O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

więcej …

ZAPRASZAM NA MÓJ KANAŁ YOUTUBE

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą.

Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Mój blog jest po to, żebyś wiedział jak możesz się przed takim podejściem obronić.

Główne Tematy

Przedawnienie przestępstwa – ustanie karalności

Przedawnienie przestępstwa

Czy przestępstwa mogą się przedawnić?

Przedawnienie przestępstwa, inaczej ustanie jego karalności, polega na tym, że po upływie określonego czasu od chwili popełnienia przestępstwa sprawca uniknie odpowiedzialności karnej za jego popełnienie.

Nie ma jednakowego terminu przedawnienia dla wszystkich przestępstw. To w jakim terminie przedawniają się poszczególne przestępstwa wyjaśnię Ci w dalszej części wpisu. Najpierw postaram się wyjaśnić jak dokładnie działa instytucja przedawnienia (ustania karalności)

Jeśli do chwili upływu czasu, po którym karalność przestępstwa ustaje, nie wszczęto postępowania karnego, to już nie będzie wolno go wszcząć. Innymi słowy po upływie karalności nie wolno rozpocząć sprawy o przedawnione przestępstwo.

Przedawnienie przestępstwa a postępowanie karne

Ustanie karalności ma także wpływ na toczące się już postępowanie. Jeśli przestępstwo przedawni się już w toku sprawy, to sąd lub prokurator powinni sprawę umorzyć. Zatem w wypadku, kiedy upływ terminu karalności jest bliski, korzystną dla oskarżonego strategią jest przedłużanie postępowania. Jeśli nie zostanie prawomocnie skazany do czasu, kiedy przestępstwo się przedawni, nie będzie można dalej prowadzić przeciwko niemu postępowania karnego, nawet jeśli wszystkie dowody wskazują na to, że faktycznie jest on sprawcą przestępstwa. Jednak w przypadku, gdy postępowanie zostało już wszczęte (czyli sprawa jest już w toku) termin karalności ulega wydłużeniu. Szczegóły poniżej.

Organ prowadzący postępowanie powinien brać okoliczności upływu terminu karalności przestępstwa z urzędu. Tzn. oskarżony nie musi w jakiś specjalny sposób „podnosić zarzutu przedawnienia” żeby uniknąć skazania. Nie oznacza to, że w odpowiednim momencie warto tą okoliczność podnieść i wskazać sądowi lub prokuraturze, ponieważ może być tak, że osoby prowadzące sprawę omyłkowo nie zwrócą uwagi na tę okoliczność.

Kiedy następuje ustanie karalności (przedawnienie) przestępstwa?

Termin, w którym ustaje karalności określonych przestępstw zależy powagi tego przestępstwa. Kodeks karny został tak skonstruowany, że najbardziej poważne przestępstwa są zagrożone najbardziej surową karą. Dlatego im, wyższa kara przewidziana za dane przestępstwo, tym dłuższy okres musi upłynąć zanim ściganie tego przestępstwa ulegnie przedawnieniu.

Zgodnie z art. 101 kodeksu karnego karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło:

 1. 30 lat – gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa,
 2. 20 lat gdy czyn stanowi inną zbrodnię (czyli zagrożony jest karą pozbawienia wolności, której dolna granica wynosi co najmniej 3 lata)
 3. 15 lat gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat,
 4. 10 lat gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata,
 5. 5 lat gdy chodzi o pozostałe występki.

W przypadku, gdy już zostało wszczęte postępowanie karne i to czy się przeciwko osobie sprawcy okresy przedawnienia ulegają wydłużeniu o 10 lat.

Nieco inaczej wyglądają zasady przedawnienia w zakresie przestępstw przeciwko wolności i seksualności, w których pokrzywdzonym jest małoletni, zbrodni przeciwko pokojowi, ludzkości i przestępstw wojennych, a także niektórych przestępstw popełnionych przez urzędników państwowych.

Przedawnienie karalności przestępstw z oskarżenia prywatnego.

Znacznie krótsze terminy przedawnienia dotyczą także przestępstw ściąganych z tzw. prywatnego oskarżenia. Karalność takiego przestępstwa ustaje z upływem roku od czasu, od chwili, kiedy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia. Należy pamiętać, że wszczęcie postępowania in personam w sprawie prywatnoskargowej przedłuża okres „przedawnienia” przestępstwa o 5 lat.

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu prawa karnego?
Zadwoń do mnie: 695 560 425

Poradzisz sobie na sali sądowej?

Kancelaria Klisz i Wspólnicy - doświadczeni adwokaci z Wrocławia

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O KANCELARII Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy z Wrocławia” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy prowadzący sprawy z zakresu prawa karnego i występujący przed sądami, policją i prokuraturą jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
 • REPREZENTUJEMY PODEJRZANYCH W SPRAWACH PRZED POLICJĄ I PROKURATURĄ
 • WYSTĘPUJEMY JAKO OBROŃCY OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
 • REPREZENTUJEMY OSOBY SKAZANE PRZED SĄDEM PENITENCJARNYM
 • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU NIESŁUSZNEGO SKAZANIA, TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I ZATRZYMANIA
DLA OFIAR PRZESTĘPSTW
 • SKŁADAMY W IMIENIU POKRZYWDZONYCH ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW
 • REPREZENTUJEMY OSOBY POKRZYWDZONE PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA
 • WYSTĘPUJEMY JAKO PEŁNOMOCNICY POKRZYWDZONYCH I OSKARŻYCIELI POSIŁKOWYCH I OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH PRZED SĄDEM
 • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ OD SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o sprawach karnych

Zapraszam na mój Kanał YOUTUBE
Pobierz E-booka:
prywatny akt oskarżenia

W swojej praktyce często spotykam się z przestępstwami, które ścigane są jedynie w trybie prywatno-skargowym. Przestępstwa takie nie są ścigane z urzędu, a jedynie od determinacji pokrzywdzonego zależy czy sprawca zostanie ukarany. Pokrzywdzony działać musi jako oskarżyciel prywatny przyjmując niejako rolę prokuratora. Niniejsza publikacja jest krótkim przewodnikiem po postępowaniu prywatnoskargowym. Dowiesz się z niej kiedy warto wnieść prywatny akt oskarżenia, ile to kosztuje i odnośnie jakich przestępstw jest to możliwe. Opowiemy Ci także jak wygląda przebieg postępowania i czy warto mieć w tym postępowaniu profesjonalnego pełnomocnika – adwokata.

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.