O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

więcej …

ZAPRASZAM NA MÓJ KANAŁ YOUTUBE

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Dominikańska 7/4

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą.

Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Mój blog jest po to, żebyś wiedział jak możesz się przed takim podejściem obronić.

Główne Tematy

Usprawiedliwienie nieobecności oskarżyciela prywatnego

Usprawiedliwienie nieobecności oskarżyciela prywatnego

Usprawiedliwienie nieobecności oskarżyciela prywatnego na rozprawie głównej

W życiu mogą się zdarzyć sytuacje, że nie możemy się stawić w sądzie pomimo wezwanie. Nie chodzi mi o sytuacje, że nam się nie chce albo mamy inne i ciekawsze plany. Chodzi o sytuacje gdy z przyczyn obiektywnych nie możemy przybyć do sądu. Opowiadałem Ci już o tym, że niestawiennictwo oskarżyciela prywatnego i jego pełnomocnika na rozprawie głównej bez usprawiedliwionych powodów uważa się za odstąpienie od oskarżenia. Jest tzw. dorozumiane odstąpienie od oskarżenia i powoduje umorzenie postępowania.

Zobacz wpis: Prywatny akt oskarżenia – możliwość odstąpienia od oskarżenia.

Aby uniknąć umorzenia postępowania należy swoją nieobecność usprawiedliwić. Poniżej przedstawiam Ci wzór takiego usprawiedliwienia.


Wrocław, dnia 27 czerwca 2016r.

Mirosław Ryba
zam. we Wrocławiu (50-141)
Plac Nowy Targ 5/2
oskarżyciel prywatny

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
Wydział V Karny
ul. Podwale 30
50-040 Wrocław

 

Usprawiedliwienie
niestawiennictwa oskarżyciela prywatnego na rozprawę główną

W imieniu własnym, na podstawie art. 496 § 3 k.p.k. wnoszę o usprawiedliwienie mojej nieobecności na rozprawie głównej w sprawie z prywatnego aktu oskarżenia przeciwko Adamowi Gzymsowi oskarżonemu o czyn z art. 212 § 1 k.k.

Uzasadnienie

W dniu 1 kwietnia 2016r. wniosłem do tut. Sądu prywatny akt oskarżenia przeciwko Adamowi Gzymsowi oskarżając go o czyn z art. 212 § 1 k.k. W dniu 13 maja 2016r. odbyło się posiedzenie pojednawcze, które nie przyniosło jednak żadnego skutku. W tej sytuacji tut. Sąd wyznaczył rozprawę główną na dzień 1 lipca 2016r.

W dniu wyznaczonym na pierwszą rozprawę główną nie mogę się jednak stawić w sądzie. Będę bowiem przebywać w szpitalu, ze względu na zaplanowany w tym dniu zabieg chirurgiczny. Mój stan zdrowia nagle się pogorszył i lekarze podjęli decyzję o przeprowadzeniu zabiegu właśnie w tym dniu. Mój stan zdrowia wymaga jego bezzwłocznego przeprowadzenia.

Z tego względu moja nieobecność na rozprawie głównej jest usprawiedliwiona.

W załączeniu:

– zaświadczenie o zaplanowanym zabiegu chirurgicznym.

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu prawa karnego?
Zadwoń do mnie: 695 560 425

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O KANCELARII Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy z Wrocławia” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy prowadzący sprawy z zakresu prawa karnego i występujący przed sądami, policją i prokuraturą jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY PODEJRZANYCH W SPRAWACH PRZED POLICJĄ I PROKURATURĄ
  • WYSTĘPUJEMY JAKO OBROŃCY OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
  • REPREZENTUJEMY OSOBY SKAZANE PRZED SĄDEM PENITENCJARNYM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU NIESŁUSZNEGO SKAZANIA, TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I ZATRZYMANIA
DLA OFIAR PRZESTĘPSTW
  • SKŁADAMY W IMIENIU POKRZYWDZONYCH ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY OSOBY POKRZYWDZONE PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA
  • WYSTĘPUJEMY JAKO PEŁNOMOCNICY POKRZYWDZONYCH I OSKARŻYCIELI POSIŁKOWYCH I OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH PRZED SĄDEM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ OD SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o sprawach karnych