O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

więcej …

ZAPRASZAM NA MÓJ KANAŁ YOUTUBE

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Dominikańska 7/4

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą.

Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Mój blog jest po to, żebyś wiedział jak możesz się przed takim podejściem obronić.

Główne Tematy

Jakie są obowiązki skazanego, gdy dostanie zezwolenie na czasowe opuszczenie zakładu karnego?

zezwolenie na czasowe opuszczenie zakładu karnego

Skazany korzystający z nagród wolnościowych (o których pisałem tuta – link) w postaci:

 1. zezwolenia na widzenie bez dozoru, poza obrębem zakładu karnego, z osobą najbliższą lub osobą godną zaufania, na okres nie przekraczający jednorazowo 30 godzin oraz
 2. zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego bez dozoru, na okres nie przekraczający jednorazowo 14 dni;

musi być świadomy ciążących na nim obowiązków, których powinien bezwzględnie przestrzegać. Po pierwsze dlatego, iż nagroda może być w każdej chwili cofnięta, a po drugie ponieważ możliwość ponownego skorzystania z nagrody wolnościowej może być uzależnione od zachowania się skazanego na wolności, w tym od przestrzegania obowiązków. O obowiązkach zostaniesz odpowiednio pouczony przez administrację zakładu karnego. Dobrze żebyś jednak o nich pamiętał.

 1. Twoim podstawowym obowiązkiem jest bezzwłoczne zgłoszenia się do jednostki Policji, właściwej terytorialnie dla miejsca Twojego przebywania w okresie korzystania z zezwolenia, w celu potwierdzenia miejsca pobytu.
 2. W każdym przypadku zmiany miejsca pobytu masz obowiązek bezzwłocznego zgłoszenia się do jednostki Policji właściwej terytorialnie dla nowego miejsca jego przebywania.
 3. Ponadto Dyrektor zakładu karnego może zobowiązać skazanego, korzystającego z zezwoleń, o do określonego zachowania się, a zwłaszcza do przebywania w określonych w zezwoleniu miejscach pobytu lub częstszego zgłaszania się do jednostki Policji.
 4. Powrót do zakładu karnego po upływie przepustki.

Pierwsze dwa obowiązki dotyczą Twojego miejsca pobytu, które musi być znane Policji. Odbywasz przecież karę pozbawienia wolności i jedynie tymczasowo przebywasz poza zakładem karnym. Każda zmiana Twojego miejsca pobytu (np.: wyjazd do innej miejscowości na weekend) powinien być przez Ciebie zgłoszony. Nie warto ryzykować konsekwencji niedokonania zgłoszenia. Zameldować się musisz bezzwłocznie – tzn. bez zbędnej zwłoki. Nie oznacza to natomiast, że musisz to zrobić natychmiast. Nie zwlekaj z tym jednak. Najpierw zgłoszenie na Policję, później wszystko inne.

Pamiętaj także, że Twoim najważniejszym obowiązkiem jest terminowy powrót do zakładu karnego! Nagrody wolnościowe opierają się na pewnym zaufaniu. Wychodzisz ale wracasz! Nie chcesz chyba zostać doprowadzony do zakładu karnego w asyście funkcjonariuszy Policji?

Zauważ, że Dyrektor zakładu karnego może nałożyć na Ciebie inne obowiązki. Ich katalog jest otwarty, obowiązki te nie mogą jednak nadmiernie ingerować w Twoją wolności doprowadzając np.: do sytuacji, iż faktycznie nie będziesz w ogóle korzystał z przepustki. Dyrektor może na Ciebie nałożyć w szczególności obowiązek częstszego zgłaszania się do jednostki Policji (np.: codziennie) ale też zobowiązać Cię do określonego zachowania się. Dyrektor jest uprawniony do zakazania Ci uczęszczania na imprezy masowe (np.: mecze piłkarskie, koncerty), zakaż spożywania alkoholu czy też kontaktowania się z określonymi osobami. Dyrektor może Cię także zobowiązać do pomagania rodzinie w trakcie przepustki.

Decyzja dyrektora może zostać przez Ciebie zaskarżona do Sądu w ciągu 7 dni od jej otrzymania. Po rozpoznaniu skargi sąd orzeka o utrzymaniu w mocy, uchyleniu albo zmianie zaskarżonej decyzji. Na postanowienie sądu zażalenie nie przysługuje, jest więc ono ostateczne.

Niewykonywanie obowiązków prowadzić może do uznania, iż nadużyłeś udzielonego Ci zaufania. Ma to istotne konsekwencje. Jeżeli po przyznaniu nagrody, wystąpią nowe okoliczności uzasadniające przypuszczenie, że skazany w czasie pobytu poza zakładem karnym nie będzie przestrzegał porządku prawnego, albo jeżeli skazany korzystający z nagrody zostanie zatrzymany przez uprawniony organ w związku z naruszeniem przez niego porządku prawnego w trakcie trwania nagrody, organ, który przyznał nagrodę, podejmuje decyzję o cofnięciu nagrody bądź o zamianie nagrody na inną. Skazanemu, który, korzystając z nagród wolnościowych, nadużył zaufania, a w szczególności nie powrócił do zakładu karnego w wyznaczonym terminie, nie udziela się tych nagród przez okres co najmniej 6 miesięcy od udzielenia ostatniej nagrody.

Ponadto, co do zasady czasu przebywania skazanego poza zakładem karnym, na podstawie zezwoleń i nagród, nie odlicza się od okresu odbywania kary. Oznacza to, iż Twój czas na wolności liczy się jak normalne odbywanie kary, a każdy dzień przybliża Cię do zakończenia odbywanej kary. Jeżeli jednak nadużyjesz zaufania, sędzia penitencjarny może zarządzić, iż czas na wolności zostanie Ci niezaliczony do przebiegu kary.

Jak widzisz nie warto naruszać obowiązków.

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu prawa karnego?
Zadwoń do mnie: 695 560 425

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O KANCELARII Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy z Wrocławia” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy prowadzący sprawy z zakresu prawa karnego i występujący przed sądami, policją i prokuraturą jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
 • REPREZENTUJEMY PODEJRZANYCH W SPRAWACH PRZED POLICJĄ I PROKURATURĄ
 • WYSTĘPUJEMY JAKO OBROŃCY OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
 • REPREZENTUJEMY OSOBY SKAZANE PRZED SĄDEM PENITENCJARNYM
 • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU NIESŁUSZNEGO SKAZANIA, TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I ZATRZYMANIA
DLA OFIAR PRZESTĘPSTW
 • SKŁADAMY W IMIENIU POKRZYWDZONYCH ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW
 • REPREZENTUJEMY OSOBY POKRZYWDZONE PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA
 • WYSTĘPUJEMY JAKO PEŁNOMOCNICY POKRZYWDZONYCH I OSKARŻYCIELI POSIŁKOWYCH I OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH PRZED SĄDEM
 • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ OD SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o sprawach karnych