O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

więcej …

ZAPRASZAM NA MÓJ KANAŁ YOUTUBE

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Dominikańska 7/4

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą.

Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Mój blog jest po to, żebyś wiedział jak możesz się przed takim podejściem obronić.

Główne Tematy

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa – Co się dzieje dalej i jaka jest reakcja organu ściągania?

Tak jak radziłem postanowiłeś przygotować zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa pisemnie. Wysłałeś zawiadomienie pocztą, listem poleconym. Zachowałeś zwrotkę, tak na wszelki wypadek. I czekasz. Spytasz pewnie co dalej?

Co do zasady niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przestępstwie organ powołany do prowadzenia postępowania przygotowawczego obowiązany jest wydać postanowienie o wszczęciu bądź o odmowie wszczęcia śledztwa. O wszczęciu, bądź odmowie wszczęcia zawiadamia się osobę lub instytucję państwową, samorządową lub społeczną, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, oraz ujawnionego pokrzywdzonego. Możesz zatem oczekiwać, że wkrótce otrzymasz zawiadomienie o tym co się dzieje dalej w sprawie.

Zastanawia Cię czemu napisałem co do zasady? Otóż jest jeszcze możliwość, że informacje zawarte w Twoim zawiadomieniu nie są wystarczające do podjęcia decyzji o wszczęciu lub odmowie wszczęcia dochodzenia lub śledztwa. Postępowanie karne wszczyna się gdy istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Zauważ, że chodzi o podejrzenie, a nie pewność. Dopuszczalne jest przeprowadzenie czynności sprawdzających jeszcze przed formalnym wszczęciem postępowania. Czynności sprawdzające zmierzają do ustalenia czy należy rozpocząć postępowanie karne. W tym wypadku postanowienie o wszczęciu śledztwa albo o odmowie wszczęcia należy wydać najpóźniej w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia. Uzupełnienie danych zawartych w zawiadomieniu o przestępstwie może nastąpić również przez przesłuchanie w charakterze świadka osoby zawiadamiającej. Zostaniesz wtedy wezwany, żeby jeszcze raz dokładnie wyjaśnić całą sytuację.

W każdym wypadku, powinieneś zostać powiadomiony o wszczęciu lub odmowie wszczęcia postępowania w terminie 6 tygodni. Jeżeli w tym czasie nie dostaniesz żadnej informacji masz prawo wnieść zażalenie do prokuratora nadrzędnego albo powołanego do nadzoru nad organem, któremu złożono zawiadomienie.

No dobrze, podsumujmy jakie mogą zapaść decyzje odnośnie Twojego zawiadomienia:

 1. Zostanie wszczęte śledztwo. Postanowienie o wszczęciu śledztwa wydaje prokurator. Śledztwo to tryb prowadzenia postępowania przygotowawczego zarezerwowany dla ciężkich przestępstw. Co do zasady śledztwo prowadzi prokurator osobiście, może on jednak zlecić przeprowadzenie całego śledztwa lub określonych czynności Policji. Śledztwo prowadzi się np.: w sprawach o zbrodnie takie jak zabójstwo, pranie brudnych pieniędzy, kradzież mienia o znacznej wartości, uprowadzenie statku wodnego lub powietrznego, udział w zorganizowanej grupie przestępczej.
 2. Zostanie wszczęte dochodzenie. Postanowienie o wszczęciu dochodzenia wydaje prowadzący postępowanie. Może to zatem zrobić Policja. Dochodzenie prowadzi się w sprawach, które nie są tak poważne, aby prowadzić śledztwo. Są to w szczególności sprawy należące do właściwości sądu rejonowego zagrożone karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, z tym że w wypadku przestępstw przeciwko mieniu tylko wówczas, gdy wartość przedmiotu przestępstwa albo szkoda wyrządzona lub grożąca nie przekracza 200 000 zł.
 3. Zostanie wydane postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia. Postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa wydaje prokurator albo Policja z tym, że postanowienie wydane przez Policję zatwierdza prokurator. Postanowienie odmowie wszczęcia dochodzenia wydaje prowadzący postępowanie. Taka decyzja zapadnie gdy organy uznają, iż brak jest uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa.
 4. Organ nie będzie mógł podjąć decyzji, bowiem treść zawiadomienia nie będzie wystarczająca. W takim wypadku organ rozpocznie czynności wyjaśniające. W takim wypadku w ciągu 30 dni będzie on musiał podjąć decyzję czy wszcząć postępowanie przygotowawcze czy nie.

W kolejnych wpisach opowiem Ci jak wygląda postępowanie przygotowawcze i ile ono trwa, a także, co zrobić gdy organ odmówi wszczęcia postępowania lub je umorzy. Śledź zatem mojego bloga i zapoznaj się z innymi wpisami: Zażalenie na umorzenie postępowania

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu prawa karnego?
Zadwoń do mnie: 695 560 425

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O KANCELARII Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy z Wrocławia” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy prowadzący sprawy z zakresu prawa karnego i występujący przed sądami, policją i prokuraturą jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
 • REPREZENTUJEMY PODEJRZANYCH W SPRAWACH PRZED POLICJĄ I PROKURATURĄ
 • WYSTĘPUJEMY JAKO OBROŃCY OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
 • REPREZENTUJEMY OSOBY SKAZANE PRZED SĄDEM PENITENCJARNYM
 • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU NIESŁUSZNEGO SKAZANIA, TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I ZATRZYMANIA
DLA OFIAR PRZESTĘPSTW
 • SKŁADAMY W IMIENIU POKRZYWDZONYCH ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW
 • REPREZENTUJEMY OSOBY POKRZYWDZONE PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA
 • WYSTĘPUJEMY JAKO PEŁNOMOCNICY POKRZYWDZONYCH I OSKARŻYCIELI POSIŁKOWYCH I OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH PRZED SĄDEM
 • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ OD SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o sprawach karnych