O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

więcej …

ZAPRASZAM NA MÓJ KANAŁ YOUTUBE

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą.

Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Mój blog jest po to, żebyś wiedział jak możesz się przed takim podejściem obronić.

Główne Tematy

Warunkowe umorzenie postępowania a niekaralność

Warunkowe umorzenie postępowania a niekaralność

Często kiedy rozmawiam z Klientami o warunkowym umorzeniu postępowania pojawia się pytanie, czy osoba która korzysta z tej instytucji zachowuje status osoby niekaranej. W przypadku wielu zawodów konieczne jest posiadanie takiego właśnie statusu, a skazanie za przestępstwo (nawet najdrobniejsze) wyklucza możliwość pracy w tym charakterze. Będzie tak np. w przypadku nauczyciela czy lekarza.

Co to jest niekaralność?

Ogólnie można powiedzieć, że utrata statusu osoby niekaranej następuje wówczas, kiedy zostanie ona skazana za popełnienie przestępstwa.

Mając powyższe na uwadze, należy zauważyć, że przecież warunkowe umorzenie postępowania karnego następuje w drodze wydania wyroku. Tymczasem podstawą warunkowego umorzenia jest przecież ustalenie, że sprawca w sposób zawiniony dopuścił się przestępstwa. Uważa się, że taki wyrok wyłącza wynikające z konstytucji domniemanie niewinności, a zatem potwierdza fakt popełnienia przestępstwa. Więcej tu podobieństw do wyroku skazującego niż uniewinniającego.

Przeczytaj także: Kiedy można liczyć na warunkowe umorzenie postępowania karnego

Czy dostanę zaświadczenie o niekaralności mimo warunkowego umorzenia postępowania?

Na szczęście dla osób chcących skorzystać z tej instytucji Sąd Najwyższy wyjaśnił, że status osoby niekaranej zależy również od tego, czy została jej wymierzona kara za przestępstwo. Skoro sąd warunkowo umarza postępowanie, to nie wymierza kary. Nie ma kary, nie ma karalności. Ponieważ wobec sprawcy nie jest orzekana żadna kara, tym samym może on uzyskać zaświadczenie o niekaralności z krajowego rejestru karnego.

Warto zatem zauważyć, że warunkowe umorzenie postępowania karnego, jest znacznie bardziej korzystne dla sprawcy niż wyrok przewidujący warunkowe zawieszenie kary (tzw. zawiasy).

Czy warunkowe umorzenie postępowania jest wpisywane do KRK?

Rysą na sielankowej wizji „czystego” konta jest jednak gromadzenie w krajowym rejestrze karnym informacji o wyrokach warunkowo umarzających postępowanie karne. Sprawca co prawda uzyska zaświadczenie o niekaralności, które może np. przedstawić pracodawcy. Jednakże będzie widniał w krajowym rejestrze karnym jako osoba wobec której warunkowo umorzono postępowanie. Oczywiście, nie dożywotnio. Wpis o wyroku warunkowo umarzającym postępowanie ulega wykreśleniu po upływie 6 miesięcy od zakończenia okresu próby orzeczonego w wyroku.

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu prawa karnego?
Zadwoń do mnie: 695 560 425

Poradzisz sobie na sali sądowej?

Kancelaria Klisz i Wspólnicy - doświadczeni adwokaci z Wrocławia

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O KANCELARII Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy z Wrocławia” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy prowadzący sprawy z zakresu prawa karnego i występujący przed sądami, policją i prokuraturą jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY PODEJRZANYCH W SPRAWACH PRZED POLICJĄ I PROKURATURĄ
  • WYSTĘPUJEMY JAKO OBROŃCY OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
  • REPREZENTUJEMY OSOBY SKAZANE PRZED SĄDEM PENITENCJARNYM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU NIESŁUSZNEGO SKAZANIA, TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I ZATRZYMANIA
DLA OFIAR PRZESTĘPSTW
  • SKŁADAMY W IMIENIU POKRZYWDZONYCH ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY OSOBY POKRZYWDZONE PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA
  • WYSTĘPUJEMY JAKO PEŁNOMOCNICY POKRZYWDZONYCH I OSKARŻYCIELI POSIŁKOWYCH I OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH PRZED SĄDEM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ OD SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o sprawach karnych

Zapraszam na mój Kanał YOUTUBE
Pobierz E-booka:
prywatny akt oskarżenia

W swojej praktyce często spotykam się z przestępstwami, które ścigane są jedynie w trybie prywatno-skargowym. Przestępstwa takie nie są ścigane z urzędu, a jedynie od determinacji pokrzywdzonego zależy czy sprawca zostanie ukarany. Pokrzywdzony działać musi jako oskarżyciel prywatny przyjmując niejako rolę prokuratora. Niniejsza publikacja jest krótkim przewodnikiem po postępowaniu prywatnoskargowym. Dowiesz się z niej kiedy warto wnieść prywatny akt oskarżenia, ile to kosztuje i odnośnie jakich przestępstw jest to możliwe. Opowiemy Ci także jak wygląda przebieg postępowania i czy warto mieć w tym postępowaniu profesjonalnego pełnomocnika – adwokata.

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.