O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

więcej …

ZAPRASZAM NA MÓJ KANAŁ YOUTUBE

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Dominikańska 7/4

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą.

Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Mój blog jest po to, żebyś wiedział jak możesz się przed takim podejściem obronić.

Główne Tematy

Zatarcie skazania – czym jest i dlaczego jest to dla Ciebie ważne.

zatarcie skazania

Kodeks karny w art. 106 stanowi, że z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe, a wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych. Ten niepozorny przepis ma dla każdego skazanego bardzo istotne znaczenie. W tym wpisie opowiem Ci co to jest zatarcie skazania i dlaczego jest to dla Ciebie ważne.

Zatarcie skazania – ważne dla Ciebie skutki

Zatarcie skazania powoduje fikcję, iż nigdy nie byłeś karany. Dane o Twojej karalności z chwilą zatarcia skazania usuwane są z Krajowego Rejestru Karnego, a Ty jesteś traktowany jak osoba nigdy nie karana. Dlaczego to dla Ciebie istotne? W związku z zatarciem skazania:

 • Następuje usunięcie Twoich danych o karalności z Krajowego Rejestru Karnego. Twoja karalność dla osób postronnych pozostaje w zasadzie nie do wykrycia.
 • Wypełniając wszelkie kwestionariusze osobowe możesz podawać się za osobę niekaraną. Nie można Ci zarzucić, że wpisałeś do kwestionariusza nieprawdę, nie można też uznać, że wprowadzałeś kogoś w błąd. Możesz uważać się za osobę niekaraną. Ma to istotne znaczenie gdy próbujesz zdobyć zawód, którego warunkiem jest uprzednia niekaralność. Możesz także twierdzić, że jesteś osobą niekaraną przed wszelkimi sądami i urzędami.
 • Możesz ubiegać się o mandat posła i radnego.
 • Sąd nie bierze pod uwagę zatartego skazania jako podstawy do zaostrzenia wyroku w przypadku recydywy ogólnej oraz penitencjarnej. Pamiętaj, że na podstawie art. 64 k.k. sąd może zaostrzyć odpowiedzialność karną jeżeli popełniłeś kolejne przestępstwo w określonym czasie. Po zatarciu skazania nie będzie już możliwości brania pod uwagę tego konkretnego przestępstwa. Ewentualne nowe przestępstwo będzie traktowane jako Twoje pierwsze. Więcej o recydywie dowiesz się z moich wpisów: o recydywie, o recydywie podstawowej i o recydywie  wielokrotnej
 • Wymierzając karę za nowo popełnione przestępstwo sąd nie będzie brał zatartego skazania przy wymierzaniu jej wysokości. Sąd potraktuje Cię jak osobę nigdy nie karaną.
 • Będziesz mógł skorzystać z dobrodziejstw wszystkich instytucji karnych, z których korzystać może tylko osoba niekarana, lub niekarana za przestępstwo umyślne. Chodzi tu m.in. o warunkowe umorzenie postępowania.

Nie zawsze dojdzie do zatarcia skazania!

Musisz wiedzieć, że nie podlega zatarciu skazanie na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, jeżeli pokrzywdzony był małoletnim poniżej lat 15.

Jest to wyjątek od zasady zatarcia skazania po upływie określonego czasu. Jeśli zostałeś skazany za jedno z przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletniego poniżej lat 15 do końca życia będziesz traktowany jako osoba skazana i karana.

Pamiętaj też, że jeżeli skazano Cię za dwa lub więcej nie pozostających w zbiegu przestępstw, jak również jeżeli po rozpoczęciu, lecz przed upływem, okresu wymaganego do zatarcia skazania ponownie popełniłeś przestępstwo, dopuszczalne jest tylko jednoczesne zatarcie wszystkich skazań.

O tym kiedy dojdzie do zatarcia skazania dowiesz się z mojego kolejnego wpisu.

Zobacz także:
Wniosek o wcześniejsze zatarcie skazania – wzór

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu prawa karnego?
Zadwoń do mnie: 695 560 425

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O KANCELARII Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy z Wrocławia” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy prowadzący sprawy z zakresu prawa karnego i występujący przed sądami, policją i prokuraturą jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
 • REPREZENTUJEMY PODEJRZANYCH W SPRAWACH PRZED POLICJĄ I PROKURATURĄ
 • WYSTĘPUJEMY JAKO OBROŃCY OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
 • REPREZENTUJEMY OSOBY SKAZANE PRZED SĄDEM PENITENCJARNYM
 • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU NIESŁUSZNEGO SKAZANIA, TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I ZATRZYMANIA
DLA OFIAR PRZESTĘPSTW
 • SKŁADAMY W IMIENIU POKRZYWDZONYCH ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW
 • REPREZENTUJEMY OSOBY POKRZYWDZONE PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA
 • WYSTĘPUJEMY JAKO PEŁNOMOCNICY POKRZYWDZONYCH I OSKARŻYCIELI POSIŁKOWYCH I OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH PRZED SĄDEM
 • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ OD SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o sprawach karnych