O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

więcej …

ZAPRASZAM NA MÓJ KANAŁ YOUTUBE

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Dominikańska 7/4

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą.

Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Mój blog jest po to, żebyś wiedział jak możesz się przed takim podejściem obronić.

Główne Tematy

Wzajemny akt oskarżenia w sprawie prywatnoskargowej – wzór

Wzajemny akt oskarżenia w sprawie prywatnoskargowej

Wzajemny akt oskarżenia – jak go sporządzić, o to wzór.

Jeżeli czytałeś moje poprzednie wpisy, w tym w szczególności:
1) Prywatny akt oskarżenia – Co powinieneś wiedzieć i zrobić, jeżeli jesteś oskarżonym.
2) Prywatny akt oskarżenia – oskarżenie wzajemne, czyli ważna broń procesowa.
to wiesz, że oskarżony może aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej wnieść przeciwko oskarżycielowi prywatnemu będącemu pokrzywdzonym wzajemny akt oskarżenia o ścigany z oskarżenia prywatnego czyn, pozostający w związku z czynem mu zarzucanym. Sąd rozpoznaje wówczas łącznie obie sprawy. Odstąpienie jednego z oskarżycieli prywatnych od oskarżenia powoduje umorzenie postępowania tylko w części dotyczącej wniesionego przezeń oskarżenia. Obaj oskarżyciele prywatni korzystają z uprawnień oskarżonego. Pierwszeństwo zadawania pytań i przemówień przysługuje temu oskarżycielowi prywatnemu, który pierwszy wniósł akt oskarżenia. Sąd w wyroku zaznacza, że postępowanie toczyło się z powodu oskarżeń wzajemnych. Oskarżenie wzajemne jest niedopuszczalne, jeżeli prokurator wcześniej wszczął postępowanie albo przyłączył się do postępowania. Jeżeli po wniesieniu oskarżenia wzajemnego prokurator przyłączy się do jednego z oskarżeń wzajemnych, sąd wyłącza oskarżenie przeciwne do osobnego postępowania. W razie objęcia przez prokuratora obu oskarżeń wzajemnych postępowanie toczy się z urzędu, zaś oskarżeni korzystają w odpowiednim zakresie również z uprawnień oskarżycieli posiłkowych. Poniżej przedstawiam Ci wzór wzajemnego aktu oskarżenia.


 

Wrocław, dnia 27 czerwca 2016r.

Adam Szajba
zam. we Wrocławiu (50-141)
Plac Nowy Targ 5/2
oskarżyciel prywatny

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
Wydział V Karny
ul. Podwale 30
50-040 Wrocław

Sygn. akt V K 202/16

Wzajemny akt oskarżenia

W imieniu własnym, oskarżam:

Bronisława Gada, syna Jana i Haliny, ur. 10 maja 1965r. zam. we Wrocławiu przy ul. Kukułczej 18, o to, że: dnia 1 marca 2016r. na Placu Nowy Targ we Wrocławiu szarpał mnie i uderzał, czym naruszył moją nietykalność cielesną i popełnił czyn zabroniony stypizowany w art. 217 § 1 k.k.

Uzasadnienie

W dniu 23 maja 2016r. oskarżyciel prywatny Bronisław Gad wniósł przeciwko mnie prywatny akt oskarżenia, w którym oskarżył mnie o to, że w dniu 1 marca 2016r. na Placu Nowy Targ we Wrocławiu znieważyłem go wypowiadając w jego stronę publicznie wulgarne wyrażenia, w tym, że nazwałem go publicznie niezrównoważonym wariatem.

Całe zajście miało jednak zupełnie inny przebieg niż wskazywał na to Bronisław Gad. To właśnie Bronisław Gad pierwszy zaczął awanturę zarzucając mi, że potajemnie kontaktowałem się z jego żoną. Następnie rzucił się na mnie i zaatakował mnie, uderzając mnie pięściami i szarpiąc za ubranie.

Świadkami powyższego zdarzenia byli Jolanta Bigos oraz Zygmunt Świt, którzy dokładnie zaobserwowali zachowanie Bronisława Gada.

Dowód:

 • Zeznania świadka Jolanty Bigos
 • Zeznania świadka Zygmunta Świt

Zważywszy na to, iż Bronisław Gad dopuścił się przeciwko mnie przestępstwa w tym samym zdarzeniu, którego dotyczy wniesiony przez niego prywatny akt oskarżenia, sporządzenie i wniesienie wzajemnego aktu oskarżenia jest w pełni uzasadnione.

 

Adam Szajba

Lista osób do wezwania na rozprawę:

 • Jolanta Bigos, zam. we Wrocławiu, ul. Sportowa 3/4
 • Zygmunt Świt, zam. we Wrocławiu, ul. Mewia 12

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu prawa karnego?
Zadwoń do mnie: 695 560 425

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O KANCELARII Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy z Wrocławia” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy prowadzący sprawy z zakresu prawa karnego i występujący przed sądami, policją i prokuraturą jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
 • REPREZENTUJEMY PODEJRZANYCH W SPRAWACH PRZED POLICJĄ I PROKURATURĄ
 • WYSTĘPUJEMY JAKO OBROŃCY OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
 • REPREZENTUJEMY OSOBY SKAZANE PRZED SĄDEM PENITENCJARNYM
 • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU NIESŁUSZNEGO SKAZANIA, TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I ZATRZYMANIA
DLA OFIAR PRZESTĘPSTW
 • SKŁADAMY W IMIENIU POKRZYWDZONYCH ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW
 • REPREZENTUJEMY OSOBY POKRZYWDZONE PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA
 • WYSTĘPUJEMY JAKO PEŁNOMOCNICY POKRZYWDZONYCH I OSKARŻYCIELI POSIŁKOWYCH I OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH PRZED SĄDEM
 • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ OD SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o sprawach karnych