ul. Joachima Lelewela 23/7

Wrocław, 53 - 505

+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

Blog adwokata Iwo Klisz z Wrocławia

Sprawy karne

Czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć

o postępowaniu w sprawach o przestępstwo i wykroczenie

O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

więcej …

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

tel. 71 740 50 00

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

tel. 32 321 02 84

e-mail: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl
strona www: adwokat-wroclaw.biz.pl

O blogu

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą.

Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Mój blog jest po to, żebyś wiedział jak możesz się przed takim podejściem obronić.

Główne Tematy

Moje pozostałe blogi

Właściwość sądu okręgowego jako sądu I Instancji – sprawy karne

Właściwość sądu okręgowego jako sądu I Instancji w sprawach karnych.

Sąd rejonowy orzeka w pierwszej instancji we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw przekazanych ustawą do właściwości innego sądu. W niektórych sytuacjach sądem I Instancji będzie Sąd Okręgowy. Wiążę się to z większą wagą niektórych przestępstw. Sprawy ich dotyczące są, choćby tylko teoretycznie, bardziej skomplikowane.

Sąd Okręgowy orzeka jako Sąd I instancji:

 • W sprawach o zbrodnie określone w Kodeksie karnym oraz w ustawach szczególnych. Zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą. Pozostałe czyny zabronione nazywane występkami. Zbrodnią określoną w Kodeksie Karnym jest np.:
  1. Zbrodnia zabójstwa
  2. Zamach stanu
  3. Zamach na życie Prezydenta RP
  4. Pozbawienie wolności ze szczególnym udręczeniem
  5. Handel ludźmi
  6. Fałszowanie pieniędzy

Zbrodnią określoną w przepisach szczególnych jest np.:

 1. Wytwarzanie, przetwarzanie albo przerabianie środków odurzających lub substancji psychotropowych albo przetwarzanie słomy makowowej, jeżeli przedmiotem czynu, jest znaczna ilość środków odurzających, substancji psychotropowych albo słomy makowej lub czyn ten został popełniony w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej – art. 53 ust. 2 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
 2. Nielegalny obrót międzynarodowy i wewątrzwspólnotowy narkotykami, jeżeli przedmiotem czynu, jest znaczna ilość środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej albo czyn ten został popełniony w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej – art. 55 ust. 3 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
 3. Udzielanie lub nakłanianie małoletniego do użycia narkotyków – art. 59 ust. 2 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
 4. Trwałe uchylanie się od służby wojskowej w czasie mobilizacji lub wojny – art. 241 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Sąd Okręgowy orzeka również jako Sąd I instancji w sprawach o określone występki z Kodeksu Karnego. Dotyczy to np.:
  1. Wszystkich przestępstw określonych w rozdziale XVI Kodeksu Karnego tj. przestępstw przeciwko Pokojowi, Ludzkości oraz przestępstw wojennych.
  2. Wszystkich przestępstw określonych w rozdziale XVII Kodeksu Karnego tj. przestępstw przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Przestępstwa zamachu terrorystycznego (art. 140 k.k.), służby w obcym wojsku (art. 141 k.k.), zaciągu do obcego wojska (art. 142 k.k.).
  4. Dzieciobójstwo art. 149 k.k.
  5. Zabójstwo eutantyczne (art. 150 § 1 k.k.), namowa i pomoc do samobójstwa (art. 151 k.k.), przerwanie ciąży za zgodą i bez zgody kobiety ciężarnej (152 i 153 k.k.),
  6. Spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego skutkiem jest śmierć człowieka (art. 156 § 3 k.k.)
  7. Udział w bójce i pobiciu, jeżeli skutkiem jest śmierć człowieka (art. 158 § 3 k.k.)
  8. Piractwo, czyli przejęcie przy użyciu podstępu lub gwałtu, bądź groźby ich użycia, kontroli nad statkiem wodnym lub powietrznym (art. 166 k.k.)
  9. Sabotaż komputerowy (art. 269 k.k.)
  10. Kradzież mienia w znacznej wartości (art. 278 w zw. z art. 294 k.k.)
  11. Pranie brudnych pieniędzy (art. 299 k.k.)
 • Sąd Okręgowy orzeka także w sprawach o występki, które z mocy przepisu szczególnego należą do właściwości sądu okręgowego. Wymienić tu możemy przestępstwo wywierania presji na dziennikarza oraz tłumienia lub utrudniania krytyki prasowej, bądź odwetu za krytykę prasową (art. 43 i 44 w zw. z art. 53 ust. 1 Ustawy Prawo prasowe).
 • Ponadto sąd apelacyjny, na wniosek sądu rejonowego, może przekazać do rozpoznania sądowi okręgowemu, jako sądowi pierwszej instancji, sprawę o każde przestępstwo, ze względu na szczególną wagę lub zawiłość sprawy.

Jak ustalić właściwość miejscową?

 1. Właściwość miejscowa sądu karnego
 2. Właściwość sądu karnego – reguły pomocnicze.
 3. Właściwość miejscowa sądu w sprawach o naruszenie praw autorskich

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz

Mam nadzieję, że ten artykuł wyjaśnił Tobie kilka rzeczy. Jeżeli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Adwokat Iwo Klisz i Wspólnicy). Dla Ciebie to tylko "kliknięcie", a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania :)

Poradzisz sobie na sali sądowej?

Kancelaria Klisz i Wspólnicy - doświadczeni adwokaci z Wrocławia

 

adwokat wrocław

ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl
strona www: adwokat-wroclaw.biz.pl

ZOSTAW NAM SWÓJ NUMER – ODDZWONIMY

  O KANCELARII Zespół Kancelarii “Klisz i Wspólnicy z Wrocławia” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy prowadzący sprawy z zakresu prawa karnego i występujący przed sądami, policją i prokuraturą jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
  DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY PODEJRZANYCH W SPRAWACH PRZED POLICJĄ I PROKURATURĄ
  • WYSTĘPUJEMY JAKO OBROŃCY OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
  • REPREZENTUJEMY OSOBY SKAZANE PRZED SĄDEM PENITENCJARNYM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU NIESŁUSZNEGO SKAZANIA, TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I ZATRZYMANIA
  DLA OFIAR PRZESTĘPSTW
  • SKŁADAMY W IMIENIU POKRZYWDZONYCH ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY OSOBY POKRZYWDZONE PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA
  • WYSTĘPUJEMY JAKO PEŁNOMOCNICY POKRZYWDZONYCH I OSKARŻYCIELI POSIŁKOWYCH I OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH PRZED SĄDEM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ OD SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

  © 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone

  adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o rozwodzie, alimentach i podziale majątku

  Pobierz E-booka:
  prywatny akt oskarżenia

  W swojej praktyce często spotykam się z przestępstwami, które ścigane są jedynie w trybie prywatno-skargowym. Przestępstwa takie nie są ścigane z urzędu, a jedynie od determinacji pokrzywdzonego zależy czy sprawca zostanie ukarany. Pokrzywdzony działać musi jako oskarżyciel prywatny przyjmując niejako rolę prokuratora. Niniejsza publikacja jest krótkim przewodnikiem po postępowaniu prywatnoskargowym. Dowiesz się z niej kiedy warto wnieść prywatny akt oskarżenia, ile to kosztuje i odnośnie jakich przestępstw jest to możliwe. Opowiemy Ci także jak wygląda przebieg postępowania i czy warto mieć w tym postępowaniu profesjonalnego pełnomocnika – adwokata.

  Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.