O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

więcej …

ZAPRASZAM NA MÓJ KANAŁ YOUTUBE

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą.

Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Mój blog jest po to, żebyś wiedział jak możesz się przed takim podejściem obronić.

Główne Tematy

Umorzenie grzywny

umorzenie grzywny

Jedną z kar, która może zostać orzeczona za popełnione przestępstwo jest kara grzywny. Zasadą jest (i kara grzywny nie jest tutaj wyjątkiem), że kary orzeczone podlegają wykonaniu. Możliwe są jednak sytuacje kiedy skazany nie będzie musiał zapłacić orzeczonej wobec niego grzywny, właśnie dzięki instytucji umorzenia grzywny.

Instytucja umorzenia grzywny otwiera drogę do nawet całkowitego umorzenia orzeczonej kary grzywny. Poniżej opiszę kiedy można starać się o umorzenie i jakie warunki trzeba spełnić.

Umorzenie kary grzywny podobnie jak rozłożenie jej na raty (proponuję link) nie jest związane z popełnionym przestępstwem, za które grzywnę orzeczono. Okoliczności takie jak stopień społecznej szkodliwości czynu, motywacja i sposób zachowania się sprawcy, uwzględniane są wcześniej – przy wymierzaniu kary.

Podstawowym warunkiem do wystąpienia z wnioskiem o umorzenie kary grzywny jest jej niewykonanie. Nie chodzi tu o wstrzymanie się od zapłaty ! Niewykonanie kary grzywny musi być spowodowane okolicznościami, na które skazany nie miał wpływu. Nie każda przeszkoda w uiszczeniu grzywny będzie podstawą do umorzenia. Przykładowo odbywanie kary pozbawienia wolności, samo w sobie może nie zostać uznane za niezależną od skazanego przeszkodę.

Czy zatem nieuiszczenie grzywny z powodów niezależnych od skazanego, automatycznie otwiera drogę do starania się o jej umorzenie ?

Niestety, umorzenie możliwe jest dopiero gdy grzywny nie można wykonać w żaden z dostępnych sposobów. Jednym ze sposobów może być rozłożenie kary grzywny na raty. Przewidziane są także bardziej dotkliwe warianty jak np. zastępcza kara pozbawienia wolności, która może sięgnąć nawet 12 miesięcy. Dopiero gdy żaden z dostępnych sposobów nie może znaleźć zastosowania, wówczas można rozważyć umorzenie kary grzywny.

Nawet jeżeli, skazany grzywny nie uiścił i nie można jej wykonać w żaden inny sposób, nie jest to jeszcze podstawą do umorzenia kary grzywny. Warunkiem koniecznym jest wykazanie, że sytuacja konkretnego skazanego stanowi szczególnie uzasadniony wypadek. Oznacza to, że okoliczności, które skłonić mają Sąd do umorzenia kary grzywny muszą być naprawdę wyjątkowe, skrajnym przykładem jest klęska żywiołowa, która dotknęła rodzinę skazanego. Choć oczywiście podstawą umorzenia kary grzywny mogą być (i na ogół są) okoliczności mniej drastyczne. Niemniej ważne aby pamiętać, że podstawą do umorzenia kary grzywny nie będzie jedynie trudna sytuacja finansowa.

W przedmiocie umorzenia grzywny Sąd orzeka postanowieniem. Na postanowienie w przedmiocie umorzenia kary grzywny przysługuje zażalenie. Co ważne niezależnie od jego treści ! Oznacza to, że zażalenie przysługuje zarówno gdy Sąd nie umorzył grzywny jak i w sytuacji gdy umorzenie nie spełnia oczekiwań skazanego.

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu prawa karnego?
Zadwoń do mnie: 695 560 425

Poradzisz sobie na sali sądowej?

Kancelaria Klisz i Wspólnicy - doświadczeni adwokaci z Wrocławia

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O KANCELARII Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy z Wrocławia” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy prowadzący sprawy z zakresu prawa karnego i występujący przed sądami, policją i prokuraturą jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY PODEJRZANYCH W SPRAWACH PRZED POLICJĄ I PROKURATURĄ
  • WYSTĘPUJEMY JAKO OBROŃCY OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
  • REPREZENTUJEMY OSOBY SKAZANE PRZED SĄDEM PENITENCJARNYM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU NIESŁUSZNEGO SKAZANIA, TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I ZATRZYMANIA
DLA OFIAR PRZESTĘPSTW
  • SKŁADAMY W IMIENIU POKRZYWDZONYCH ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY OSOBY POKRZYWDZONE PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA
  • WYSTĘPUJEMY JAKO PEŁNOMOCNICY POKRZYWDZONYCH I OSKARŻYCIELI POSIŁKOWYCH I OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH PRZED SĄDEM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ OD SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o sprawach karnych

Zapraszam na mój Kanał YOUTUBE
Pobierz E-booka:
prywatny akt oskarżenia

W swojej praktyce często spotykam się z przestępstwami, które ścigane są jedynie w trybie prywatno-skargowym. Przestępstwa takie nie są ścigane z urzędu, a jedynie od determinacji pokrzywdzonego zależy czy sprawca zostanie ukarany. Pokrzywdzony działać musi jako oskarżyciel prywatny przyjmując niejako rolę prokuratora. Niniejsza publikacja jest krótkim przewodnikiem po postępowaniu prywatnoskargowym. Dowiesz się z niej kiedy warto wnieść prywatny akt oskarżenia, ile to kosztuje i odnośnie jakich przestępstw jest to możliwe. Opowiemy Ci także jak wygląda przebieg postępowania i czy warto mieć w tym postępowaniu profesjonalnego pełnomocnika – adwokata.

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.