O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

więcej …

ZAPRASZAM NA MÓJ KANAŁ YOUTUBE

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą.

Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Mój blog jest po to, żebyś wiedział jak możesz się przed takim podejściem obronić.

Główne Tematy

Art. 18 k.s.h. – skutki prawomocnego skazania

art 18 ksh

Zgodnie z art. 18 k.s.h. skazanie prawomocnym wyrokiem karnym za wyraźnie określone przestępstwa z kodeksu karnego i kodeksu spółek handlowych skutkują, iż z mocy prawa nie można pełnić funkcji w organach spółek prawa handlowego. O tym o jakie przestępstwa chodzi i jak długo trwa taki zakaz opowiadam Ci w tym wpisie. Aby dowiedzieć w jakich innych sytuacjach można orzec zakaz pełnienia funkcji przeczytaj ten wpis.

Skazanie prawomocnym wyrokiem, a rejestracja spółki

Osoba spełniająca negatywną przesłankę, o której mowa w art. 18 § 2 k.s.h., nie ma uprawnień do pełnienia wskazanych w art. 18 § 1 k.s.h. funkcji. Stąd też jakakolwiek uchwała w zakresie powołania takiej osoby nie będzie wywoływać skutku.

Jeżeli do prawomocnego skazania za przestępstwo określone w art. 18 k.s.h. doszło zanim pełniłeś funkcję w organach spółki, tj. np.: przed jej zarejestrowaniem, sytuacja wygląda następująco. W trakcie rejestrowania spółki sąd rejestrowy bada, czy osoby wskazane do pełnienia funkcji w organach nie były karane.

Wiedz, że: Zgodnie z  art. 21a ust. 1 ustawy o KRS Sąd rejestrowy otrzymuje z Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w odniesieniu do osób, do których ma zastosowanie art. 18 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych informacje o skazaniach za przestępstwa w nim określone.

Jeżeli sąd rejestrowy otrzyma z KRK informację o karalności danej osoby odmówi on wpisania spółki do rejestru, chyba, że wyznaczona zostanie inna osoba do pełnienia funkcji w jej organach. Jak widzisz zatem, nic nie da ukrywanie przed sądem informacji o skazaniu. Taką informację sąd rejestrowy otrzyma z urzędu.

Art. 18 k.s.h. Skazanie w trakcie pełnienia funkcji

Ciekawa sytuacja ma miejsce gdy do skazania dojdzie w trakcie pełnienia funkcji przez daną osobę. Taka sytuacja może się zdarzyć, gdy pełnisz funkcję prezesa zarządu spółki, a w czasie trwania mandatu zostałeś skazany prawomocnym wyrokiem karnym np: za oszustwo lub przywłaszczenie. W tej sytuacji zgodnie z brzmieniem art. 18 k.s.h. nie możesz dalej pełnić funkcji.

Skazanie prawomocnym wyrokiem karnym za przestępstwa określone w art. 18 k.s.h. powoduje wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki (lub innej funkcji). Zgromadzenie Wspólników powinno zatem wybrać nowe osoby, które będą pełniły funkcje w ich organach.

Wygaśnięcie mandatu oznacza zwolnienie członka zarządu na przyszłość z odpowiedzialności za długi spółki na podstawie art. 299 k.s.h. Za wszelkie powstałe po wygaśnięciu mandatu długi będzie odpowiadać już kto inny.

Często jednak się zdarza, że osoby skazane pełnią dalej faktycznie rolę w organach spółek pomimo wygaśnięcia mandatu. Skoro jednak nie ma ona mandatu to sprawowania funkcji podejmowane przez nią czynności nie są ważne. W grę może wchodzić odpowiedzialność odszkodowawcza.

Ciekawe orzeczenie wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku:

Osoba, która faktycznie pełniła funkcję członka zarządu w okresie, w którym powstały zobowiązania podatkowe, nie może powoływać się na okoliczność, że nie mogła pełnić tej funkcji z uwagi na zakaz wynikający z art. 18 § 2 k.s.h., dla uwolnienia się od odpowiedzialności za zaległości podatkowe, którą ponosi na podstawie art. 116 o.p.

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu prawa karnego?
Zadwoń do mnie: 695 560 425

Poradzisz sobie na sali sądowej?

Kancelaria Klisz i Wspólnicy - doświadczeni adwokaci z Wrocławia

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O KANCELARII Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy z Wrocławia” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy prowadzący sprawy z zakresu prawa karnego i występujący przed sądami, policją i prokuraturą jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY PODEJRZANYCH W SPRAWACH PRZED POLICJĄ I PROKURATURĄ
  • WYSTĘPUJEMY JAKO OBROŃCY OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
  • REPREZENTUJEMY OSOBY SKAZANE PRZED SĄDEM PENITENCJARNYM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU NIESŁUSZNEGO SKAZANIA, TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I ZATRZYMANIA
DLA OFIAR PRZESTĘPSTW
  • SKŁADAMY W IMIENIU POKRZYWDZONYCH ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY OSOBY POKRZYWDZONE PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA
  • WYSTĘPUJEMY JAKO PEŁNOMOCNICY POKRZYWDZONYCH I OSKARŻYCIELI POSIŁKOWYCH I OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH PRZED SĄDEM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ OD SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o sprawach karnych

Zapraszam na mój Kanał YOUTUBE
Pobierz E-booka:
prywatny akt oskarżenia

W swojej praktyce często spotykam się z przestępstwami, które ścigane są jedynie w trybie prywatno-skargowym. Przestępstwa takie nie są ścigane z urzędu, a jedynie od determinacji pokrzywdzonego zależy czy sprawca zostanie ukarany. Pokrzywdzony działać musi jako oskarżyciel prywatny przyjmując niejako rolę prokuratora. Niniejsza publikacja jest krótkim przewodnikiem po postępowaniu prywatnoskargowym. Dowiesz się z niej kiedy warto wnieść prywatny akt oskarżenia, ile to kosztuje i odnośnie jakich przestępstw jest to możliwe. Opowiemy Ci także jak wygląda przebieg postępowania i czy warto mieć w tym postępowaniu profesjonalnego pełnomocnika – adwokata.

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.