O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

więcej …

ZAPRASZAM NA MÓJ KANAŁ YOUTUBE

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Dominikańska 7/4

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą.

Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Mój blog jest po to, żebyś wiedział jak możesz się przed takim podejściem obronić.

Główne Tematy

Odszkodowanie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie

Odszkodowanie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie

Odszkodowanie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie – art. 552 § 4 k.p.k.

Naprawienie szkody wyrządzonej skazanemu przez to, że odbywał karę pozbawienia wolności, której odbyć nie powinien wydaje się oczywiste. Przejrzysty jest również sam tryb służący ustaleniu tego kiedy możemy mówić o niesłusznie odbywanej karze, więcej o tym [tutaj].

Tymczasowe aresztowanie pod względem dolegliwości dla osoby izolowanej nie różni się znacząco od odbywania kary pozbawienia wolności. Ponieważ tymczasowe aresztowanie zazwyczaj stosuje się na wczesnym etapie postępowania, możliwe są sytuacje, w których aresztem objęte są osoby, których nie należało aresztować. Osoby takie nie mogą skorzystać z uprawnienia do odszkodowania za niesłuszne odbywaną karę ponieważ nie doszło do skazania tym samym nie miało miejsce odbywanie kary. W tym miejscu pojawia się przepis art. 552 § 4 k.p.k. :

„§ 4. Odszkodowanie i zadośćuczynienie przysługuje również w wypadku niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania lub zatrzymania.”

Podstawową różnicą w porównaniu do odszkodowania za niesłuszne skazanie jest wymóg niewątpliwej niesłuszności zastosowanego tymczasowego aresztowania, o tym za chwilę.

Podstawą do rozważań nad brakiem słuszności tymczasowego aresztowania jest wyrok uniewinniający osobę uprzednio tymczasowo aresztowaną. Nie oznacza to jednak automatycznego uznania tymczasowego aresztowania za niewątpliwie niesłuszne !

Przyjmując uproszczoną wersję wykładni stosowanej przez sądy, można stwierdzić, że za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie uznaje się takie aresztowanie, które powoduje dolegliwości, których dana osoba nie powinna ponieść. Przykładem może być zastosowanie tymczasowego aresztowania, wobec osoby, co do której nie istnieje odpowiednio wysoki poziom prawdopodobieństwa, że popełniła dany czyn zabroniony. Niewątpliwą niesłuszność tymczasowego aresztowania ocenia się z punktu widzenia ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie. Oznacza to, że sąd wyrokujący w sprawie odszkodowania za niesłuszne tymczasowe aresztowanie „wie więcej” niż sąd wydający postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Takie rozwiązanie jest skuteczną przeciwwagą mającą chronić obywateli przed zbyt swobodnym podejściem organów ścigania do stosowania tymczasowego aresztowania.

Przy spełnieniu wszystkich wskazanych przesłanek, osobie tymczasowo aresztowanej służy od Skarbu Państwa odszkodowanie za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Dochodzone odszkodowanie służyć ma naprawieniu poniesionej szkody, którą rozumie się jako faktycznie poniesioną stratę oraz utracone korzyści. Mówiąc prościej odszkodowanie ma wyrównać to co z majątku aresztowanego ubyło wskutek tego aresztowania np. pieniądze wydane na opłacenie obrońcy, oraz to co przez fakt tymczasowego aresztowania nie wpłynęło do tego majątku, a w normalnych okolicznościach wpłynęłoby np. utracony zarobek.

Trudniejszym do określenia jest żądanie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Jest to rodzaj odszkodowania za szkodę niematerialną, na którą składają się negatywne przeżycia psychiczne osoby, która niesłusznie odbywała karę.

W jakiej wysokości można spodziewać się zadośćuczynienia za niewątpliwie niesłusznie tymczasowe aresztowanie ?

Nie ma prostego przelicznika według którego można wyliczyć wysokość należnego zadośćuczynienia, z pewnością nie będzie to prosty iloczyn stawki wyznaczonej za jeden dzień. Pod uwagę obok czasu izolacji brane są także okoliczności takie jak powstałą skaza na dobrym imieniu, ujemne skutki w wizerunku biznesowym, a także bardziej przyziemne jak rozłąka z bliskimi i krzywda nią wyrządzona. Zakres krzywdy jest czymś niewymierzalnym, indywidualnym dla każdego człowieka, powyższe elementy to jedynie przykłady okoliczności mogących składać się na krzywdę wyrządzoną niesłusznie tymczasowo aresztowanemu.

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu prawa karnego?
Zadwoń do mnie: 695 560 425

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O KANCELARII Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy z Wrocławia” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy prowadzący sprawy z zakresu prawa karnego i występujący przed sądami, policją i prokuraturą jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY PODEJRZANYCH W SPRAWACH PRZED POLICJĄ I PROKURATURĄ
  • WYSTĘPUJEMY JAKO OBROŃCY OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
  • REPREZENTUJEMY OSOBY SKAZANE PRZED SĄDEM PENITENCJARNYM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU NIESŁUSZNEGO SKAZANIA, TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I ZATRZYMANIA
DLA OFIAR PRZESTĘPSTW
  • SKŁADAMY W IMIENIU POKRZYWDZONYCH ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY OSOBY POKRZYWDZONE PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA
  • WYSTĘPUJEMY JAKO PEŁNOMOCNICY POKRZYWDZONYCH I OSKARŻYCIELI POSIŁKOWYCH I OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH PRZED SĄDEM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ OD SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o sprawach karnych