O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

więcej …

ZAPRASZAM NA MÓJ KANAŁ YOUTUBE

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Dominikańska 7/4

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą.

Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Mój blog jest po to, żebyś wiedział jak możesz się przed takim podejściem obronić.

Główne Tematy

Zatarcie skazania

Zatarcie skazania

Zatarcie skazania, a Krajowy Rejestr Karny

Często w wielu sytuacjach istnieje potrzeba wykazania się niekaralnością. Na przykład w postępowaniu rekrutacyjnym do pracy, w ramach formalności związanych z uzyskaniem koncesji na przewóz osób, wyrób alkoholu etylowego itd.

Fakt niekaralności wykazywany jest poprzez przedstawienie odpowiedniego zaświadczenia ze specjalnego rejestru – Krajowego Rejestru Karnego. Wyciąg z rejestru opatrzony pieczęcią „NIE FIGURUJE” oznacza, że dana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa.

W przypadku skazania w wyciągu z Krajowego Rejestru Karnego będą znajdować się dane dotyczące popełnionego przestępstwa. Te dane to kara na jaką został skazany sprawca, a także sąd wydający wyrok i data skazania.

Czy system wybacza? Co to jest zatarcie skazania?

Brak możliwości wykazania się niekaralnością jest również elementem dolegliwości za popełnione przestępstwo. Sprawca przestępca prócz konieczności poniesienia odpowiednich kar i środków karnych przewidzianych przez kodeks karny musi także znosić ograniczenia nakładane na osoby karane.

W związku z głęboką wiarą naszego systemu w tzw. resocjalizację uznano, że po upływie określonego czasu od skazania dalsze piętnowanie sprawcy przestępstwa nie jest już potrzebne. Kierując się tą myślą wprowadzono do kodeksu karnego instytucję zatarcia skazania.

Po upływie określonego czasu osoba skazana za popełnione przestępstwo staje się w oczach systemu osobą niekaraną. Na tym właśnie polega zatarcie skazania. Jej dane usuwane są Krajowego Rejestru Karnego co pozwala na uzyskanie odpowiedniego zaświadczenia, z którego będzie wynikać status osoby niekaranej.

Po zatarciu skazania we wszystkich formularzach urzędowych, można twierdzić, że ma się status osoby niekaranej. Tak samo sytuacja wygląda podczas wszystkich postępowań rekrutacyjnych, a także w toku innych toczących się postępowań karnych.

Kiedy dochodzi do zatarcia skazania?

Zatarcie skazania następuje automatycznie (z mocy prawa) po upływie odpowiedniego okresu od dnia od dnia wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania. W niektórych przypadkach na umotywowany wniosek skazanego sąd może zarządzić wcześniejsze zatarcie skazania.

Długość okresu, po którym następuje zatarcie skazania zależy od kary, jaka została wymierzona za określone przestępstwo.

 1. W przypadku, gdy sprawca został skazany na karę pozbawienia wolności (w tym również na karę 25 lat pozbawienia wolności i dożywotniego pozbawienia wolności) zatarcie skazania nastąpi po 10 latach.
 2. Na umotywowany wniosek skazanego, wobec którego orzeczono karę do 3 lat pozbawienia wolności sąd może orzec wcześniejsze zatarcie skazania (już po upływie 5 lat).
 3. W razie skazania na karę ograniczenia wolności zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 3 lat.
 4. W razie skazania na grzywnę zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku.
 5. W wypadku zawieszenia wykonania kary, zatarcie skazania następuję po pół roku od chwili zakończenia się okresu próby.
 6. W razie odstąpienia od wymierzenia kary, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wydania prawomocnego orzeczenia.

Powyższe okresy liczy się od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.

Jeżeli orzeczono środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem jego wykonania. Zatarcie skazania nie może nastąpić również przed wykonaniem środka zabezpieczającego.

Kiedy skazanie nie ulega zatarciu?

Na koniec warto dodać, że skazanie na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, jeżeli pokrzywdzony był małoletnim poniżej lat 15 nigdy nie ulega zatarciu.

Przeczytaj również: Wniosek o wcześniejsze zatarcie skazania – wzór

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu prawa karnego?
Zadwoń do mnie: 695 560 425

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O KANCELARII Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy z Wrocławia” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy prowadzący sprawy z zakresu prawa karnego i występujący przed sądami, policją i prokuraturą jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
 • REPREZENTUJEMY PODEJRZANYCH W SPRAWACH PRZED POLICJĄ I PROKURATURĄ
 • WYSTĘPUJEMY JAKO OBROŃCY OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
 • REPREZENTUJEMY OSOBY SKAZANE PRZED SĄDEM PENITENCJARNYM
 • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU NIESŁUSZNEGO SKAZANIA, TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I ZATRZYMANIA
DLA OFIAR PRZESTĘPSTW
 • SKŁADAMY W IMIENIU POKRZYWDZONYCH ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW
 • REPREZENTUJEMY OSOBY POKRZYWDZONE PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA
 • WYSTĘPUJEMY JAKO PEŁNOMOCNICY POKRZYWDZONYCH I OSKARŻYCIELI POSIŁKOWYCH I OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH PRZED SĄDEM
 • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ OD SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o sprawach karnych