O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

więcej …

ZAPRASZAM NA MÓJ KANAŁ YOUTUBE

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Dominikańska 7/4

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą.

Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Mój blog jest po to, żebyś wiedział jak możesz się przed takim podejściem obronić.

Główne Tematy

Odroczenie wykonania kary

odroczenie wykonania kary

Odroczenie wykonania kary – czyli jak pozostać na wolności.

Skazanie na karę pozbawienia wolności jednoznacznie kojarzy się z murami więzienia. Jednak nie zawsze skazany na karę pozbawienia wolności musi szykować się na oglądanie świata zza krat, przynajmniej nie od razu.

Takie przesunięcie w czasie odbywania kary pozbawienia wolności możliwe jest właśnie dzięki instytucji odroczenia wykonania kary.

Kto może skorzystać z odroczenia wykonania kary?

Można odroczyć tylko taką karę, której skazany nie rozpoczął jeszcze odbywać. Chodzi tu o karę pozbawienia wolności oraz karę pozbawienia wolności orzeczoną zastępczo za grzywnę.Jeśli skazany trafił już do zakładu karnego może skorzystać z innej instytucji – przerwy w wykonaniu kary.

Więcej: Przerwa w wykonaniu kary

Kiedy można uzyskać odroczenie wykonania kary?

Okoliczności uzasadniające udzielenie odroczenia możemy podzielić na dwie grupy.

Pierwszą grupę stanowić będą okoliczności, które zobowiązują Sąd do udzielenia odroczenia kary. W takich wypadkach sąd musi udzielić odroczenia. Mowa tutaj o dwóch okolicznościach: chorobie psychicznej lub innej ciężkiej chorobie uniemożliwiającej odbywanie kary.

Co to właściwie znaczy?

Już tłumaczę.

Stwierdzenie u skazanego choroby psychicznej zawsze oznacza konieczność odroczenia odbywania kary, przy tym rodzaju chorób nie ma dalszych wymogów, przyjmuje się, że każda choroba psychiczna jest ciężka i uniemożliwia skazanemu odbywanie kary. Nie wystarczy tutaj oświadczenie skazanego czy też nawet jego lekarza, chorobę psychiczną muszą stwierdzić biegli z zakresu psychiatrii, co ogranicza skorzystanie z odroczenia jedynie do osób prawdziwie chorych.

Bardziej złożona jest sytuacja skazanego w wypadku innych chorób, w takiej sytuacji chorobą, która zagwarantowałaby odroczenie wykonania kary musi być schorzenie, które nie może być skutecznie leczone w więziennych warunkach a nieleczone zagrażałoby życiu skazanego. Tutaj także nie wystarczy proste “jestem chory” nawet potwierdzone przez lekarza.

Ile trwa takie gwarantowane odroczenie kary?

Rok? Dwa? Nie ma reguły, odroczenie udzielane jest na okres tak długi jak długo trwa choroba, a jeżeli nie można tego ustalić w momencie udzielania odroczenia (a tak jest na ogół) wówczas odracza się wykonanie kary na okres po którym sensowne będzie ponowne przebadanie skazanego. Pewne choroby mogą przecież zostać wyleczone lub zaleczone w stopniu umożliwiającym odbywanie kary.

Podsumowując odroczenie wykonania kary z powodów zdrowotnych ma charakter wyjątkowy I skorzystać z niego mogą jedynie nieliczni skazani. Jednak jest szansa na odroczenie wykonania kary także dla powiedzmy “zwykłych” skazanych.

Pozostałe sposoby na uzyskanie odroczenia kary pozbawienia wolności

Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności mając na uwadze tak skazanego jak I jego rodzinę. Nie wystarczy jednak smutek pozostawianej małżonki i tęsknota dzieci. Skutki, które przez odbywanie kary pozbawienia wolności wyniknęłyby dla rodziny skazanego muszą być zbyt ciężkie.

Zastanawiasz się pewnie teraz jak rozumieć zbyt ciężkie skutki. Naturalną konsekwencją skazania na karę pozbawienia wolności są negatywne skutki dla skazanego i jego rodziny, związane z tym trudności finansowe np. Problemy ze spłatą kredytu, czy brak rąk do pracy w gospodarstwie rolnym. Jak pokazuje praktyka “zbyt ciężkie skutki” oceniać należy dla każdego skazanego indywidualnie gdyż np. semestr pozostały do ukończenia nauki został uznany za okoliczność uzasadniającą odroczenie kary.

Zbyt ciężkie skutki pozwalają na odroczenie kary pozbawienia wolności kilkukrotnie, łączny czas nie może jednak przekroczyć roku.

Dodatkowy rok na wolności wydaje się kuszącą perspektywą ? A 3 lata ?

Tak, jest możliwość odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, na okres aż 3 lat. Szansę taką mają skazane kobiety w ciąży oraz osoby wychowujące samotnie dziecko. Odroczenie udzielone z tych względów nie może trwać dłużej niż do ukończenia przez dziecko 3 lat.

Jeżeli przeczytałeś już cały wpis i nie znalazłeś żadnej podstawy, którą można by było podnieść w interesującej Cię sprawie to na koniec pewien smaczek – Ostatnią z okoliczności umożliwiających sądowi udzielenie odroczenia jest… przeludnienie zakładów karnych.

Temat rzeka i bardzo nośny medialnie. Nasze zakłady karne w zasadzie balansują na granicy przeludnienia. Żeby nie była to okoliczność nadużywana oprócz wskaźników przeludnienia odroczenie na tej podstawie wymaga łącznego zaistnienia jeszcze kilku okoliczności.

Przede wszystkim ograniczone jest do skazanych na karę pozbawienia wolności nie przekraczającą roku. Po drugie nie skorzystają z niego recydywiści i „zawodowi” przestępcy, jak również pewna grupa sprawców przestępstw o charakterze seksualnym.

Odroczenie wykonania kary to nie tylko odłożenie tej kary na później, to także szansa na uzyskanie warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności, o czym więcej tutaj: Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności.

Jak uzyskać odroczenie wykonania kary ?

Skazany, albo reprezentujący go adwokat muszą złożyć odpowiedni wniosek. Niezależnie od podstawy odroczenia, sądem do którego należy złożyć wniosek jest Sąd, który wydał wyrok w I instancji.

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu prawa karnego?
Zadwoń do mnie: 695 560 425

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O KANCELARII Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy z Wrocławia” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy prowadzący sprawy z zakresu prawa karnego i występujący przed sądami, policją i prokuraturą jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY PODEJRZANYCH W SPRAWACH PRZED POLICJĄ I PROKURATURĄ
  • WYSTĘPUJEMY JAKO OBROŃCY OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
  • REPREZENTUJEMY OSOBY SKAZANE PRZED SĄDEM PENITENCJARNYM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU NIESŁUSZNEGO SKAZANIA, TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I ZATRZYMANIA
DLA OFIAR PRZESTĘPSTW
  • SKŁADAMY W IMIENIU POKRZYWDZONYCH ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY OSOBY POKRZYWDZONE PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA
  • WYSTĘPUJEMY JAKO PEŁNOMOCNICY POKRZYWDZONYCH I OSKARŻYCIELI POSIŁKOWYCH I OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH PRZED SĄDEM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ OD SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o sprawach karnych