ul. Joachima Lelewela 23/7

Wrocław, 53 - 505

+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

Blog adwokata Iwo Klisz z Wrocławia

Sprawy karne

Czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć

o postępowaniu w sprawach o przestępstwo i wykroczenie

O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

więcej …

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

tel. 71 740 50 00

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

tel. 32 321 02 84

e-mail: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl
strona www: adwokat-wroclaw.biz.pl

O blogu

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą.

Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Mój blog jest po to, żebyś wiedział jak możesz się przed takim podejściem obronić.

Główne Tematy

Moje pozostałe blogi

Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego

Co po warunkowym umorzeniu postępowania?

Warunkowe umorzenie postępowania jak wynika z samej nazwy jest rozstrzygnięciem „na próbę”, które może jednak być ostatecznie pod pewnym warunkiem. Wspomnianym warunkiem jest pomyślny przebieg okresu próby. Co oznacza on w praktyce?

Sąd warunkowo umarzając postępowanie „ufa”, że sprawca zrozumiał naganność swojego zachowania i ma zamiar żyć praworządnie. Z tych przyczyn decyduje się nie prowadzić postępowania dalej do wymierzenia kary. Jeżeli sprawca swoich zachowaniem w okresie próby pokaże, iż decyzja sądu o warunkowym umorzeniu była błędem, sąd może podjąć postępowanie i rozstrzygnąć o karze dla sprawcy.

Kiedy sąd podejmie postępowanie warunkowo umorzone?

Obowiązek podjęcia postępowania warunkowo umorzonego powstaje jeżeli sprawca w okresie próby popełni przestępstwo umyślne, za które zostanie prawomocnie skazany.

Wyjaśnienia wymaga tu kilka kwestii.

Po pierwsze „nowe” przestępstwo popełnione w okresie próby musi być przestępstwem umyślnym.Nie ma znaczenia jego rodzaj, w szczególności nie musi być przestępstwem podobnym do czynu objętego warunkowym umorzeniem.

Za czyn „nowy” sprawca musi zostać prawomocnie skazany. Bez znaczenia dla podjęcia postępowania jest rodzaj wymierzonej kary. Wystarczające jest uprawomocnienie się skazania. Co więcej, może nastąpić ono nawet po upływie okresu próby, jednakże nie później niż w ciągu 6 miesięcy.

Najważniejsze jest to, że w takim wypadku sąd nie ma większego wyboru – musi podjąć umorzone postępowanie,

Kiedy sąd może podjąć warunkowo umorzone postępowanie?

Sąd ma możliwość (ale nie obowiązek) podjęcia postępowania jeżeli sprawca w okresie próby w sposób rażący narusza porządek prawny.

Sąd może podjąć warunkowo umorzone postępowanie również wtedy, gdy sprawca uchyla się  od orzeczonych w związku z warunkowym umorzeniem obowiązków. Np. od dozoru, od wykonania zawartej z pokrzywdzonym ugody. Katalog obowiązków każdorazowo określa wyrok umarzający postępowanie.

Należy zauważyć, że kodeks mówi o „uchylaniu się” co oznacza zawinione zachowanie sprawcy, który jedynie z własnej woli nie wykonuje ciążących na nim obowiązków.

Podstawę podjęcia postępowania stanowić może także rażące naruszenie porządku prawnego w okresie od wydania wyroku a przed jego uprawomocnieniem się, czyli jeszcze przed okresem próby.

Podkreślenia wymaga, że nie mogą stanowić podstawy podjęcia postępowania warunkowo umorzonego okoliczności zaistniałe przed wydaniem wyroku warunkowo umarzającego postępowanie.

Podjęcie warunkowo umorzonego postępowania – jak się bronić?

Samo rozstrzygnięcie o podjęciu postępowania przybiera postać postanowienia, na które przysługuje zażalenie. W posiedzeniu w przedmiocie podjęcia postępowania może wziąć udział sprawca i jego obrońca.

Uprawomocnienie się postanowienia o podjęciu postępowania powoduje,iż całe postępowanie w sprawie o dany czyn należy przeprowadzić od nowa.

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz

Mam nadzieję, że ten artykuł wyjaśnił Tobie kilka rzeczy. Jeżeli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Adwokat Iwo Klisz i Wspólnicy). Dla Ciebie to tylko "kliknięcie", a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania :)

Poradzisz sobie na sali sądowej?

Kancelaria Klisz i Wspólnicy - doświadczeni adwokaci z Wrocławia

 

adwokat wrocław

ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl
strona www: adwokat-wroclaw.biz.pl

ZOSTAW NAM SWÓJ NUMER – ODDZWONIMY

  O KANCELARII Zespół Kancelarii “Klisz i Wspólnicy z Wrocławia” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy prowadzący sprawy z zakresu prawa karnego i występujący przed sądami, policją i prokuraturą jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
  DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY PODEJRZANYCH W SPRAWACH PRZED POLICJĄ I PROKURATURĄ
  • WYSTĘPUJEMY JAKO OBROŃCY OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
  • REPREZENTUJEMY OSOBY SKAZANE PRZED SĄDEM PENITENCJARNYM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU NIESŁUSZNEGO SKAZANIA, TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I ZATRZYMANIA
  DLA OFIAR PRZESTĘPSTW
  • SKŁADAMY W IMIENIU POKRZYWDZONYCH ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY OSOBY POKRZYWDZONE PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA
  • WYSTĘPUJEMY JAKO PEŁNOMOCNICY POKRZYWDZONYCH I OSKARŻYCIELI POSIŁKOWYCH I OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH PRZED SĄDEM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ OD SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

  © 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone

  adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o rozwodzie, alimentach i podziale majątku

  Pobierz E-booka:
  prywatny akt oskarżenia

  W swojej praktyce często spotykam się z przestępstwami, które ścigane są jedynie w trybie prywatno-skargowym. Przestępstwa takie nie są ścigane z urzędu, a jedynie od determinacji pokrzywdzonego zależy czy sprawca zostanie ukarany. Pokrzywdzony działać musi jako oskarżyciel prywatny przyjmując niejako rolę prokuratora. Niniejsza publikacja jest krótkim przewodnikiem po postępowaniu prywatnoskargowym. Dowiesz się z niej kiedy warto wnieść prywatny akt oskarżenia, ile to kosztuje i odnośnie jakich przestępstw jest to możliwe. Opowiemy Ci także jak wygląda przebieg postępowania i czy warto mieć w tym postępowaniu profesjonalnego pełnomocnika – adwokata.

  Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.