O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

więcej …

ZAPRASZAM NA MÓJ KANAŁ YOUTUBE

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Dominikańska 7/4

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą.

Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Mój blog jest po to, żebyś wiedział jak możesz się przed takim podejściem obronić.

Główne Tematy

Wniosek o wcześniejsze zatarcie skazania

Wniosek o wcześniejsze zatarcie skazania

Opowiadałem Ci już o zatarciu skazania, o tym czym jest i dlaczego jest dla Ciebie ważne. Wiesz już, że zatarcie skazania następuje z mocy prawa po upływie określonego w ustawie i długiego okresu. Możesz jednak złożyć wniosek o wcześniejsze zatarcie skazania, który zostanie rozpoznany przez sąd orzekający w Twojej sprawie w pierwszej instancji. Taki wniosek możesz złożyć jeżeli upłyną wskazane w ustawie terminy – w przypadku skazania na karę pozbawienia wolności sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat od dnia wykonania kary, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat.

Wcześniejsze zatarcie skazania oczyści Ci kartotekę karną w Krajowym Rejestrze Karnym. To ważne, szczególnie gdy będziesz ubiegał się o nową pracę, dla której warunkiem jest niekaralność. Po zatarciu skazania uważa się je za niebyłe. Czy wiesz jednak jak napisać taki wniosek? Oto wzór dla Ciebie.


Wrocław, dnia 14 lipca 2016r.

Sygn. akt II K 21010/04

Jarosław Maliniak
ul. Trzebnicka 212/21Wrocław

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
II Wydział Karny
ul. Świebodzka 5
50-046 Wrocław


W
niosek o zatarcie skazania

W imieniu własnym na mocy art. 107 § 2 k.k. i art. 37 § 1 k.k.w. wnoszę o zatarcie skazania, orzeczonego na mocy prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej z dnia 26 marca 2005r. w sprawie o sygn. akt II K 21010/04 została wymierzona kara 1 roku i 9 miesięcy pozbawienia wolności.

Uzasadnienie

Wyrokiem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej II Wydział Karny z dnia 26 marca 2005r. w sprawie o sygn. akt II K 21010/06 zostałem skazany na karę 1 roku i 9 miesięcy pozbawienia wolności. Wyrok uprawomocnił się w dniu 3 stycznia 2006r.

Orzeczona kara pozbawienia została przeze mnie  (po skorzystaniu z warunkowego przedterminowego zwolnienia) z dniem 26 grudnia 2010r., bowiem pozytywnie przeszedłem okres próby. Tym samym cała kara została przeze mnie wykonana.

Zgodnie z art. 117 § 2 k.k. Sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat. Od momentu wykonania kary upłynęło więcej niż 5 lat.

Po odbyciu kary do chwili obecnej przestrzegam porządku prawnego i nie popełniłem żadnego innego przestępstwa, ani w żaden inny sposób nie naruszyłem porządku prawnego. Wymierzona kara nie przekraczała 3 lat pozbawienia wolności. Znalazłem pracę i ustatkowałem się. Nie wrócę już na drogę przestępstwa. Zostały spełnione wszystkie warunki uprawniające do wcześniejszego zatarcia skazania.

Wobec powyższego wnoszę jak we wstępie.

Jarosław Maliniak

Załączniki:

– Dowód uiszczenia opłaty w wysokości 45,00 zł

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu prawa karnego?
Zadwoń do mnie: 695 560 425

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O KANCELARII Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy z Wrocławia” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy prowadzący sprawy z zakresu prawa karnego i występujący przed sądami, policją i prokuraturą jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY PODEJRZANYCH W SPRAWACH PRZED POLICJĄ I PROKURATURĄ
  • WYSTĘPUJEMY JAKO OBROŃCY OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
  • REPREZENTUJEMY OSOBY SKAZANE PRZED SĄDEM PENITENCJARNYM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU NIESŁUSZNEGO SKAZANIA, TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I ZATRZYMANIA
DLA OFIAR PRZESTĘPSTW
  • SKŁADAMY W IMIENIU POKRZYWDZONYCH ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY OSOBY POKRZYWDZONE PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA
  • WYSTĘPUJEMY JAKO PEŁNOMOCNICY POKRZYWDZONYCH I OSKARŻYCIELI POSIŁKOWYCH I OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH PRZED SĄDEM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ OD SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o sprawach karnych