O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia

więcej …

ZAPRASZAM NA MÓJ KANAŁ YOUTUBE

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Dominikańska 7/4

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Moje doświadczenia nauczyły mnie, że dla organów wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym nie jesteś osobą.

Jesteś sprawą, numerem i teczką z aktami, którą trzeba jak najszybciej zakończyć.

Ważne, żeby sprawa się zakończyła i żebyś nie składał apelacji. Liczy się statystyka, liczba zakończonych spraw w kwartale czy w półroczu.

Mój blog jest po to, żebyś wiedział jak możesz się przed takim podejściem obronić.

Główne Tematy

art. 177 § 2 k.k – Śmiertelny wypadek drogowy

art. 177 § 2 k.k - Śmiertelny wypadek drogowy

W 2012 roku w wypadkach na polskich drogach zginęło 3 571 osób, z roku na rok ta czarna statystka szczęśliwie maleje, choć w dalszym ciągu uważana jest za wysoką. Przyjrzyjmy się zatem prawnym konsekwencjom spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego.

Przestępstwo spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego opisane jest w art. 177 § 1 i 2 k.k.

„§ 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1 podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8″.

Analizując treść cytowanego przepisu, widzimy, że przestępstwo spowodowania śmiertelnego wypadku różni się od przestępstwa opisanego w § 1 jedynie co do skutku wypadku.

Aktualne pozostają zatem informacje, które zamieściłem we wpisie „Spowodowanie wypadku drogowego – przestępstwo z art. 177 § 1 k.k.”, do którego lektury zachęcam. Dla mniej wytrwałych czytelników, krótkie powtórzenie.

Przestępstwo, o którym mowa popełnić może każdy uczestnik ruchu więc teoretycznie także pieszy, jednak w całym zdarzeniu tj. wypadku spowodowanym naruszeniem zasad bezpieczeństwa uczestniczyć musi przynajmniej jeden pojazd. Oznacza to, że zderzenie dwóch pieszych niezależnie od skutków nie będzie przestępstwem z art. 177 k.k.

Nie ma znaczenia czy zasady ruchu drogowego naruszone zostały umyślnie czy też przez zwykłą niefrasobliwość kierującego, choć w tym drugim przypadku ocenić należy czy w danych okolicznościach kierujący mógł przewidzieć, że jego zachowanie stanowi naruszenie zasad ruchu. W tym miejscu dodam, że pod pojęciem zasad ruchu drogowego obok zasad opisanych w przepisach mieszczą się także pewne niepisane zasady, powszechnie przyjęte przez ogół kierujących.

Do zaistnienia omawianego przestępstwa konieczne jest aby skutkiem opisanego powyżej naruszenia zasad ruchu drogowego było spowodowanie wypadku drogowego, którego skutkiem będzie śmierć człowieka lub inny ciężki uszczerbek na zdrowiu. Lżejsze uszkodzenia ciała albo skutkować będą odpowiedzialnością z art. 177 § 1 k.k. albo w ogóle nie będą podstawą ścigania za popełnienie przestępstwa.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć o przestępstwie z art. 177 kk?

Zostałeś oskarżony o przestępstwo? Koniecznie przeczytaj poniższe artykuły:

 

Jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem? Koniecznie przeczytaj:

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu prawa karnego?
Zadwoń do mnie: 695 560 425

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
53-505 Wrocław

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O KANCELARII Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy z Wrocławia” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy prowadzący sprawy z zakresu prawa karnego i występujący przed sądami, policją i prokuraturą jako obrońcy i pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY PODEJRZANYCH W SPRAWACH PRZED POLICJĄ I PROKURATURĄ
  • WYSTĘPUJEMY JAKO OBROŃCY OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
  • REPREZENTUJEMY OSOBY SKAZANE PRZED SĄDEM PENITENCJARNYM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU NIESŁUSZNEGO SKAZANIA, TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA I ZATRZYMANIA
DLA OFIAR PRZESTĘPSTW
  • SKŁADAMY W IMIENIU POKRZYWDZONYCH ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW
  • REPREZENTUJEMY OSOBY POKRZYWDZONE PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA
  • WYSTĘPUJEMY JAKO PEŁNOMOCNICY POKRZYWDZONYCH I OSKARŻYCIELI POSIŁKOWYCH I OSKARŻYCIELI PRYWATNYCH PRZED SĄDEM
  • DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ OD SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o sprawach karnych