O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

więcej …

ZAPRASZAM NA MÓJ KANAŁ YOUTUBE

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Dominikańska 7/4

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą.

Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Mój blog jest po to, żebyś wiedział jak możesz się przed takim podejściem obronić.

Główne Tematy

Zarządzenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności – art. 65 kkw

Zarządzenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności

Konsekwencje lekceważenia obowiązków związanych z orzeczoną karą ograniczenia wolności

Kara ograniczenia wolności, jedna z dwóch obok grzywny tzw. kar wolnościowych. Szczegółową regulację dotyczącą tej kary znajdziemy w przepisach kodeksu karnego. (bardziej przystępny opis pojawi się już wkrótce na tym blogu 🙂 )

W telegraficznym skrócie kara ograniczenia wolności polega na nieodpłatnej pracy skazanego na cele społeczne lub potrącaniu części przysługującego mu wynagrodzenia za pracę. Obok tego głównego obowiązku wobec skazanego mogą być orzeczone także inne niejako dodatkowe obowiązki.

Niezależnie od rodzaju nałożonych na sprawcę obowiązków najbardziej pożądaną jest sytuacja, w której skazany stosuje się do orzeczenia sądu i wykonuje wszystkie nałożone obowiązki. Jednak co w sytuacji kiedy im uchybia?

Uchylanie się przez skazanego od wykonywania obowiązków orzeczonych w ramach kary ograniczenia wolności może prowadzić do zarządzenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności. Zależnie od rodzaju naruszeń sąd będzie miał obowiązek lub jedynie możliwość zarządzenia wykonania kary zastępczej.

Obligatoryjne zarządzenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności

Z obligatoryjnym zarządzeniem wykonania kary zastępczej mamy do czynienia w sytuacji kiedy skazany uchyla się od wykonywania kary ograniczenia wolności. Intuicyjnie każdy czuje, że będzie to np. nieprzychodzenie do miejsca gdzie miały być wykonywane prace społeczne. Tak w istocie jest, należy jednak dodać iż aby zakwalifikować zachowanie skazanego jako uchylanie się musi on być świadom nałożonych na niego obowiązków, sposobu ich wykonania oraz ewentualnych sankcji za ich niewykonanie. Ponadto uchylanie się oznacza sytuację kiedy skazany ma możliwość wykonywania kary ograniczenia wolności a unika jej wykonania wyłącznie z własnej woli.

Fakultatywne zarządzenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności

Jak sygnalizowałem wcześniej obok obowiązku nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne lub potrącenia części wynagrodzenia na skazanego mogą być nałożone inne obowiązki. Przykładami takich obowiązków mogą być np. świadczenie pieniężne czy też obowiązek powstrzymania się od nadużywania alkoholu. Bazując na podanym przykładzie, jeżeli skazany wbrew orzeczonemu obowiązkowi będzie nadużywał alkoholu w okresie odbywania kary ograniczenia wolności może to skutkować zarządzeniem wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności.

Zasady określania wymiaru kary zastępczej – ile będzie trwała zastępcza kara pozbawienia wolności?

Jak wynika z samej nazwy omawianej instytucji mowa o karze zastępczej, czyli jak potocznie rozumiemy wykonywanej w zastępstwie kary pierwotnej (ograniczenia wolności). Ustalając długość trwania kary zastępczej opieramy się na wymiarze orzeczonej kary głównej. Za każde dwa dni niewykonanej jeszcze kary ograniczenia wolności zostanie wymierzony jeden dzień kary zastępczej, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli przestępstwo, za które orzeczono karę ograniczenia wolności nie jest zagrożone karą pozbawienia wolności to kara zastępcza nie może przekroczyć 6 miesięcy.

Należy pamiętać, że zarządzenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności można wstrzymać. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj: Wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności.

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu prawa karnego?
Zadwoń do mnie: 695 560 425

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O KANCELARII Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy z Wrocławia” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy prowadzący sprawy z zakresu prawa karnego i występujący przed sądami, policją i prokuraturą jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY PODEJRZANYCH W SPRAWACH PRZED POLICJĄ I PROKURATURĄ
  • WYSTĘPUJEMY JAKO OBROŃCY OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
  • REPREZENTUJEMY OSOBY SKAZANE PRZED SĄDEM PENITENCJARNYM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU NIESŁUSZNEGO SKAZANIA, TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I ZATRZYMANIA
DLA OFIAR PRZESTĘPSTW
  • SKŁADAMY W IMIENIU POKRZYWDZONYCH ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY OSOBY POKRZYWDZONE PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA
  • WYSTĘPUJEMY JAKO PEŁNOMOCNICY POKRZYWDZONYCH I OSKARŻYCIELI POSIŁKOWYCH I OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH PRZED SĄDEM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ OD SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o sprawach karnych