O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

więcej …

ZAPRASZAM NA MÓJ KANAŁ YOUTUBE

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą.

Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Mój blog jest po to, żebyś wiedział jak możesz się przed takim podejściem obronić.

Główne Tematy

Nieumyślne paserstwo – art. 292 k.k.

Nieumyślne paserstwo

Nieumyślne paserstwo – w kodeksie karnym

Wpisem „Przestępstwo paserstwa – art. 291 k.k.” opisałem przestępstwo paserstwa umyślnego, gdzie sprawca ma świadomość lub co najmniej przewiduje, że rzecz pochodzi z czynu zabronionego i godzi się na to.

Dla krótkiego przypomnienia przestępstwo paserstwa, w tym paserstwa nieumyślnego można popełnić na cztery sposoby:

 • nabywając rzecz
 • pomagając w zbyciu rzeczy
 • przyjmując rzecz
 • pomagając w ukryciu rzeczy

Co ważne! Nie ma znaczenia czy pomoc w zbyciu lub ukryciu rzeczy była skuteczna tj. czy udało się rzecz zbyć lub ukryć. Natomiast samo zbycie lub ukrycie rzeczy kradzionej nie stanowi przestępstwa paserstwa, jest to zachowanie niejako „wliczone” w sankcję karną za popełnienie przestępstwa, z którego pochodzi rzecz.

Co może być przedmiotem paserstwa?

Paserstwo może dotyczyć co oczywiste rzeczy ruchomych, jednak nieruchomości także mogą być przedmiotem paserstwa.

Warunkiem koniecznym do uznania, że jedna z wyżej wymienionych czynności stanowiła przestępstwo paserstwa jest aby rzecz, która jest jej przedmiotem pochodziła z czynu zabronionego.

Przy czym nie musi to być czynność dokonywana z bezpośrednim sprawcą czynu, możliwe jest popełnienie przestępstwa paserstwa poprzez nabycie rzeczy od osób, która nabyła ją od sprawcy lub nawet od pasera.

Przy takiej ścieżce posiadania, czasami ciężko udowodnić, że dana osoba wiedziała lub przewidywała, że rzecz pochodzi z przestępstwa. W tym miejscu niejako uzupełniając paserstwo z art. 291 k.k. pojawia się przestępstwo nieumyślnego paserstwa opisane w art. 292 k.k.

Paserstwo nieumyślne

Różnica tkwi w postawie sprawcy, przy paserstwie nieumyślnym sprawca nie wie i nie przewiduje, że rzecz pochodzi z popełnienia czynu zabronionego. Czy oznacza to karanie za pechowy zakup? Otóż nie! Z przestępstwem paserstwa nieumyślnego mamy do czynienia, jeżeli dana osoba na podstawie okoliczności w jakich nabywa rzecz powinna i może przypuszczać, że pochodzi ona z czynu zabronionego.

Powyższe brzmi niezwykle zagadkowo, chodzi tu o sytuacje, w których osoba ta, uwzględniając jej wiek, inteligencję czy doświadczenie życiowe powinna powziąć przynajmniej wątpliwości co do legalności pochodzenia rzeczy. Inaczej mówiąc, jeżeli oceniając rozsądnie rzecz nie wydaje się „podejrzana”, wówczas nie mamy do czynienia z paserstwem nieumyślnym. Wśród okoliczności, które powszechnie uznaje się za takie, które powinny wywołać wątpliwości są wyjątkowo niska cena, czy też tajemnicze zachowanie zbywającego, który np. nie chce okazać się dowodem tożsamości.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć o przestępstwie paserstwa?

Zostałeś oskarżony o przestępstwo? Koniecznie przeczytaj poniższe artykuły:

 

Jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem? Koniecznie przeczytaj:

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu prawa karnego?
Zadwoń do mnie: 695 560 425

Poradzisz sobie na sali sądowej?

Kancelaria Klisz i Wspólnicy - doświadczeni adwokaci z Wrocławia

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O KANCELARII Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy z Wrocławia” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy prowadzący sprawy z zakresu prawa karnego i występujący przed sądami, policją i prokuraturą jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
 • REPREZENTUJEMY PODEJRZANYCH W SPRAWACH PRZED POLICJĄ I PROKURATURĄ
 • WYSTĘPUJEMY JAKO OBROŃCY OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
 • REPREZENTUJEMY OSOBY SKAZANE PRZED SĄDEM PENITENCJARNYM
 • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU NIESŁUSZNEGO SKAZANIA, TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I ZATRZYMANIA
DLA OFIAR PRZESTĘPSTW
 • SKŁADAMY W IMIENIU POKRZYWDZONYCH ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW
 • REPREZENTUJEMY OSOBY POKRZYWDZONE PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA
 • WYSTĘPUJEMY JAKO PEŁNOMOCNICY POKRZYWDZONYCH I OSKARŻYCIELI POSIŁKOWYCH I OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH PRZED SĄDEM
 • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ OD SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o sprawach karnych

Zapraszam na mój Kanał YOUTUBE
Pobierz E-booka:
prywatny akt oskarżenia

W swojej praktyce często spotykam się z przestępstwami, które ścigane są jedynie w trybie prywatno-skargowym. Przestępstwa takie nie są ścigane z urzędu, a jedynie od determinacji pokrzywdzonego zależy czy sprawca zostanie ukarany. Pokrzywdzony działać musi jako oskarżyciel prywatny przyjmując niejako rolę prokuratora. Niniejsza publikacja jest krótkim przewodnikiem po postępowaniu prywatnoskargowym. Dowiesz się z niej kiedy warto wnieść prywatny akt oskarżenia, ile to kosztuje i odnośnie jakich przestępstw jest to możliwe. Opowiemy Ci także jak wygląda przebieg postępowania i czy warto mieć w tym postępowaniu profesjonalnego pełnomocnika – adwokata.

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.