O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

więcej …

ZAPRASZAM NA MÓJ KANAŁ YOUTUBE

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Dominikańska 7/4

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą.

Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Mój blog jest po to, żebyś wiedział jak możesz się przed takim podejściem obronić.

Główne Tematy

Właściwość sądu karnego – reguły pomocnicze.

Sąd karny własciwość

W poprzednim wpisie opowiedziałem Ci już czym jest właściwość miejscowa sądu oraz jakie są zasady ogólne jej ustalania [LINK]. Czasami jednak nie są one wystarczające. Pamiętaj, że miejscem popełnienia przestępstwa jest miejsce:

 1. W którym sprawca działał
 2. W którym sprawca zaniechał działania, do którego był zobowiązany,
 3. W który m skutek nastąpił,
 4. W którym skutek miał według zamiaru nastąpić.

Mogą się zdarzyć sytuacje, kiedy reguła ogólna nie jest wystarczająca. Przestępstwo może być popełnione w okręgu więcej niż jednego sądu. Mogą się także zdarzyć sytuacje, gdy nie będzie można ustalić miejsca działania sprawcy, ani nawet wystąpienia skutku. Kodeks karny przewiduje również odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą, ustawodawca musiał zatem przygotować specjalne reguły umożliwiające ustalenie właściwości miejscowej, gdy nie działa reguła ogólna.

Pamiętaj:

Jeżeli nie można ustalić miejsca popełnienia przestępstwa, właściwy jest sąd, w którego okręgu:

1) ujawniono przestępstwo: miejscem ujawnienia przestępstwa, jest miejsce w którym Policja lub prokuratura powezmą informację o przestępstwie. Opowiadałem Ci już, że masz prawo, a czasami obowiązek, zawiadomić organy ścigania o popełnionym przestępstwie.

2) ujęto oskarżonego: miejscem ujęcia oskarżonego jest miejsce, gdzie oskarżony został zatrzymany przez organy ścigania. Chodzi tu o zatrzymanie w sensie procesowym. Miejscem ujęcia oskarżonego jest także miejsce ujęcia obywatelskiego. Każdy ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić jej tożsamości. Ujętą osobę należy natychmiast przekazać Policji.

3) oskarżony przed popełnieniem przestępstwa stale mieszkał lub czasowo przebywał, tj: każde miejsce, w którym oskarżony był z zamiarem pozostania na określony czas, a jego obecność nie miała charakteru okazyjnego.

zależnie od tego, gdzie najpierw wszczęto postępowanie przygotowawcze.

Momentem wszczęcia postępowania przygotowawczego jest chwila wydania formalnej decyzji o wszczęciu postępowania, bądź chwila dokonania pierwszej czynności w niezbędnym zakresie.

Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej sądu według przepisów poprzedzających, sprawę rozpoznaje sąd właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy. W ten sposób nigdy nie dojdzie do sytuacji, że żaden Sąd nie jest właściwy.

Jak widzisz ustalenie właściwości miejscowej sądu nie zawsze jest łatwe. Warto żebyś znał te reguły. Po pierwsze, możesz kontrolować poprawność ustalenia właściwości miejscowej przez odpowiednie organy i w razie gdy została ustalona błędnie i zwrócić na to uwagę organów i sądu. Ma to dla Ciebie charakter gwarancyjny, bowiem dzięki właściwości miejscowej masz gwarancję, że Twoja sprawa zostanie rozpoznania przez Sąd (nie zdarzy się nigdy, że żaden Sąd nie będzie właściwy), a ponadto, że właściwym sądem będzie sąd ustalony według obiektywnych kryteriów, a niezależny od woli organów lub stron postępowania.

Po drugie, jeżeli występujesz jako oskarżyciel prywatny musisz skierować sprawę do właściwego Sądu. Zachęcam Cię zatem do przeczytania moich poprzednich wpisów.

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu prawa karnego?
Zadwoń do mnie: 695 560 425

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O KANCELARII Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy z Wrocławia” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy prowadzący sprawy z zakresu prawa karnego i występujący przed sądami, policją i prokuraturą jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
 • REPREZENTUJEMY PODEJRZANYCH W SPRAWACH PRZED POLICJĄ I PROKURATURĄ
 • WYSTĘPUJEMY JAKO OBROŃCY OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
 • REPREZENTUJEMY OSOBY SKAZANE PRZED SĄDEM PENITENCJARNYM
 • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU NIESŁUSZNEGO SKAZANIA, TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I ZATRZYMANIA
DLA OFIAR PRZESTĘPSTW
 • SKŁADAMY W IMIENIU POKRZYWDZONYCH ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW
 • REPREZENTUJEMY OSOBY POKRZYWDZONE PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA
 • WYSTĘPUJEMY JAKO PEŁNOMOCNICY POKRZYWDZONYCH I OSKARŻYCIELI POSIŁKOWYCH I OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH PRZED SĄDEM
 • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ OD SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o sprawach karnych