O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

więcej …

ZAPRASZAM NA MÓJ KANAŁ YOUTUBE

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą.

Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Mój blog jest po to, żebyś wiedział jak możesz się przed takim podejściem obronić.

Główne Tematy

Odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności – art. 62 k.k.w.

Odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności – art. 62 k.k.w.

Wyrok skazujący na karę ograniczenia wolności, co do zasady oznacza niezwłoczne przekazanie jej do wykonania – skazany rozpocznie jej wykonywanie. Możliwa jest jedynak sytuacja, kiedy skazany rozpocznie wykonywanie kary ograniczenia wolności z opóźnieniem, nawet o 6 miesięcy.

Powyższe możliwe jest dzięki przewidzianej w art. 62 k.k.w. instytucji odroczenia wykonania kary ograniczenia wolności. Przywołany przepis brzmi następująco:

 • Sąd może odroczyć wykonanie kary ograniczenia wolności na czas do 6 miesięcy, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki.
 • Sąd odracza wykonanie kary ograniczenia wolności w razie powołania skazanego do czynnej służby wojskowej, do czasu ukończenia tej służby. Wobec takiego skazanego sąd może zastosować odpowiednio przepisy art. 336 § 3 i 4 Kodeksu karnego.
 • Sąd może odwołać odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności w razie ustania przyczyny, dla której zostało udzielone, lub w wypadku, gdy skazany nie korzysta z odroczenia kary zgodnie z celem, w jakim zostało udzielone, albo rażąco narusza porządek prawny.
 • Na postanowienie w przedmiocie odroczenia oraz odwołania odroczenia wykonania kary ograniczenia wolności przysługuje zażalenie.

Jak wynika z treści cytowanego przepisy możliwość uzyskania odroczenia wykonania kary zależna jest od wystąpienia określonych przesłanek związanych ze skazanym lub jego rodziną.

Przepis mówi o konieczności pojawienia się zbyt ciężkich skutków natychmiastowego wykonania kary, które dotykać mają bezpośrednio skazanego lub jego rodzinę.

Jak rozumieć ten zwrot?

Słuszne jest intuicyjne rozumienie, że chodzi tu o sytuację wyjątkową, kiedy skazany powinien „dostać” trochę czasu przed rozpoczęciem wykonywania kary gdyż natychmiastowe jej wykonanie wiązałoby się z nadzwyczaj negatywnym skutkiem dla niego lub jego najbliższych. Jednocześnie odroczenie wykonania kary pozwoli na ich uniknięcie.

Brak jest sztywnych ram pozwalających na ustalenie jakie sytuacje uznawane są uzasadniające odroczenie wykonania kary. Każdorazowo ocena ta dokonywana jest w odniesieniu do okoliczności  danego przypadku.

Należy jednak pamiętać, że nie chodzi o zwykłe skutki wykonania takiej kary. Skazany nie może powoływać się na to, że będzie mu ciężko dojeżdżać do miejsca, gdzie ma wykonywać pracę, że będzie miał mniej czasu dla rodziny, albo że potrącenia z wynagrodzenia za pracę doprowadzą do pogorszenia jego sytuacji majątkowej. To są normalne, naturalne dolegliwości związane z odbywaniem kary. Tymczasem tylko wyjątkowa sytuacja usprawiedliwia odroczenie wykonania kary.

Na ile można odroczyć karę ograniczenia wolności?

Zauważyć należy, iż ustawa przewiduje maksymalny czas na jaki można odroczyć wykonanie kary,  jest to 6 miesięcy.

Skazany może złożyć wniosek o odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności do Sądu, który wydał wyrok skazujący w I instancji. Przykładowy wniosek o odroczenie wykonania kary znajdziesz tutaj {link}

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu prawa karnego?
Zadwoń do mnie: 695 560 425

Poradzisz sobie na sali sądowej?

Kancelaria Klisz i Wspólnicy - doświadczeni adwokaci z Wrocławia

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O KANCELARII Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy z Wrocławia” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy prowadzący sprawy z zakresu prawa karnego i występujący przed sądami, policją i prokuraturą jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
 • REPREZENTUJEMY PODEJRZANYCH W SPRAWACH PRZED POLICJĄ I PROKURATURĄ
 • WYSTĘPUJEMY JAKO OBROŃCY OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
 • REPREZENTUJEMY OSOBY SKAZANE PRZED SĄDEM PENITENCJARNYM
 • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU NIESŁUSZNEGO SKAZANIA, TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I ZATRZYMANIA
DLA OFIAR PRZESTĘPSTW
 • SKŁADAMY W IMIENIU POKRZYWDZONYCH ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW
 • REPREZENTUJEMY OSOBY POKRZYWDZONE PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA
 • WYSTĘPUJEMY JAKO PEŁNOMOCNICY POKRZYWDZONYCH I OSKARŻYCIELI POSIŁKOWYCH I OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH PRZED SĄDEM
 • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ OD SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o sprawach karnych

Zapraszam na mój Kanał YOUTUBE
Pobierz E-booka:
prywatny akt oskarżenia

W swojej praktyce często spotykam się z przestępstwami, które ścigane są jedynie w trybie prywatno-skargowym. Przestępstwa takie nie są ścigane z urzędu, a jedynie od determinacji pokrzywdzonego zależy czy sprawca zostanie ukarany. Pokrzywdzony działać musi jako oskarżyciel prywatny przyjmując niejako rolę prokuratora. Niniejsza publikacja jest krótkim przewodnikiem po postępowaniu prywatnoskargowym. Dowiesz się z niej kiedy warto wnieść prywatny akt oskarżenia, ile to kosztuje i odnośnie jakich przestępstw jest to możliwe. Opowiemy Ci także jak wygląda przebieg postępowania i czy warto mieć w tym postępowaniu profesjonalnego pełnomocnika – adwokata.

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.