ul. Joachima Lelewela 23/7

Wrocław, 53 - 505

+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

Blog adwokata Iwo Klisz z Wrocławia

Sprawy karne

Czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć

o postępowaniu w sprawach o przestępstwo i wykroczenie

O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

więcej …

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

tel. 71 740 50 00

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

tel. 32 321 02 84

e-mail: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl
strona www: adwokat-wroclaw.biz.pl

O blogu

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą.

Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Mój blog jest po to, żebyś wiedział jak możesz się przed takim podejściem obronić.

Główne Tematy

Moje pozostałe blogi

Wniosek o wcześniejsze zatarcie skazania

Opowiadałem Ci już o zatarciu skazania, o tym czym jest i dlaczego jest dla Ciebie ważne. Wiesz już, że zatarcie skazania następuje z mocy prawa po upływie określonego w ustawie i długiego okresu. Możesz jednak złożyć wniosek o wcześniejsze zatarcie skazania, który zostanie rozpoznany przez sąd orzekający w Twojej sprawie w pierwszej instancji. Taki wniosek możesz złożyć jeżeli upłyną wskazane w ustawie terminy – w przypadku skazania na karę pozbawienia wolności sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat od dnia wykonania kary, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat.

Wcześniejsze zatarcie skazania oczyści Ci kartotekę karną w Krajowym Rejestrze Karnym. To ważne, szczególnie gdy będziesz ubiegał się o nową pracę, dla której warunkiem jest niekaralność. Po zatarciu skazania uważa się je za niebyłe. Czy wiesz jednak jak napisać taki wniosek? Oto wzór dla Ciebie.


Wrocław, dnia 14 lipca 2016r.

Sygn. akt II K 21010/04

Jarosław Maliniak
ul. Trzebnicka 212/21Wrocław

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
II Wydział Karny
ul. Świebodzka 5
50-046 Wrocław


W
niosek o zatarcie skazania

W imieniu własnym na mocy art. 107 § 2 k.k. i art. 37 § 1 k.k.w. wnoszę o zatarcie skazania, orzeczonego na mocy prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej z dnia 26 marca 2005r. w sprawie o sygn. akt II K 21010/04 została wymierzona kara 1 roku i 9 miesięcy pozbawienia wolności.

Uzasadnienie

Wyrokiem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej II Wydział Karny z dnia 26 marca 2005r. w sprawie o sygn. akt II K 21010/06 zostałem skazany na karę 1 roku i 9 miesięcy pozbawienia wolności. Wyrok uprawomocnił się w dniu 3 stycznia 2006r.

Orzeczona kara pozbawienia została przeze mnie  (po skorzystaniu z warunkowego przedterminowego zwolnienia) z dniem 26 grudnia 2010r., bowiem pozytywnie przeszedłem okres próby. Tym samym cała kara została przeze mnie wykonana.

Zgodnie z art. 117 § 2 k.k. Sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat. Od momentu wykonania kary upłynęło więcej niż 5 lat.

Po odbyciu kary do chwili obecnej przestrzegam porządku prawnego i nie popełniłem żadnego innego przestępstwa, ani w żaden inny sposób nie naruszyłem porządku prawnego. Wymierzona kara nie przekraczała 3 lat pozbawienia wolności. Znalazłem pracę i ustatkowałem się. Nie wrócę już na drogę przestępstwa. Zostały spełnione wszystkie warunki uprawniające do wcześniejszego zatarcia skazania.

Wobec powyższego wnoszę jak we wstępie.

Jarosław Maliniak

Załączniki:

– Dowód uiszczenia opłaty w wysokości 45,00 zł

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz

Mam nadzieję, że ten artykuł wyjaśnił Tobie kilka rzeczy. Jeżeli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Adwokat Iwo Klisz i Wspólnicy). Dla Ciebie to tylko "kliknięcie", a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania :)

Poradzisz sobie na sali sądowej?

Kancelaria Klisz i Wspólnicy - doświadczeni adwokaci z Wrocławia

 

adwokat wrocław

ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl
strona www: adwokat-wroclaw.biz.pl

ZOSTAW NAM SWÓJ NUMER – ODDZWONIMY

  O KANCELARII Zespół Kancelarii “Klisz i Wspólnicy z Wrocławia” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy prowadzący sprawy z zakresu prawa karnego i występujący przed sądami, policją i prokuraturą jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
  DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY PODEJRZANYCH W SPRAWACH PRZED POLICJĄ I PROKURATURĄ
  • WYSTĘPUJEMY JAKO OBROŃCY OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
  • REPREZENTUJEMY OSOBY SKAZANE PRZED SĄDEM PENITENCJARNYM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU NIESŁUSZNEGO SKAZANIA, TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I ZATRZYMANIA
  DLA OFIAR PRZESTĘPSTW
  • SKŁADAMY W IMIENIU POKRZYWDZONYCH ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY OSOBY POKRZYWDZONE PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA
  • WYSTĘPUJEMY JAKO PEŁNOMOCNICY POKRZYWDZONYCH I OSKARŻYCIELI POSIŁKOWYCH I OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH PRZED SĄDEM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ OD SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

  © 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone

  adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o rozwodzie, alimentach i podziale majątku

  Pobierz E-booka:
  prywatny akt oskarżenia

  W swojej praktyce często spotykam się z przestępstwami, które ścigane są jedynie w trybie prywatno-skargowym. Przestępstwa takie nie są ścigane z urzędu, a jedynie od determinacji pokrzywdzonego zależy czy sprawca zostanie ukarany. Pokrzywdzony działać musi jako oskarżyciel prywatny przyjmując niejako rolę prokuratora. Niniejsza publikacja jest krótkim przewodnikiem po postępowaniu prywatnoskargowym. Dowiesz się z niej kiedy warto wnieść prywatny akt oskarżenia, ile to kosztuje i odnośnie jakich przestępstw jest to możliwe. Opowiemy Ci także jak wygląda przebieg postępowania i czy warto mieć w tym postępowaniu profesjonalnego pełnomocnika – adwokata.

  Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.