O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

więcej …

ZAPRASZAM NA MÓJ KANAŁ YOUTUBE

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Dominikańska 7/4

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą.

Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Mój blog jest po to, żebyś wiedział jak możesz się przed takim podejściem obronić.

Główne Tematy

Zlecenie czynności dowodowych Policji – wzór wniosku.

Zlecenie czynności dowodowych Policji

Zlecenie czynności dowodowych Policji – wzór wniosku.

Jeżeli uważnie czytasz moje wpisy to wiesz już pewnie, że w sprawach z oskarżenia prywatnego nie ma postępowania przygotowawczego. Wszelkie dowody zbiera i przedstawia oskarżyciel prywatny. To on musi udowodnić winę oskarżonego. Jeżeli nie przedstawi żadnych dowodów i poprzestanie jedynie na własnym twierdzeniach Sąd uniewinni oskarżonego. Zebranie dowodów może być jednak trudne, bowiem oskarżyciel prywatny nie dysponuje takimi środkami i możliwościami jak organy ścigania. Na polecenie sądu Policja dokonuje określonych przez sąd czynności dowodowych, po czym ich wyniki przekazuje sądowi.

Oskarżyciel prywatny może wnosić do Sądu o zobowiązanie Policji do wykonania określonych czynności dowodowych. Poniżej przedstawię Ci wzór takiego wniosku.


Wrocław, dnia 27 czerwca 2016r.

Adam Szajba
zam. we Wrocławiu (50-141)
Plac Nowy Targ 5/2
oskarżyciel prywatny

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
Wydział V Karny
ul. Podwale 30
50-040 Wrocław

Wniosek o zlecenie Policji
dokonania czynności dowodowych w sprawie z oskarżenia prywatnego

W imieniu własnym, na podstawie art. 488 § 2 k.p.k. w zw. z art. 9 § 2 k.p.k. wnoszę o zlecenie Komisariatowi Policji Wrocław Stare Miasto czynności dowodowych w sprawie przeciwko Mirosławowi Rybie, oskarżonego o czyn z art. 157 § 2 k.k. a w szczególności:

 1. Zabezpieczenie nagrań z monitoringu miejskiego obejmującego obszar wrocławskiego rynku od strony ul. Świdnickiej oraz zabezpieczenie nagrań z monitoringu klubu „Wena” na rynku we Wrocławiu z nocy z dnia 23 na 24 maja 2016r. w godzinach od 23.00 do 1.00.
 2. Ustalenie świadków zajścia uderzenia oskarżyciela prywatnego przez Mirosława Rybę w tym w szczególności pracowników klubu „Wena”, którzy pracowali w tym dniu przed wejściem do Klubu.

Uzasadnienie

Mirosław Ryba jest oskarżony o to, iż w nocy z dnia 23 na 24 maja, około godz. 23.34 na wrocławskim rynku przed klubem „Wena” uderzył Adama Szajbę w twarz i rozbił mu nos, czym spowodował u niego lekki uszczerbek na zdrowiu trwający krócej niż 7 dni tj. o przestępstwo z art. 157 § 2 k.k.

Zdarzenie to zostało zarejestrowane przez miejski monitoring oraz przez monitoring znajdujący się przed klubem „Wena”. Oskarżyciel prywatny nie jest jednak w stanie samodzielnie zabezpieczyć nagrania monitoringu.

Ponadto, zdarzenie zostało zarejestrowane przez świadków – pracowników klubu „Wena” którzy w tym dniu pracowali przed wejście do klubu tj. ochroniarza oraz dwóch hostess. Oskarżyciel prywatny nie zna świadków i nie potrafi podać ich danych osobowych w prywatnym akcie oskarżenia, aby zawnioskować ich jako świadków. Ich zeznania mogą mieć jednak istotne znaczenie dla ustalenia przebiegu zajścia.

Mając powyższe na uwadze uzasadnione jest wykonanie zawnioskowanych czynności przez Policję, wnoszę zatem jak we wstępie.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Adam Szajba

Zobacz także:

 1. Skarga pokrzywdzonego o przestępstwo z prywatnego aktu oskarżenia
 2. Prywatny akt oskarżenia – wzór
 3. Prywatny akt oskarżenia – oznaczenie oskarżonego

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu prawa karnego?
Zadwoń do mnie: 695 560 425

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O KANCELARII Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy z Wrocławia” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy prowadzący sprawy z zakresu prawa karnego i występujący przed sądami, policją i prokuraturą jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
 • REPREZENTUJEMY PODEJRZANYCH W SPRAWACH PRZED POLICJĄ I PROKURATURĄ
 • WYSTĘPUJEMY JAKO OBROŃCY OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
 • REPREZENTUJEMY OSOBY SKAZANE PRZED SĄDEM PENITENCJARNYM
 • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU NIESŁUSZNEGO SKAZANIA, TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I ZATRZYMANIA
DLA OFIAR PRZESTĘPSTW
 • SKŁADAMY W IMIENIU POKRZYWDZONYCH ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW
 • REPREZENTUJEMY OSOBY POKRZYWDZONE PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA
 • WYSTĘPUJEMY JAKO PEŁNOMOCNICY POKRZYWDZONYCH I OSKARŻYCIELI POSIŁKOWYCH I OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH PRZED SĄDEM
 • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ OD SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o sprawach karnych