Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa – Co się dzieje dalej i jaka jest reakcja organu ściągania?

Tak jak radziłem postanowiłeś przygotować zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa pisemnie. Wysłałeś zawiadomienie pocztą, listem poleconym. Zachowałeś zwrotkę, tak na wszelki wypadek. I czekasz. Spytasz pewnie co dalej?

Co do zasady niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przestępstwie organ powołany do prowadzenia postępowania przygotowawczego obowiązany jest wydać postanowienie o wszczęciu bądź o odmowie wszczęcia śledztwa. O wszczęciu, bądź odmowie wszczęcia zawiadamia się osobę lub instytucję państwową, samorządową lub społeczną, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, oraz ujawnionego pokrzywdzonego. Możesz zatem oczekiwać, że wkrótce otrzymasz zawiadomienie o tym co się dzieje dalej w sprawie.

Zastanawia Cię czemu napisałem co do zasady? Otóż jest jeszcze możliwość, że informacje zawarte w Twoim zawiadomieniu nie są wystarczające do podjęcia decyzji o wszczęciu lub odmowie wszczęcia dochodzenia lub śledztwa. Postępowanie karne wszczyna się gdy istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Zauważ, że chodzi o podejrzenie, a nie pewność. Dopuszczalne jest przeprowadzenie czynności sprawdzających jeszcze przed formalnym wszczęciem postępowania. Czynności sprawdzające zmierzają do ustalenia czy należy rozpocząć postępowanie karne. W tym wypadku postanowienie o wszczęciu śledztwa albo o odmowie wszczęcia należy wydać najpóźniej w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia. Uzupełnienie danych zawartych w zawiadomieniu o przestępstwie może nastąpić również przez przesłuchanie w charakterze świadka osoby zawiadamiającej. Zostaniesz wtedy wezwany, żeby jeszcze raz dokładnie wyjaśnić całą sytuację.

W każdym wypadku, powinieneś zostać powiadomiony o wszczęciu lub odmowie wszczęcia postępowania w terminie 6 tygodni. Jeżeli w tym czasie nie dostaniesz żadnej informacji masz prawo wnieść zażalenie do prokuratora nadrzędnego albo powołanego do nadzoru nad organem, któremu złożono zawiadomienie.

No dobrze, podsumujmy jakie mogą zapaść decyzje odnośnie Twojego zawiadomienia:

  1. Zostanie wszczęte śledztwo. Postanowienie o wszczęciu śledztwa wydaje prokurator. Śledztwo to tryb prowadzenia postępowania przygotowawczego zarezerwowany dla ciężkich przestępstw. Co do zasady śledztwo prowadzi prokurator osobiście, może on jednak zlecić przeprowadzenie całego śledztwa lub określonych czynności Policji. Śledztwo prowadzi się np.: w sprawach o zbrodnie takie jak zabójstwo, pranie brudnych pieniędzy, kradzież mienia o znacznej wartości, uprowadzenie statku wodnego lub powietrznego, udział w zorganizowanej grupie przestępczej.
  2. Zostanie wszczęte dochodzenie. Postanowienie o wszczęciu dochodzenia wydaje prowadzący postępowanie. Może to zatem zrobić Policja. Dochodzenie prowadzi się w sprawach, które nie są tak poważne, aby prowadzić śledztwo. Są to w szczególności sprawy należące do właściwości sądu rejonowego zagrożone karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, z tym że w wypadku przestępstw przeciwko mieniu tylko wówczas, gdy wartość przedmiotu przestępstwa albo szkoda wyrządzona lub grożąca nie przekracza 200 000 zł.
  3. Zostanie wydane postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia. Postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa wydaje prokurator albo Policja z tym, że postanowienie wydane przez Policję zatwierdza prokurator. Postanowienie odmowie wszczęcia dochodzenia wydaje prowadzący postępowanie. Taka decyzja zapadnie gdy organy uznają, iż brak jest uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa.
  4. Organ nie będzie mógł podjąć decyzji, bowiem treść zawiadomienia nie będzie wystarczająca. W takim wypadku organ rozpocznie czynności wyjaśniające. W takim wypadku w ciągu 30 dni będzie on musiał podjąć decyzję czy wszcząć postępowanie przygotowawcze czy nie.

W kolejnych wpisach opowiem Ci jak wygląda postępowanie przygotowawcze i ile ono trwa, a także, co zrobić gdy organ odmówi wszczęcia postępowania lub je umorzy. Śledź zatem mojego bloga i zapoznaj się z innymi wpisami. Link.

Pozdrawiam
aplikant adwokacki Eryk Trybuliński
Kancelaria adwokacka Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub naszą stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla nas to dowód, że nasza praca jest przydatna, co daje nam motywację do dalszego pisania 🙂

adwokat wrocław


Potrzebujesz pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa karnego i jesteś z Wrocławia lub okolic, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktujemy się z Tobą i wyjaśnimy co Kancelaria może dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z nami.

Zostaw komentarz