O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

więcej …

ZAPRASZAM NA MÓJ KANAŁ YOUTUBE

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Dominikańska 7/4

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą.

Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Mój blog jest po to, żebyś wiedział jak możesz się przed takim podejściem obronić.

Główne Tematy

Właściwość miejscowa sądu w sprawach o naruszenie praw autorskich

właściwość miejscowa w sprawach o prawa autorskie

Właściwość miejscowa sądu karnego w sprawach o przestępstwa określone w art. 115–119 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych określa sposoby ochrony utworów, sposoby ich rozpowszechniania oraz kwestie majątkowe z tym związane. Utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory: wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe); plastyczne; fotograficzne; lutnicze; wzornictwa przemysłowego; architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne; muzyczne i słowno-muzyczne; sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne; audiowizualne (w tym filmowe).

Ustawa o prawie autorskim zawiera kilka przepisów karnych, stanowiących o szczególnych typach przestępstw. Są to:

 1. Art. 115 – stanowiący o przestępstwie przywłaszczenia autorstwa, rozpowszechniania utworu bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, zniekształcenia utworu oraz innego naruszenia dóbr osobistych.
 2. Art. 116 – stanowiący o przestępstwie rozpowszechniania utworu bez pozwolenia.
 3. Art. 117 – stanowiący o przestępstwie nielegalnego utrwalania oraz zwielokrotniania cudzych utworów.
 4. Art. 118 – stanowiący o przestępstwie paserstwa praw autorskich.
 5. Art. 1181 – stanowiący o przestępstwie tworzenia urządzeń do niedozwolonego usuwania lub obchodzenia zabezpieczeń technicznych
 6. Art. 119 – stanowiący o przestępstwie naruszenia prawa do kontroli i informacji.

Właściwość miejscowa sądu karnego została ustalony w sposób szczególny. Właściwość została wyznaczona w drodze rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002r. Sprawiedliwości w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa wynikające z prawa autorskiego i praw pokrewnych. Miejsce popełnienia przestępstwa dalej jest ważne, wyznacza ono bowiem właściwy sąd okręgowy. Jednakże, w obrębie okręgu danego sądu okręgowego, sąd rejonowy został wyznaczony nie granicami administracyjnymi ulic i dzielnic, a przepisami rozporządzenia. Rozpoznawanie spraw z obszaru właściwości:

 1. Sądu Okręgowego we Wrocławiu – powierza się Sądowi Rejonowemu dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu.
 2. Sądu Okręgowego w Gdańsku – powierza się Sądowi Rejonowemu Gdańsk-Południe w Gdańsku;
 3. Sądu Okręgowego w Katowicach – powierza się Sądowi Rejonowemu Katowice-Wschód w Katowicach;
 4. Sądu Okręgowego w Krakowie – powierza się Sądowi Rejonowemu dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie;
 5. Sądu Okręgowego w Lublinie – powierza się Sądowi Rejonowemu Lublin-Zachód w Lublinie;
 6. Sądu Okręgowego w Łodzi – powierza się Sądowi Rejonowemu dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi;
 7. Sądu Okręgowego w Poznaniu – powierza się Sądowi Rejonowemu Poznań-Stare Miasto w Poznaniu;
 8. Sądu Okręgowego w Szczecinie – powierza się Sądowi Rejonowemu Szczecin-Centrum w Szczecinie;
 9. Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie – powierza się Sądowi Rejonowemu dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie;
 10. Sądu Okręgowego w Warszawie – powierza się:
 • Sądowi Rejonowemu dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie – w zakresie spraw z obszaru właściwości tego Sądu oraz Sądu Rejonowego w Piasecznie
 • Sądowi Rejonowemu dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie – w zakresie spraw z obszaru właściwości tego Sądu oraz Sądów Rejonowych w Grodzisku Mazowieckim i Pruszkowie,
 • Sądowi Rejonowemu dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie – w zakresie spraw z obszaru właściwości tego Sądu,
 • Sądowi Rejonowemu dla Warszawy-Woli w Warszawie – w zakresie spraw z obszaru właściwości tego Sądu,
 • Sądowi Rejonowemu dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie – w zakresie spraw z obszaru właściwości tego Sądu;

Zobacz też wpisy:

 1. Właściwość miejscowa sąd karnego
 2. Właściwość sądu karnego – reguły pomocnicze.

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu prawa karnego?
Zadwoń do mnie: 695 560 425

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O KANCELARII Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy z Wrocławia” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy prowadzący sprawy z zakresu prawa karnego i występujący przed sądami, policją i prokuraturą jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
 • REPREZENTUJEMY PODEJRZANYCH W SPRAWACH PRZED POLICJĄ I PROKURATURĄ
 • WYSTĘPUJEMY JAKO OBROŃCY OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
 • REPREZENTUJEMY OSOBY SKAZANE PRZED SĄDEM PENITENCJARNYM
 • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU NIESŁUSZNEGO SKAZANIA, TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I ZATRZYMANIA
DLA OFIAR PRZESTĘPSTW
 • SKŁADAMY W IMIENIU POKRZYWDZONYCH ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW
 • REPREZENTUJEMY OSOBY POKRZYWDZONE PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA
 • WYSTĘPUJEMY JAKO PEŁNOMOCNICY POKRZYWDZONYCH I OSKARŻYCIELI POSIŁKOWYCH I OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH PRZED SĄDEM
 • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ OD SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o sprawach karnych