O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

więcej …

ZAPRASZAM NA MÓJ KANAŁ YOUTUBE

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Dominikańska 7/4

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą.

Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Mój blog jest po to, żebyś wiedział jak możesz się przed takim podejściem obronić.

Główne Tematy

Zezwolenie na opuszczenie zakładu karnego – tzw. przepustka losowa.

przepustka losowa

Czasem w życiu dzieje się wiele, niekoniecznie dobrych rzeczy. Najpierw było przestępstwo, następnie postępowanie karne zakończone prawomocnym wyrokiem. Kara – pozbawienie wolności, bezwzględne, tzn. bez zawieszenia. Ty lub ktoś z Twoich bliskich trafiacie za kraty, czasami na wiele lat. Wasze życie toczy się teraz według nowych, odmiennych reguł. Kontakt ze światem zewnętrznym jest ograniczony.

Życie na zewnątrz toczy się jednak dalej. Zmieniają się pory roku. Ludzie rodzą się i umierają, chorują i zdrowieją. Dzieci dorastają i zakładają własne rodziny. Skazany i osadzony wciąż jest częścią tego świata. W kodeksie karnym wykonawczym jest instytucja umożliwiająca udział skazanego pozbawionego wolności w najważniejszych wydarzeniach z życia swojej rodziny.

Chodzi tu o art. 141a k.k.w., który w §1 stanowi, iż dyrektor zakładu karnego może udzielić skazanemu zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego pod konwojem funkcjonariusza Służby Więziennej, osoby godnej zaufania lub samodzielnie, na czas nieprzekraczający 5 dni, w celu odwiedzenia poważnie chorego członka rodziny, uczestnictwa w pogrzebie członka rodziny oraz w innych wypadkach szczególnie ważnych dla skazanego.

W szczególnie ważnych dla Ciebie przypadkach takich jak przykładowo:

 1. Pogrzeb kogoś Ci bliskiego,
 2. Potrzeba odwiedzenia poważnie chorego członka rodziny,
 3. Ślub Twojego dziecka,
 4. Chrzciny, sakrament pierwszej komunii lub bierzmowania Twojego dziecka,

Dyrektor zakładu karnego może podjąć decyzję o zezwoleniu Ci na opuszczenie zakładu karnego. W decyzji zostanie określony czas przepustki, nie może on jednak przekraczać 5 dni. Jednakże, dla osoby osadzonej nawet tak krótka możliwość opuszczenia murów więzienia jest cenna i warto wiedzieć o możliwości skorzystania z tej instytucji. Dyrektor może nakazać, aby towarzyszył Ci funkcjonariusz Służby Więziennej, bądź osoba godna zaufania (taka, którą zakład karny darzy zaufaniem i która daje gwarancję, że do zakładu powrócisz). Jest także możliwość abyś opuścił zakład karny bez asysty.

Zanim dyrektor zakładu karnego udzieli Ci zezwolenia powinien zapoznać się z Twoją prognozą społeczno-kryminalną. O tym czy jest taka prognoza opowiadałem Ci w poprzednim wpisie. Dyrektor rozważy, czy na pewno można Ci zaufać i czy użyjesz przepustki zgodnie z jej przeznaczeniem (dyrektor może się np.: upewnić, czy Twój bliski naprawdę zmarł, czy Twoje dziecko bierze ślub i kiedy). Jeżeli sytuacja nie cierpi zwłoki (ze względu na zbliżający się termin uroczystości lub na stan zdrowia Twojego członka rodziny), zakres prognozy może być ograniczony do niezbędnego minimum. Jeżeli dyrektor wyda decyzję negatywną masz prawo ją zaskarżyć do Sądu.

Ważne żebyś wiedział, że instytucja przewidziana w art. 141a k.k.w. ma zastosowanie do wszystkich osadzonych, a zatem także tych odbywających karę w zakładzie karnym typu zamkniętego, w tym tych najbardziej niebezpiecznych. W przypadku udzielenia zezwolenia towarzyszyć im będzie konwój funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Pamiętaj także, że udzielenie zezwolenia, tymczasowo aresztowanemu mającemu prawa i obowiązki skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności wymaga wydania zarządzenia o zgodzie przez organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje.

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu prawa karnego?
Zadwoń do mnie: 695 560 425

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O KANCELARII Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy z Wrocławia” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy prowadzący sprawy z zakresu prawa karnego i występujący przed sądami, policją i prokuraturą jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
 • REPREZENTUJEMY PODEJRZANYCH W SPRAWACH PRZED POLICJĄ I PROKURATURĄ
 • WYSTĘPUJEMY JAKO OBROŃCY OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
 • REPREZENTUJEMY OSOBY SKAZANE PRZED SĄDEM PENITENCJARNYM
 • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU NIESŁUSZNEGO SKAZANIA, TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I ZATRZYMANIA
DLA OFIAR PRZESTĘPSTW
 • SKŁADAMY W IMIENIU POKRZYWDZONYCH ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW
 • REPREZENTUJEMY OSOBY POKRZYWDZONE PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA
 • WYSTĘPUJEMY JAKO PEŁNOMOCNICY POKRZYWDZONYCH I OSKARŻYCIELI POSIŁKOWYCH I OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH PRZED SĄDEM
 • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ OD SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o sprawach karnych