwanego. 2. Nie każde badanie lekarskie, choroba, a nawet nie każda hospitalizacja uzasadniają usprawiedliwienie niestawiennictwa na wezwanie, ale takie tylko, które stanowią chorobę obłożną, bądź wynikają z nagłego i poważnego pogorszenia zdrowia, wymagającego niezwłocznego poddania się leczeniu szpitalnemu”.
  • Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 2012r. VI KZ 3/12: Przepis art. 286 zdanie pierwsze KPK pozwala uchylić postanowienie o ukaraniu świadka w razie „dostatecznego usprawiedliwienia” niestawiennictwa. Za takie z pewnością nie można uznać pisma, w którym zobowiązany do stawiennictwa świadek informuje o defekcie swojego samochodu, chorobie dziecka, czy nadmiernym obłożeniu pracą.

Jak widzisz, usprawiedliwienie nieobecności nie musi być łatwe. Zdecydowanie lepiej jest przyjść na rozprawę! Jeżeli uważasz, że kara została nałożona niesłusznie możesz także wnieść zażalenie. Opowiem Ci jednak o nim w innym wpisie.

Pamiętaj też, że usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby świadków, których obecność była obowiązkowa lub którzy wnosili o dopuszczenie do czynności, będąc uprawnionymi do wzięcia w niej udziału, wymaga przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego niemożność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu prowadzącego postępowanie, wystawionego przez lekarza sądowego. Zatem nie każde zwolnienie lekarskie będzie wystarczające, a jedynie wydane przez lekarza, który jest lekarzem sądowym. Miej to na względzie kiedy tłumaczysz sądowi, że nie stawiłeś się na rozprawę ponieważ byłeś chory.

O lekarzu sądowym więcej w tym wpisie.

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu prawa karnego?
Zadwoń do mnie: 695 560 425

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O KANCELARII Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy z Wrocławia” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy prowadzący sprawy z zakresu prawa karnego i występujący przed sądami, policją i prokuraturą jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY PODEJRZANYCH W SPRAWACH PRZED POLICJĄ I PROKURATURĄ
  • WYSTĘPUJEMY JAKO OBROŃCY OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
  • REPREZENTUJEMY OSOBY SKAZANE PRZED SĄDEM PENITENCJARNYM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU NIESŁUSZNEGO SKAZANIA, TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I ZATRZYMANIA
DLA OFIAR PRZESTĘPSTW
  • SKŁADAMY W IMIENIU POKRZYWDZONYCH ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY OSOBY POKRZYWDZONE PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA
  • WYSTĘPUJEMY JAKO PEŁNOMOCNICY POKRZYWDZONYCH I OSKARŻYCIELI POSIŁKOWYCH I OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH PRZED SĄDEM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ OD SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o sprawach karnych