O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

więcej …

ZAPRASZAM NA MÓJ KANAŁ YOUTUBE

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Dominikańska 7/4

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą.

Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Mój blog jest po to, żebyś wiedział jak możesz się przed takim podejściem obronić.

Główne Tematy

Przebieg postępowania z prywatnego aktu oskarżenia.

Przebieg postępowania z prywatnego aktu oskarżenia.

Wniosłeś do sądu prywatny akt oskarżenia. Zastanawiasz się pewnie co będzie dalej, jakie będą kolejne kroki podjęte przez Sąd. Opowiem Ci o tym.

Gdy akt oskarżenia trafi do Sądu ten zbada, czy zachowane zostały wszystkie warunki formalne. Prywatny akt oskarżenia musi zawierać wskazanie osoby oskarżonego oraz zarzucany mu czyn. Jak każde pismo procesowe powinien również zawierać informację o osobie składającej taki akt, wskazanie Sądu, do którego jest kierowany oraz koniecznie musi być podpisany.

Jeżeli akt oskarżenia jest poprawny formalnie Sąd wyznaczy posiedzenie pojednawcze, które prowadzi Sąd lub referendarz sądowy. Jest to bardzo ważne posiedzenie, na które jako oskarżyciel masz obowiązek się stawić, nawet jeżeli nie oczekujesz pojednania się ze sprawcą. Jeżeli oskarżyciel nieusprawiedliwienie nie stawi się na posiedzenie pojednawcze Sąd uzna, że odstąpił on od oskarżenia i umorzy postępowanie.

Przykład:

Paweł B. zniesławił Jana A., który wniósł prywatny akt oskarżenia. Jan A. nie stawił się jednak na posiedzenie pojednawcze, bowiem nie chciał pojednania z oskarżonym. Interesowało go tylko doprowadzenie do skazania Pawła B. Ku zdziwieniu Jana A. sąd umorzył postępowanie, wobec odstąpienia oskarżyciela od odstąpienia. Jan. A miał bowiem obowiązek stawić się na posiedzeniu pojednawczym.

Na posiedzeniu pojednawczym Sąd będzie zachęcał Ciebie i oskarżonego do pojednania. Jeżeli od skazania sprawcy, bardziej zależy Ci na tym aby naprawił on szkodę oraz przeprosił Cię za wyrządzoną krzywdę, masz szansę załatwić to już na tym posiedzeniu. Możliwe jest także, za waszą zgodą, skierowanie was do mediacji. Z posiedzenia pojednawczego sporządzony zostanie protokół. W protokole posiedzenia pojednawczego należy w szczególności zaznaczyć stanowisko stron wobec wezwania do pojednania oraz wyniki przeprowadzonego posiedzenia pojednawczego. Jeżeli strony pojednają się, Sąd umorzy postępowanie.

Przykład:

Jan A. znieważył Pawła B., który wniósł prywatny akt oskarżenia. Na posiedzeniu pojednawczym okazało się, iż Paweł B. oczekuje jedynie przeprosin i niewielkiej rekompensaty pieniężnej. Jan B. zgadza się na to, wykazuje skruchę i przeprasza. Obiecuje również uiścić rekompensatę. Strony pojednały się. Sąd zatem umorzy postępowanie.

Na posiedzeniu pojednawczym możesz również zawrzeć ugodę, której przedmiotem są roszczenia wychodzące poza zakres oskarżenia. W toku posiedzenia pojednawczego lub w wyniku mediacji dopuszczalne jest pojednanie się obejmujące również inne sprawy z oskarżenia prywatnego, toczące się pomiędzy tymi samymi stronami. Oznacza to, że możecie na jednym posiedzeniu rozwiązać wszystkie wasze konflikty.

Jeżeli nie uda się wam pojednać Sąd skieruje sprawę na rozprawę główną. O tym jak wygląda taka rozprawa opowiem Ci w kolejnym wpisie.

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu prawa karnego?
Zadwoń do mnie: 695 560 425

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O KANCELARII Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy z Wrocławia” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy prowadzący sprawy z zakresu prawa karnego i występujący przed sądami, policją i prokuraturą jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY PODEJRZANYCH W SPRAWACH PRZED POLICJĄ I PROKURATURĄ
  • WYSTĘPUJEMY JAKO OBROŃCY OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
  • REPREZENTUJEMY OSOBY SKAZANE PRZED SĄDEM PENITENCJARNYM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU NIESŁUSZNEGO SKAZANIA, TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I ZATRZYMANIA
DLA OFIAR PRZESTĘPSTW
  • SKŁADAMY W IMIENIU POKRZYWDZONYCH ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY OSOBY POKRZYWDZONE PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA
  • WYSTĘPUJEMY JAKO PEŁNOMOCNICY POKRZYWDZONYCH I OSKARŻYCIELI POSIŁKOWYCH I OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH PRZED SĄDEM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ OD SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o sprawach karnych