ul. Joachima Lelewela 23/7

Wrocław, 53 - 505

+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

Blog adwokata Iwo Klisz z Wrocławia

Sprawy karne

Czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć

o postępowaniu w sprawach o przestępstwo i wykroczenie

O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

więcej …

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

tel. 71 740 50 00

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

tel. 32 321 02 84

e-mail: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl
strona www: adwokat-wroclaw.biz.pl

O blogu

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą.

Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Mój blog jest po to, żebyś wiedział jak możesz się przed takim podejściem obronić.

Główne Tematy

Moje pozostałe blogi

Naruszenie miru domowego – art. 193 k.k.

Naruszenie miru domowego jako przestępstwo z art. 193 k.k.

Naruszenie miru domowego to popularna nazwa przestępstwa polegającego się na wdarciu się do określonych miejsc lub też przebywaniu w tych miejscach pomimo sprzeciwu osoby uprawnionej.

Miejscami chronionymi za pośrednictwem tego przepisu są:

 1. Dom;
 2. Mieszkanie (lokal mieszkalny);
 3. Lokal inny niż mieszkalny (np. lokal użytkowy, sklep, siedziba firmy itp.);
 4. Pomieszczenie (garaż, magazyn, piwnica, altanka);
 5. Ogrodzony teren (ogrodzone pole, ogródek działkowy itp.). W tym miejscu warto wspomnieć o tym, że zachowanie polegające na nieopuszczeniu – wbrew żądaniu osoby uprawnionej -lasu, pola, ogrodu, pastwiska, łąki lub grobli, które nie są ogrodzone, stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny do 500 PLN.

Przestępstwo naruszenia miru domowego polega więc na wejściu do w/w miejsc wbrew woli osoby uprawnionej. Wola osoby pokrzywdzonej wyraźnie (słownie, za pośrednictwem tablic informacyjnych) lub w sposób dorozumiany (np. poprzez zamknięcie pomieszczenia) zabrania wejścia na teren posesji.

Kto może być sprawcą, a kto pokrzywdzonym?

Sprawcą naruszenia miru domowego może być także osoba, która co prawda w legalny sposób dostała się w określone miejsce, ale następnie sprzeciwiła się opuszczeniu go na żądanie osoby uprawnionej. W tym przypadku, żądanie opuszczenia miejsca musi być wyraźne, jednoznaczne i zrozumiałe.

Osobą uprawnioną do wyrażania zgody lub zakazania przebywania w określonym miejscu jest z reguły właściciel domu, mieszkania lub innego spośród miejsc wymienionych w treści art. 193 k.k. Nie tylko właściciel, a także nie zawsze on będzie osobą uprawnioną. Podobne uprawnienia przysługują osobie będącej gospodarzem danego miejsca np. najemcą, dzierżawcą lub nawet osobą upoważnioną przez gospodarza (stróżem, ochroniarzem czy nawet sąsiadem, któremu właściciel powierzył pieczę nad określonym miejscem).

Co ciekawe sprawcą przestępstwa naruszenia miru domowego może być także właściciel domu, mieszkania lub innego miejsca, jeśli zakłóca mir domowy osoby, która jest jego gospodarzem. Chodzi np. o sytuację, kiedy właściciel domu (wynajmujący) wchodzi do niego lub nie opuszcza go wbrew żądaniu osoby, która ten dom od niego wynajmuje (najemcy).

Z naruszeniem miru domowego nie będziemy mieli do czynienia, jeśli sprawca będzie działał na podstawie określonych przepisów np. funkcjonariusz policji dokonujący przeszukania, czy komornik podejmujący czynności egzekucyjne.

Zagrożenie karą

Zgodnie z treści art. 193 k.k. przestępstwo naruszenia miru domowego zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawieniem wolności do roku. Taki zakres zagrodzenia ustawowego oznacza, że sprawca przestępstwa może liczyć na warunkowe umorzenie postępowania, odstąpienie od wymierzenia kary lub na zawieszenie kary orzeczonej.

Art. 193 kodeksu karnego

„Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”

Co jeszcze powinieneś wiedzieć o naruszenia miru domowego?

Zostałeś oskarżony o przestępstwo? Koniecznie przeczytaj poniższe artykuły:

Jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem? Koniecznie przeczytaj:

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz

Mam nadzieję, że ten artykuł wyjaśnił Tobie kilka rzeczy. Jeżeli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Adwokat Iwo Klisz i Wspólnicy). Dla Ciebie to tylko "kliknięcie", a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania :)

Poradzisz sobie na sali sądowej?

Kancelaria Klisz i Wspólnicy - doświadczeni adwokaci z Wrocławia

Inni czytali również:

20 thoughts on “Naruszenie miru domowego – art. 193 k.k.”

 1. A jak określić sytuację, gdy komornik ogłasza licytację ruchomości,a jej miejscem ma być mieszkanie dłużnika i do tego mieszkania komornik, oczywiście, wchodzi. Z zamiarem przeprowadzenia tejże licytacji, czyli, w założeniu, umożliwiając wejście do mieszkania nieograniczonej liczbie potencjalnych licytantów.
  Rzecz jednak polega na tym, że wierzytelność nie powstała w wyniku czynności prawnej, bez zgody współmałżonka, więc do postępowania egzekucyjnego mają zastosowanie przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, które wręcz wyłączają spod egzekucji ruchomości objęte wspólnością małżeńską. Zatem już samo zajęcie tych ruchomości stanowiło rażące naruszenie prawa, a ogłoszenie licytacji i wejście do mieszkania w celu jej przeprowadzenia stanowi już wręcz przestępstwo.
  Czy w takiej sytuacji nie należałoby rozważyć zastosowania przepisu o naruszeniu miru domowego, niezależnie od w ogóle zastosowania art. 231 par. 2 KK?

  1. Organ zapewne działał na podstawie ważnego tytułu wykonawczego, a zatem działał w ramach swoich uprawnień. Tutaj nie ma przestępstwa, ewentualnie dłużnik lub osoba trzecia mogłaby wystąpić z powództwem przeciwegzekucyjnym, żeby zatrzymać komornika.

   1. Nie działał na podstawie uprawnień. Nie miał tytułu wykonawczego w stosunku do współmałżonka, wierzytelność nie powstała w wyniku czynności prawnej, nie ma też mowy o zgodzie współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązania, innymi słowy ma tu zastosowanie przepisy KRiO o ograniczeniu egzekucji do przedmiotów enumeratywnie wymienionych w art. 41 par. 2. Nie ma tam pośród wymienionych możliwości egzekucja z ruchomości objętej ustawową wspólnością małżeńską. Jako przepis szczególny w stosunku do KPC nie podlega on interpretacji rozszerzającej. Sprawa swój początek bierze już po nowelizacji KRiO i dokonanych tą nowelizacją ograniczeń zakresu egzekucji. Tak więc z mocy prawa komornik nie mógł nawet zająć majątku wspólnego w postaci ruchomości, a co dopiero ogłosić jego licytację i sprowadzać do wspólnego mieszkania watahy potencjalnych licytantów. Mylę się?

 2. A sytuacja gdzie właściciel mieszkania przychodzi niezapowiedziany do mieszkania najemcy, świadomy obopólnej niechęci i nie posiadający własnych urządzeń technicznych czy mebli w mieszkaniu (wszystko, łącznie z urządzeniami grzewczymi, dostarczającymi ciepłą wodę, urządzenia AGD łącznie z kuchenką i zlewem, meble były własnością najemcy) zatem jednoznacznie można powiedzieć, że nie wchodziła w rachubę kontrola stanu technicznego tych urządzeń czy mebli, następnie rozgłasza wszem i wobec nieprawdę jako, ze najemca pije alkohol, nie sprząta w mieszkaniu i wskazuje na patologiczne zachowania najemcy, które de facto nie występują? Zaznaczam, ze wynajmujący wie, tak jak całe otoczenie, ze jest osobą niepożądaną.

 3. dobre, wynajmujący jest wg @Isa osobą niepożądaną… dobre, mocne! W takim razie idź najemco, poskarż się na policji że wynajmujący jest osobą niepożądaną – może zarobisz ekspresową eksmisję z wynajmowanego mieszkania, w którym czujesz się zbyt dobrze, że prawowitego właściciela uważasz za osobę niepożądaną. Może zarobisz zakaz nękania innych właścicieli. Nie trawię takich patologii jak i całe moje otoczenie logicznie myślące.

  1. Teoretycznie taka sytuacja jest możliwa. A co jeśli wynajmujący nęka najemcę? Nie chodzi mi o przypadek, kiedy najemca nie płaci, a wynajmujący domaga się czynszu. Proszę sobie wyobrazić sytuację, że wynajmuje Pan z żono mieszkanie, normalnie i terminowo płaci Pan czynsz, wszystko gra. Któregoś wieczora przychodzicie do mieszkania, a w nim wynajmujący w najlepsze ogląda sobie telewizje. Tłumaczycie mu, że nie życzycie sobie jego obecności, bo płacicie czynsz, na inspekcje mieszkania może się umówić i przyjść w uzgodnionym terminie, a nie nachodzić was o dowolnej porze, kiedy ma tylko takie życzenie. Wydaje wam się, że postawiliście sprawę jasno, ale sytuacja zaczyna się powtarzać. Nie widzi Pan tu niczego nie w porządku?

  2. Oczywiście, że jest osobą niepożądaną. Czynsz płacony regularnie, 0 urządzeń zarówno technicznych jak i wyposażenia mieszkania, które byłyby własnością wynajmującego. Masz wyjątkowy tupet nazywać patologią najemcę, który wywiązuje się ze swoich zobowiązań, nie pije, nie prowadzi meliny, generalnie jest spokojną osobą, nie prowadzi intensywnego życia towarzyskiego, nie ma interwencji Policji, zatem nie ma podstaw do eksmisji czy częstego odwiedzania najemcy przez wynajmującego oczywiście bez zaproszenia czy umówienia się. A co Szanowna jak mniemam She na to, że może to wynajmujący jest tą patologiczną stroną konfliktu?

 4. A żeby było jaśniej, chętnie przytoczę pewien cytat, który obali jak sądzę Twoje argumenty odnośnie tego co właściciel mieszkanie może a czego nie.

  “Warto mieć na uwadze, że przestępstwo naruszenia miru domowego nie dotyczy prawa własności (czyli sprawca nie jest karany za to, że wtargnął do lokalu należącego do innej osoby), ale wolności człowieka i jego prawa do prywatności.
  Dlatego z ochrony przewidzianej w art. 193 Kodeksu karnego, może korzystać każdy, kto zajmuje dany lokal, nawet jeśli osobą naruszającą jest właściciel mieszkania. Jak podkreślił Sąd Najwyższy, właściciel lokalu, wynajmując go osobie trzeciej, zrzeka się na jej rzecz niektórych praw do tej nieruchomości. Najemca w wyniku podpisania umowy zyskuje nie tylko prawo korzystania z lokalu, ale również wszelkie inne uprawnienia z tym związane, choćby prawo do ochrony nietykalności mieszkania jako dobra osobistego. Właściciel lokalu, choć formalnie posiada prawo własności do mieszkania, nie ma prawa wchodzić do niego w dowolnie wybranym momencie i bez zgody najemcy.”

  Czy nadal wydaje Ci się logiczne, że właściciel mieszkania może ot tak sobie przyjść kiedy chce, robić co chce i zaburzać spokój najemcy? Jeśli tak, to może nie powinien wynajmować mieszkania, bo może skończyć w sadzie. Właśnie właściciel powinien zdawać sobie sprawę, że popełnia przestępstwo.

 5. Witam :
  A jeżeli odwrócimy sytuację.. Najemca, który dostał wypowiedzenie umowy najmu a jednak mimo upływu terminu nie wyprowadza się …
  Czy taka osoba też działa wbrew przepisom art 193 kk ???
  Już założyliśmy sprawę w sądzie o eksmisię ale to się będzie ciągło latami.
  Co zrobić z takim najemcą aby przyspieszyć jego wyprowadzkę ??

  1. Szczerze mówić nigdy nie próbowałem usuwać takiego najemcę przy pomocy zarzutu naruszenia miru domowego. Myślę jednak, że z dużym prawdopodobieństwem byłoby to nieskuteczne.

   1. Też mnie to zdziwiło… Dziś właśnie w tej sprawie zadzwoniłem na policję w Krakowie i to właśnie dyżurny podpowiedział mi taką ścieżke obrony… Więc pofatyguję się na komendę i złożę odpowiednie wyjaśnienia. Zobaczymy co z tego wyjdzie…

    1. Witam, mam podobną sytuację i chciałabym skorzystać z tego samego rozwiązania. Czy byłby Pan uprzejmy podzielić się informacją czy było to skuteczne? Czy faktycznie taki najemca zakłóca mój – jako właścicielki – mir domowy, ponieważ nie ma już prawa do lokalu?

 6. A co w przypadku gdy po upływie umowy na czas określony lokator nie chce się wyprowadzić nie płaci za media. Czy wynajmując nowym lokatorom nowi lokatorzy z umową wynajmu mogą próbować zamieszkać w lokalu podczas gdy starzy jeszcze go nie opuścili???Czy wtedy to oni będą mogli skorzystać z prawa naruszenia miru domowego???

 7. Mam pytanie, czy jeżeli mieszkanie otrzymało w spadku trzech synów, z czego jeden ma żonę i wprowadził ją do mieszkania wbrew woli reszty, czy jest to najście?

  1. Nie, bo mąż ma obowiązek zapewnić żonie dach nad głową, a żona ma prawo korzystać z mieszkania należącego do męża. Tak wynika z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Oczywiście w drugą stronę jest tak samo, tzn. mąż może mieszkać w mieszkaniu żony.

 8. Witam
  Jestem właścicielem lokalu mieszkalnego oraz lokali gospodarczych w bloku należącym do spółdzielni mieszkaniowej. Części wspólne typu klatka schodowa i korytarze piwnic są współwłasnością spółdzielni oraz prywatnych właścicieli lokali. To tyle na temat własności.
  Zmorą dla nas są akwizytorzy, którzy kłamiąc, że są a to pracownikami poczty, a to pracownikami firm, których urządzenia znajdują się wewnątrz klatki schodowej jak i w korytarzach piwnic, wchodzą na części wspólne tj. klatka schodowa i niszczą nalepianymi reklamami jej ściany (reklama po odlepieniu zabiera ze sobą farbę i część tynku) oraz w sposób natrętny reklamują swojego zleceniodawcę wędrując po wszystkich piętrach i pozostawiając na nich swoje śmieci reklamowe.
  Te osoby na prośbę mieszkańców nie chcą dobrowolnie opuścić części wspólnej, a po wezwaniu przez nas policji nagle uciekają w popłochu. Niesmak i poddenerwowanie jednak pozostaje.
  Ów natręci nie legitymują się niczym co mogłoby pomóc policji w ukróceniu ich działań. Po wszystkim mamy jedynie filmiki, ale że ci delikwenci nie figurują w kartotekach, więc policja nie może nic poza odnotowaniem zgłoszenia. Jeden z policjantów ostatnio powiedział, że takie działanie podchodzi pod złamanie art. 193 K.K.
  Czy rzeczywiście jest to częścią art. 193 K.K. i czy mamy jakiekolwiek prawo się przed takimi kłamliwymi natrętami bronić?

 9. Dzien dobry, mam pytanie -jakie obowiązki ma policja wezwana do naruszenia miru domowego (przestępstwo ścigane z powództwa publicznego)

  1. witam! Jestem w posiadaniu posiadłości obciążonej służebności przejścia, do posiadłości władnącej prowadzi również inna droga dojścia. Od czasu do czasu do sąsiadki przychodzi Pan który przechodząc przez moją posesję zachowuje się jak niewłaściwie. Czasem potrafi wejść na moją posesję tylko po to żeby zrobić kilka zdjęć po czym wychodzi, nadmieniam że nie robi tego zgodnie ze służebnością tylko przychodzi z innego kierunku i nie przechodzi w linii prostej tak jak prowadzi służebność. Co mogę zrobić z tym problemem, znam zamiary tego Pana. Wiem że ma na celu zaszkodzenie mi. Po zgłoszeniu Policja umorzyła postępowanie z art 193kk z uwagi na służebność.
   a de facto w tym że momencie ten Pan ze służebności nie korzystał. Co można zrobić aby w przyszłości uniknąć takich sytuacji i dać temu Panu do zrozumienia że nie tędy droga?

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 

adwokat wrocław

ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl
strona www: adwokat-wroclaw.biz.pl

ZOSTAW NAM SWÓJ NUMER – ODDZWONIMY

  O KANCELARII Zespół Kancelarii “Klisz i Wspólnicy z Wrocławia” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy prowadzący sprawy z zakresu prawa karnego i występujący przed sądami, policją i prokuraturą jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
  DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY PODEJRZANYCH W SPRAWACH PRZED POLICJĄ I PROKURATURĄ
  • WYSTĘPUJEMY JAKO OBROŃCY OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
  • REPREZENTUJEMY OSOBY SKAZANE PRZED SĄDEM PENITENCJARNYM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU NIESŁUSZNEGO SKAZANIA, TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I ZATRZYMANIA
  DLA OFIAR PRZESTĘPSTW
  • SKŁADAMY W IMIENIU POKRZYWDZONYCH ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY OSOBY POKRZYWDZONE PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA
  • WYSTĘPUJEMY JAKO PEŁNOMOCNICY POKRZYWDZONYCH I OSKARŻYCIELI POSIŁKOWYCH I OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH PRZED SĄDEM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ OD SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

  © 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone

  adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o rozwodzie, alimentach i podziale majątku

  Pobierz E-booka:
  prywatny akt oskarżenia

  W swojej praktyce często spotykam się z przestępstwami, które ścigane są jedynie w trybie prywatno-skargowym. Przestępstwa takie nie są ścigane z urzędu, a jedynie od determinacji pokrzywdzonego zależy czy sprawca zostanie ukarany. Pokrzywdzony działać musi jako oskarżyciel prywatny przyjmując niejako rolę prokuratora. Niniejsza publikacja jest krótkim przewodnikiem po postępowaniu prywatnoskargowym. Dowiesz się z niej kiedy warto wnieść prywatny akt oskarżenia, ile to kosztuje i odnośnie jakich przestępstw jest to możliwe. Opowiemy Ci także jak wygląda przebieg postępowania i czy warto mieć w tym postępowaniu profesjonalnego pełnomocnika – adwokata.

  Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.