O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

więcej …

ZAPRASZAM NA MÓJ KANAŁ YOUTUBE

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą.

Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Mój blog jest po to, żebyś wiedział jak możesz się przed takim podejściem obronić.

Główne Tematy

Uznanie kary ograniczenia wolności za wykonaną – art. 64 k.k.w.

Uznanie kary ograniczenia wolności za wykonaną – art. 64 k.k.w.

Kara ograniczenia wolności wraz z orzeczonymi wobec skazanego obowiązkami trwać może nawet przez okres dwóch lat.

W praktyce kara ograniczenia wolności częstokroć ma inny od orzeczonego pierwotnie przebieg. Możliwe jest to dzięki instytucjom:

1) Odroczenia kary

2) Przerwy w wykonywaniu kary

3) Zmiany orzeczonych obowiązków

4) Zmiany formy wykonywania kary

 Powyższe mechanizmy umożliwiają przesunięcie w czasie chwili rozpoczęcia wykonywania kary, przerwanie oraz zmianę sposobu jej wykonywania.

Ustawa przewiduje także możliwość ograniczenia wymiaru orzeczonej kary poprzez uznanie kary ograniczenia wolności za wykonaną.

Rozwiązanie to opisano w art. 64 k.k.w. Paragraf pierwszy tego przepisu brzmi następująco:

W razie niewykonania pełnego wymiaru pracy albo niedokonania całości potrąceń z wynagrodzenia za pracę lub niewykonania innych obowiązków sąd orzeka o tym, czy i w jakim zakresie karę tę uznać za wykonaną ze względu na osiągnięte cele kary

W pierwszej chwili wydawać by się mogło, że chodzi tu o instytucję bliźniaczą dla warunkowego przedterminowego zwolnienia, jednak art. 64 k.k.w. ma odmienny charakter.

Cytowany przepis dotyczy sytuacji, kiedy upłynął już okres na jaki orzeczono karę ograniczenia wolności, a skazany nie wykonał w całości orzeczonych obowiązków. Niewykonanie obowiązków może mieć trojaką postać:

1)  niewykonania pełnego wymiaru pracy społecznej

2) niewykonania całości potrąceń z wynagrodzenia za pracę

3)  niewykonania innych obowiązków orzeczonych

W takiej sytuacji, sąd po upływie okresu na jaki orzeczono karę ograniczenia wolności obligatoryjnie wydaje postanowienie, które może mieć trzy warianty:

1) uznanie kary za wykonaną w całości

2) uznanie kary za wykonaną w części np. co do obowiązków orzeczonych na podstawie art. 34 § 3 k.k.

3) uznanie kary za niewykonaną

Artykuł 64 k.k.w. reguluje możliwość wydania pierwszego w ww. postanowień. Cytowany przepis nie określa w jakiej części kara ograniczenia wolności ma być wykonana.

Oznacza to, że sąd może uznać karę za wykonaną bez konieczności ustalania czy skazany wykonał karę w określonym ułamku, jak ma to miejsce przy warunkowym zwolnieniu z kary pozbawienia wolności.

Powyższe brzmi niezwykle kusząco dla sprawcy „nie wykonam części kary, a i tak będzie uznana za wykonaną” – tak to nie działa.

Sąd ma jedynie możliwość uznania kary za wykonaną. To czy z niej skorzysta zależy od tego w jaki sposób oceni postępowanie skazanego podczas wykonywania kary i zmiany jakie zaszły przez ten czas w jego osobie.

Przesłanką zastosowania omawianego dobrodziejstwa jest pozytywna ocena osiągnięcia celów kary ograniczenia wolności. Mówiąc wprost sąd może uznać karę za wykonaną jeżeli uzna, że wykonana część kary spełniła swoją rolę –  korzystnie wpłynęła na osobę skazanego. Omawiana korzystna zmiana w osobie skazanego polegać ma na ukształtowaniu u niego potrzeby przestrzegania porządku prawnego.

 

Przesłanką zastosowania omawianego dobrodziejstwa jest pozytywna ocena osiągnięcia celów kary ograniczenia wolności. Mówiąc wprost sąd może uznać karę za wykonaną jeżeli uzna, że wykonana część kary spełniła swoją rolę – korzystnie wpłynęła na osobę skazanego. Omawiana korzystna zmiana w osobie skazanego polegać ma na ukształtowaniu u niego potrzeby przestrzegania porządku prawnego.

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu prawa karnego?
Zadwoń do mnie: 695 560 425

Poradzisz sobie na sali sądowej?

Kancelaria Klisz i Wspólnicy - doświadczeni adwokaci z Wrocławia

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O KANCELARII Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy z Wrocławia” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy prowadzący sprawy z zakresu prawa karnego i występujący przed sądami, policją i prokuraturą jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY PODEJRZANYCH W SPRAWACH PRZED POLICJĄ I PROKURATURĄ
  • WYSTĘPUJEMY JAKO OBROŃCY OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
  • REPREZENTUJEMY OSOBY SKAZANE PRZED SĄDEM PENITENCJARNYM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU NIESŁUSZNEGO SKAZANIA, TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I ZATRZYMANIA
DLA OFIAR PRZESTĘPSTW
  • SKŁADAMY W IMIENIU POKRZYWDZONYCH ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY OSOBY POKRZYWDZONE PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA
  • WYSTĘPUJEMY JAKO PEŁNOMOCNICY POKRZYWDZONYCH I OSKARŻYCIELI POSIŁKOWYCH I OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH PRZED SĄDEM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ OD SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o sprawach karnych

Zapraszam na mój Kanał YOUTUBE
Pobierz E-booka:
prywatny akt oskarżenia

W swojej praktyce często spotykam się z przestępstwami, które ścigane są jedynie w trybie prywatno-skargowym. Przestępstwa takie nie są ścigane z urzędu, a jedynie od determinacji pokrzywdzonego zależy czy sprawca zostanie ukarany. Pokrzywdzony działać musi jako oskarżyciel prywatny przyjmując niejako rolę prokuratora. Niniejsza publikacja jest krótkim przewodnikiem po postępowaniu prywatnoskargowym. Dowiesz się z niej kiedy warto wnieść prywatny akt oskarżenia, ile to kosztuje i odnośnie jakich przestępstw jest to możliwe. Opowiemy Ci także jak wygląda przebieg postępowania i czy warto mieć w tym postępowaniu profesjonalnego pełnomocnika – adwokata.

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.