O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

więcej …

ZAPRASZAM NA MÓJ KANAŁ YOUTUBE

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Dominikańska 7/4

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą.

Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Mój blog jest po to, żebyś wiedział jak możesz się przed takim podejściem obronić.

Główne Tematy

Rozłożenie grzywny na raty

Rozłożenie grzywny na raty

Grzywna – jedna z kar przewidzianych w kodeksie karnym. Orzekana jest (co do zasady) w systemie stawek dziennych. Wbrew pozorom nie jest to system ratalny! Skazany obowiązany jest zapłacić tytułem grzywny kwotę, która jest iloczynem orzeczonej ilości stawek dziennych oraz wysokości stawki. Finalnie kara grzywny może sięgnąć kilkuset tysięcy złotych, co nierzadko poważnie utrudnia jej spłatę.

W tym miejscu niejako naprzeciw skazanym wychodzi instytucja rozłożenia grzywny na raty, poniżej opiszę, kto i w jakich okolicznościach może z takiej ulgowej formy spłaty grzywny skorzystać.

Rozłożenie grzywny na raty odseparowane jest od osoby sprawcy oraz popełnionego przestępstwa, nie ma znaczenia za jakie przestępstwo została grzywna orzeczona ani w jakim wymiarze.

Jedyną okolicznością badaną w postępowaniu w przedmiocie rozłożenia grzywny na raty jest sytuacja majątkowa skazanego i (uwaga) jego rodziny.

Sąd ma możliwość rozłożenia grzywny na raty jedynie gdy uchroni to skazanego lub jego rodzinę, (rozumianą jako osoby związane majątkowo ze skazanym np. utrzymywane przez niego lub odwrotnie) przed zbyt ciężkimi skutkami jej natychmiastowego wykonania.

W praktyce chodzi o sytuacje kiedy skazany nie ma możliwości jednorazowej zapłaty całej grzywny, ale da radę uiścić ją w ratach, i taki sposób płatności nie zrujnuje budżetu jego i jego rodziny. Pamiętajmy jednak, że pewna dolegliwość dla „domowego budżetu” jest wpisana w istotę kary grzywny. Podstawą rozłożenia na raty będzie więc jedynie dolegliwość zbyt ciężka.

Okres rozłożenia na raty co do zasady nie może przekroczyć roku. Nie określono jednak ani okresu na jaki udziela się rozłożenia na raty ani wysokości i terminów spłat poszczególnych rat. Okoliczności te każdorazowo określa Sąd, choć z istoty instytucji „rat” nie może być ich mniej niż dwie.

Jest także możliwość uzyskania aż trzyletniego okresu rozłożenia grzywny na raty. Taki dłuższy termin może znaleźć zastosowanie w sytuacji kiedy nawet roczny okres rat byłby zbyt krótki, jednak oceniając sytuację finansową skazanego celowym jest rozłożenie spłaty grzywny na dłuższy okres. Mówiąc wprost sprawca nie da rady spłacić orzeczonej grzywny w rok, ale już okres dwuletni mu to umożliwi.

O rozłożeniu grzywny na raty Sąd orzeka postanowieniem. Na postanowienie w przedmiocie rozłożenia grzywny na raty przysługuje zażalenie. Co ważne niezależnie od jego treści ! Oznacza to, że zażalenie przysługuje także gdy Sąd co prawda rozłożył grzywnę na raty, jednak skazany nie jest zadowolony z wysokości rat, odstępów czasowych między nimi czy też czasu na jaki rozłożono płatność.

Warto korzystać z możliwości wpłynięcia na treść wydanego postanowienia, ponieważ tylko pierwszy wniosek o rozłożenie grzywny na raty jest wolny od opłat !

Orzeczona w wyroku skazującym kara grzywny, może zostać przez Sąd nie tylko rozłożona na raty ale nawet umorzona

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu prawa karnego?
Zadwoń do mnie: 695 560 425

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O KANCELARII Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy z Wrocławia” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy prowadzący sprawy z zakresu prawa karnego i występujący przed sądami, policją i prokuraturą jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY PODEJRZANYCH W SPRAWACH PRZED POLICJĄ I PROKURATURĄ
  • WYSTĘPUJEMY JAKO OBROŃCY OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
  • REPREZENTUJEMY OSOBY SKAZANE PRZED SĄDEM PENITENCJARNYM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU NIESŁUSZNEGO SKAZANIA, TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I ZATRZYMANIA
DLA OFIAR PRZESTĘPSTW
  • SKŁADAMY W IMIENIU POKRZYWDZONYCH ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY OSOBY POKRZYWDZONE PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA
  • WYSTĘPUJEMY JAKO PEŁNOMOCNICY POKRZYWDZONYCH I OSKARŻYCIELI POSIŁKOWYCH I OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH PRZED SĄDEM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ OD SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o sprawach karnych