O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

więcej …

ZAPRASZAM NA MÓJ KANAŁ YOUTUBE

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą.

Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Mój blog jest po to, żebyś wiedział jak możesz się przed takim podejściem obronić.

Główne Tematy

Właściwość sądu okręgowego jako sądu I Instancji – sprawy karne

Właściwość sądu okręgowego jako sądu I Instancji w sprawach karnych

Właściwość sądu okręgowego jako sądu I Instancji w sprawach karnych.

Sąd rejonowy orzeka w pierwszej instancji we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw przekazanych ustawą do właściwości innego sądu. W niektórych sytuacjach sądem I Instancji będzie Sąd Okręgowy. Wiążę się to z większą wagą niektórych przestępstw. Sprawy ich dotyczące są, choćby tylko teoretycznie, bardziej skomplikowane.

Sąd Okręgowy orzeka jako Sąd I instancji:

 • W sprawach o zbrodnie określone w Kodeksie karnym oraz w ustawach szczególnych. Zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą. Pozostałe czyny zabronione nazywane występkami. Zbrodnią określoną w Kodeksie Karnym jest np.:
  1. Zbrodnia zabójstwa
  2. Zamach stanu
  3. Zamach na życie Prezydenta RP
  4. Pozbawienie wolności ze szczególnym udręczeniem
  5. Handel ludźmi
  6. Fałszowanie pieniędzy

Zbrodnią określoną w przepisach szczególnych jest np.:

 1. Wytwarzanie, przetwarzanie albo przerabianie środków odurzających lub substancji psychotropowych albo przetwarzanie słomy makowowej, jeżeli przedmiotem czynu, jest znaczna ilość środków odurzających, substancji psychotropowych albo słomy makowej lub czyn ten został popełniony w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej – art. 53 ust. 2 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
 2. Nielegalny obrót międzynarodowy i wewątrzwspólnotowy narkotykami, jeżeli przedmiotem czynu, jest znaczna ilość środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej albo czyn ten został popełniony w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej – art. 55 ust. 3 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
 3. Udzielanie lub nakłanianie małoletniego do użycia narkotyków – art. 59 ust. 2 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
 4. Trwałe uchylanie się od służby wojskowej w czasie mobilizacji lub wojny – art. 241 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Sąd Okręgowy orzeka również jako Sąd I instancji w sprawach o określone występki z Kodeksu Karnego. Dotyczy to np.:
  1. Wszystkich przestępstw określonych w rozdziale XVI Kodeksu Karnego tj. przestępstw przeciwko Pokojowi, Ludzkości oraz przestępstw wojennych.
  2. Wszystkich przestępstw określonych w rozdziale XVII Kodeksu Karnego tj. przestępstw przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Przestępstwa zamachu terrorystycznego (art. 140 k.k.), służby w obcym wojsku (art. 141 k.k.), zaciągu do obcego wojska (art. 142 k.k.).
  4. Dzieciobójstwo art. 149 k.k.
  5. Zabójstwo eutantyczne (art. 150 § 1 k.k.), namowa i pomoc do samobójstwa (art. 151 k.k.), przerwanie ciąży za zgodą i bez zgody kobiety ciężarnej (152 i 153 k.k.),
  6. Spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego skutkiem jest śmierć człowieka (art. 156 § 3 k.k.)
  7. Udział w bójce i pobiciu, jeżeli skutkiem jest śmierć człowieka (art. 158 § 3 k.k.)
  8. Piractwo, czyli przejęcie przy użyciu podstępu lub gwałtu, bądź groźby ich użycia, kontroli nad statkiem wodnym lub powietrznym (art. 166 k.k.)
  9. Sabotaż komputerowy (art. 269 k.k.)
  10. Kradzież mienia w znacznej wartości (art. 278 w zw. z art. 294 k.k.)
  11. Pranie brudnych pieniędzy (art. 299 k.k.)
 • Sąd Okręgowy orzeka także w sprawach o występki, które z mocy przepisu szczególnego należą do właściwości sądu okręgowego. Wymienić tu możemy przestępstwo wywierania presji na dziennikarza oraz tłumienia lub utrudniania krytyki prasowej, bądź odwetu za krytykę prasową (art. 43 i 44 w zw. z art. 53 ust. 1 Ustawy Prawo prasowe).
 • Ponadto sąd apelacyjny, na wniosek sądu rejonowego, może przekazać do rozpoznania sądowi okręgowemu, jako sądowi pierwszej instancji, sprawę o każde przestępstwo, ze względu na szczególną wagę lub zawiłość sprawy.

Jak ustalić właściwość miejscową?

 1. Właściwość miejscowa sądu karnego
 2. Właściwość sądu karnego – reguły pomocnicze.
 3. Właściwość miejscowa sądu w sprawach o naruszenie praw autorskich

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu prawa karnego?
Zadwoń do mnie: 695 560 425

Poradzisz sobie na sali sądowej?

Kancelaria Klisz i Wspólnicy - doświadczeni adwokaci z Wrocławia

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O KANCELARII Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy z Wrocławia” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy prowadzący sprawy z zakresu prawa karnego i występujący przed sądami, policją i prokuraturą jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
 • REPREZENTUJEMY PODEJRZANYCH W SPRAWACH PRZED POLICJĄ I PROKURATURĄ
 • WYSTĘPUJEMY JAKO OBROŃCY OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
 • REPREZENTUJEMY OSOBY SKAZANE PRZED SĄDEM PENITENCJARNYM
 • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU NIESŁUSZNEGO SKAZANIA, TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I ZATRZYMANIA
DLA OFIAR PRZESTĘPSTW
 • SKŁADAMY W IMIENIU POKRZYWDZONYCH ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW
 • REPREZENTUJEMY OSOBY POKRZYWDZONE PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA
 • WYSTĘPUJEMY JAKO PEŁNOMOCNICY POKRZYWDZONYCH I OSKARŻYCIELI POSIŁKOWYCH I OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH PRZED SĄDEM
 • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ OD SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o sprawach karnych

Zapraszam na mój Kanał YOUTUBE
Pobierz E-booka:
prywatny akt oskarżenia

W swojej praktyce często spotykam się z przestępstwami, które ścigane są jedynie w trybie prywatno-skargowym. Przestępstwa takie nie są ścigane z urzędu, a jedynie od determinacji pokrzywdzonego zależy czy sprawca zostanie ukarany. Pokrzywdzony działać musi jako oskarżyciel prywatny przyjmując niejako rolę prokuratora. Niniejsza publikacja jest krótkim przewodnikiem po postępowaniu prywatnoskargowym. Dowiesz się z niej kiedy warto wnieść prywatny akt oskarżenia, ile to kosztuje i odnośnie jakich przestępstw jest to możliwe. Opowiemy Ci także jak wygląda przebieg postępowania i czy warto mieć w tym postępowaniu profesjonalnego pełnomocnika – adwokata.

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.