O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

więcej …

ZAPRASZAM NA MÓJ KANAŁ YOUTUBE

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Dominikańska 7/4

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą.

Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Mój blog jest po to, żebyś wiedział jak możesz się przed takim podejściem obronić.

Główne Tematy

Recydywa wielokrotna – Art. 64 § 2 k.k.

Recydywa wielokrotna - Art. 64 § 2 k.k.

We wpisie poświęconym recydywie podstawowej starałem się pokazać, jak bardzo różni się ona od potocznego rozumienia recydywy traktowanej jako ponowne popełnienie przestępstwa.

Obok opisanej już recydywy podstawowej, kodeks karny przewiduje także bardziej złożoną formę recydywy określaną jako „multirecydywa” czy też „recydywa wielokrotna”. W tym miejscu odsyłam do wpisu poświęconego recydywie podstawowej ponieważ jest ona koniecznym warunkiem odpowiedzialności w warunkach multirecydywy.

Recydywa wielokrotna przewidziana została w art. 64 § 2 k.k. :

Art. 64. § 1. Jeżeli sprawca skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności popełnia w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary umyślne przestępstwo podobne do przestępstwa, za które był już skazany, sąd może wymierzyć karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

2. Jeżeli sprawca uprzednio skazany w warunkach określonych w § 1, który odbył łącznie co najmniej rok kary pozbawienia wolności i w ciągu 5 lat po odbyciu w całości lub części ostatniej kary popełnia ponownie umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, przestępstwo zgwałcenia, rozboju, kradzieży z włamaniem lub inne przestępstwo przeciwko mieniu popełnione z użyciem przemocy lub groźbą jej użycia, sąd wymierza karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane przestępstwo w wysokości powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia, a może ją wymierzyć do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Opis omawianej instytucji zaczyna się od odesłania do recydywy podstawowej opisanej w paragrafie pierwszym, więcej szczegółów [tutaj link]. Już na tym etapie rozważań widać, że do odpowiedzialność w warunkach recydywy wielokrotnej wymagane jest popełnienie co najmniej trzech przestępstw. Przy założeniu, że sprawca wypełnił warunki recydywy podstawowej możemy uważniej przyjrzeć się multirecydywie.

Pierwszym warunkiem przyjęcia omawianej recydywy jest aby sprawca skazany w ramach recydywy podstawowej odbył co najmniej rok orzeczonej pozbawienia wolności. W przepisie pojawia się zwrot „łącznie”, oznacza to, że wskazany okres co najmniej roku pozbawienia wolności może być sumą okresów odbywania kar pozbawienia wolności orzeczonej za przestępstwo pierwsze jak i drugie – popełnione w warunkach recydywy. Jednakże – o czym nie jest mowa wprost – każdy z tych okresów musi trwać co najmniej 6 miesięcy.

Pewne zamieszanie pojawia się przy fragmencie „… ponownie umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, przestępstwo zgwałcenia, rozboju, kradzieży z włamaniem lub inne przestępstwo przeciwko mieniu popełnione z użyciem przemocy lub groźbą jej użycia,” Czy oznacza to, że do odpowiedzialności w ramach multirecydywy konieczne jest popełnienie ciągu trzech takich samych przestępstw np. przeciwko życiu lub rozboju ?

Odpowiedź na powyższe pytanie nie jest jednoznaczna, z pewnością przestępstwa numer 1 i 2 muszą być podobnymi przestępstwami umyślnymi (o przestępstwach podobnych więcej we wpisie dotyczącym recydywy podstawowej). Natomiast przestępstwa numer 2 i 3 muszą być tego samego rodzaju np. dwukrotne przestępstwo rozboju. Jaki zatem związek zachodzi między przestępstwem pierwszym i trzecim ? Przy założeniu wymogu, że przestępstwo numer 3 ma być ponownym popełnieniem przestępstwa numer 2, wówczas przestępstwa numer 1 i 3 będą umyślnymi przestępstwami podobnymi. Takie rozumienie multirecydywy powoduje, że do odpowiedzialności w jej zaostrzonych warunkach konieczna jest pewna specjalizacja i powtarzalność po stronie przestępcy. Wydawałoby się, że o odpowiedzialność w warunkach art. 64 § 2 k.k. trzeba się naprawdę mocno postarać, jednak jak pokazuje praktyka, recydywa wielokrotna to często używana instytucja.

Konsekwencje odpowiedzialności w warunkach recydywy wielokrotnej są zdecydowanie bardziej dotkliwe niż przy recydywie podstawowej. Przede wszystkim sąd musi wymierzyć karę pozbawienia wolności i to w wysokości przekraczającej dolną granicę co najmniej o jeden miesiąc, a możliwe jest wymierzenie jej w wysokości górnej granicy zwiększonej o połowę !

Mimo całej surowości przewidzianej wobec recydywisty wielokrotnego, orzeczona kara może być warunkowo zawieszona, z tym zastrzeżeniem, że wówczas poddanie skazanego w okresie próby pod dozór będzie obowiązkowe.

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu prawa karnego?
Zadwoń do mnie: 695 560 425

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O KANCELARII Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy z Wrocławia” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy prowadzący sprawy z zakresu prawa karnego i występujący przed sądami, policją i prokuraturą jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY PODEJRZANYCH W SPRAWACH PRZED POLICJĄ I PROKURATURĄ
  • WYSTĘPUJEMY JAKO OBROŃCY OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
  • REPREZENTUJEMY OSOBY SKAZANE PRZED SĄDEM PENITENCJARNYM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU NIESŁUSZNEGO SKAZANIA, TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I ZATRZYMANIA
DLA OFIAR PRZESTĘPSTW
  • SKŁADAMY W IMIENIU POKRZYWDZONYCH ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY OSOBY POKRZYWDZONE PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA
  • WYSTĘPUJEMY JAKO PEŁNOMOCNICY POKRZYWDZONYCH I OSKARŻYCIELI POSIŁKOWYCH I OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH PRZED SĄDEM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ OD SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o sprawach karnych